Kasutajatugi:
Skype: kannatanuabi
Keskkonnaga liitumiseks
registreeruge kasutajaks!

Tagasiside konverentsile

Hea FIN-EST ECC 2016 konverentsil osaleja, palume Teilt lühikest tagasisidet!

Üldhinnang konverentsile?
Hinnang sisule ja kavale:
*
Nimetage enam huvi pakkunud teemad/esinejad?: *
Hinnang korraldusele:
*
Kuidas hindate konverentsil räägitu kasulikkust/praktilisust?
Hinnang:
*
Kasulikud mõtted/ideed konverentsilt: *
Millest jäi vajaka ja mis paremini olla?:
Teie ootused järgmisele majanduskuritegevuse tõkestamise konverentsile?
Teemad/valdkonnad, mille käsitlemist sooviksite tulevikus kuulda?:
Esinejad keda soovitaksite kaasata?:
Vabas vormis täiendav tagasiside konverentsile.
Kommentaarid, ettepanekud jm mida peate veel oluliseks ära mainida?:
 

Täname Teid tagasiside andmise eest!

Telli e-konsultatsioon
Telli dokument
Hakka eksperdiks