Kasutajatugi:
Skype: kannatanuabi
Keskkonnaga liitumiseks
registreeruge kasutajaks!

Majandusjulgeolek 2014

KONVERENTSI TOIMUMISKOHT

KONVERENTSI AEG JA RUUM

  

 17. DETSEMBRIL 2014

BALLISAAL

 

AADRESS: Tornimäe 3, TALLINN VI KORRUSE KONVERENTSIKESKUS

EESKÕNELEJAD

KONVERENTSILE SAABUMINE JA SISSEJUHATUS AHTO LOBJAKAS

 

Konferansjee

08.15 – 09.00
Osalejate vastuvõtt ja registreerimine

 

08.15 – 09.00

Hommikukohv/tee ja suupisted

 

09.00 – 09.05
 

KONVERENTSI AVASÕNAD JA SISSEJUHATUS

 

Ahto Lobjakas – Kolumnist ning

välispoliitika-ja julgeolekuekspert

 
 

KONVERENTSI PIDULIK AVAMINE JA TERVITUSKÕNED

 

ANDRES ANVELT

 

Justiitsminister

 

09.05 – 09.15

 

KONVERENTSI PIDULIK AVAKÕNE


Mart Laar
välispoliitika-ja majandusekspert

 

09.15 – 09.30

 

JUSTIITSMINISTRI TERVITUSKÕNE

 

Andres Anvelt

julgeolekuekspertMART LAAR

 

Nõukogu esimees

 

KONVERENTSI PANEELID

 

      I paneel:      EESTI MAJANDUSJULGEOLEK MAAILMA UUES

   09.30 - 10.30                    JULGEOLEKU REAALSUSES


AVATUD DISKUSSIOON TEEMADEL:

 

Eesti uued majandusjulgeoleku strateegia väljakutsed.
***

Korruptsioonist tulenevad ohud Eesti julgeolekule.

***

Eesti Euroopa Liidus ja NATO-s: kas ühepoolne või vastastikune sõltuvus?

Kas vajame enam solidaarsust või hakkamasaamisvõimet?

 

EESKÕNELEJAD PANEELIS:

 

Marko Mihkelson – Riigikogu liige ning poliitika-ja julgeolekuekpert
Eerik Heldna – Kaitsepolitseiameti peadirektori asetäitja
Viljar Veebel – Kaitsevägi, sotsiaalteaduste dotsent(PhD), julgeolekuekspert

 

 

EERIK HELDNA

Kaitsepolitseiameti

peadirektori asetäitja

 

VILJAR VEEBEL

Kaitsevägi,

julgeolekuekspert

 

MARKO MIHKELSON

Riigikogu liige ja

julgeolekuekspert

 

      II paneel:      VÕIMALIKUD OHUD KAPITALITURULE NING

    10.30 - 11.30      PANGANDUS- JA FINANTSSTABIILSUSELE

  

AVATUD DISKUSSIOON TEEMADEL:

Eesti finantssektori hetke olukord ja tuleviku väljavaated.
***
Rahvusvahelised finantssanktsioonid ja nende rakendamise mõju.
***
Väliskapitali mõju majandusjulgeolekule.
***
Ennetusmeetmed uute finantskriiside ärahoidmiseks.
 

EESKÕNELEJAD PANEELIS:

 

Madis Müller – Eesti panga asepresident
Tõnu Mertsina – Swedbank peaökonomist
Kilvar Kessler – Finantsinspektsiooni juhatuse esimees

 

KILVAR KESSLER

Finantsinspektsioon,

juhatuse esimees

 

TÕNU MERTSINA

Swedbank,

peaökonomist

 

MADIS MÜLLER

Eesti Pank,

asepresident

 

     III paneel:      ENERGEETIKAJULGEOLEK – KES JA MIDA

   11.30 - 12.30         KAOTAB/VÕIDAB ENERGIASÕJAS?

 

AVATUD DISKUSSIOON TEEMADEL:

 

Energeetiline julgeolek kui miljardi muutujaga küsimus?
***
Energeetika kui globaalne äri ja-poliitika.
***
Eesti energiajulgeoleku tagamise võimalikud mudelid.
***
Energiajulgeolek kui poliitiline mõjutusvahend.
***
Kuidas mõõta energiajulgeolekut (LNG terminali näitel)?
 

EESKÕNELEJAD PANEELIS:

 

Märt Ots – Konkurentsiameti peadirektor, energeetik
Andres Mäe – energiapoliitika-ja energeetikaekspert
Einari Kisel –  Maailma Energeetikanõukogu (WEC) Euroopa regiooni juht

 

ANDRES MÄE

Energiapoliitika-ja

energeetikaekspert

 

EINARI KISEL

Maailma Energeetika-

nõukogu (WEC) volinik

 

MÄRT OTS

Konkurentsiamet,

Peadirektor

 

   12.30 - 13.30   LÕUNA:  Swissotel rikkalik lõuna-BUFFET´e

 

    IV paneel:   E-MAJANDUSRIIGI UUED VÄLJAKUTSED JA SELLEGA

   13.30 - 14.30        KAASNEVAD VÕIMALIKUD JULGEOLEKUOHUD

 

AVATUD DISKUSSIOON TEEMADEL:

 

E-riigi tulevikuvisioon ja väljakutsed.
***
Küberjulgeolek kui oluline osa riigi majandusjulgeolekust.
***
Majandus- ja ettevõtluskeskkonna küberjulgeolek.
***
E-majanduse võimalused vs võimalikud varitsevad ohud.
 

EESKÕNELEJAD PANEELIS:

 

Lauri Almann – BHC Laboratory, küberjulgeoleku visionäär
Kärt Anna Maire Kelder – Advokaadibüroo Sorainen, ühingu-ja maksuõiguse ekspert

 

LAURI ALMANN

Ettevõtja ja küber-

julgeoleku visionäärKÄRT ANNA

MAIRE KELDER
SORAINEN välisnõunik 

 

 

 

 

    V paneel:      SISE-JA VÄLISMAJANDUSE TUUMIKSEKTORITE

   14.30 - 15.30        OLUKORD JA TULEVIK JULGEOLEKU VÕTMES

 

AVATUD DISKUSSIOON TEEMADEL:

 

Kaubandus-ja tööstusjulgeoleku uued väljakutsed.
***
Investeeringute julgeolek kriisiaegadel.
***
Väliskapitali mõju majandusjulgeolekule.
 

EESKÕNELEJAD PANEELIS:

 

Heido Vitsur – LHV, majandusekspert ja analüütik
Ott Pärna – EstCorp.eu, majandusekspert ja visionäär

 

OTT PÄRNA

Majandusekspert

ja visionäär

 

 

 

 

HEIDO VITSUR

LHV Pank, majandus-

ekspert ja analüütik

 

    VI paneel:    EESTI SISE-JA VÄLISPOLIITIKA ÜLESANDED JA ROLL

   15.30 - 16.30                 MAJANDUSJULGEOLEKU TAGAMISEL

 

 

AVATUD DISKUSSIOON TEEMADEL:

 

Mis on Eesti riigi tänane panus majandusjulgeoleku võimekusse?
***

Eesti sise- ja välispoliitika julgeolekualased väljakutsed?

***
Mis on esmased ja peamised prioriteedid Eesti
majandus-poliitilise julgeoleku tagamisel?
 
 


 

HANNES HANSO
 
Kuressaare meer

EESKÕNELEJAD PANEELIS:
 

 

Hannes Hanso – välispoliitika-ja julgeolekuekspert
 
 
Eerik-Niiles Kross – välispoliitika-ja julgeolekuekspert
 EERIK-NIILES

KROSS
Ettevõtja ja poliitik

 

KONVERENTSI EDUKASSE KORRALDAMISESSE PANUSTAVAD TOETAJAD:

KONVERENTSI TULEMUSLIKKU SISUSSE PANUSTAVAD KOOSTÖÖPARTNERID ON:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Üheskoos õiglase ja turvalise majanduskeskkonna heaks!
 
Reigo Reimand
konverentsi juht

info@kannatanuabi.ee
(+372) 51 73623
Telli e-konsultatsioon
Telli dokument
Hakka eksperdiks