Kasutajatugi:
Skype: kannatanuabi
Keskkonnaga liitumiseks
registreeruge kasutajaks!

Abitelefonid


 

Sisejulgeolek ja päästeala
 

Politsei ööpäevaringne hädaabinumber 110
Politsei kliendiinfo telefon 612 3000
Euroopa ühtne hädaabinumber 112
Päästeala infotelefon 1524
Keskkonnainspektsiooni valvetelefon                                                 1313
Tallinna munipitsipaalpolitsei 14410
Mürgistusteabeliin 16662


 

Kriisi- ja nõustamisabi

 

Ohvriabi telefon 658 5087
Inimkaubanduse ennetamise ja ohvrite abistamise nõustamistelefon 660 7320
Usaldustelefonid:  
                         - vältimatu psühholoogilise abi telefon (eesti keelne) 126

                         - vältimatu psühholoogilise abi telefon (vene keelne)

127
                         - noortele 646 6666
MTÜ Eluliin usaldustelefon (eesti keelne) 655 8088
MTÜ Eluliin usaldustelefon (vene keelne)   655 5688
MTÜ Eluliin uimasti ja HIV/AIDSi tasuta anonüümne tugitelefon

1707

AIDS-i Ennetuskeskuse HIV/AIDS-i anonüümne kabinet

607871

Psühholoogilise kriisinõustamise kriisiabi telefon

631 4300

Abitelefon vägivalda kogenud naistele

1492

Raseduskriisi tasuta nõustamistelefon 8002008
   
Lasteabi infoliin 116 111
Tallinna ja Maardu laste abi- ja infotelefon (24 h) 1345
Tallinna Perekeskuse lapsemure telefon 655 6088
   
Perearsti nõuandetelefon 1220


Nõuandetelefonid

 

                                                    
Maanteeinfokeskus 1510
Merevalvekeskus 619 1224
Tööinspektsiooni infotelefon (juriidiline nõustamine E-R 10-15) 640 6000
Maksuameti infotelefon 1811
Mänguriliin (MTÜ Hasartmängusõltuvuse Nõustamiskeskus) 15410
Pensioniameti info 16106

 


Maksuinfo

 

Maksuameti info:                                                                         
  
                              juriidilised isikud 880 0812
                              füüsilised isikud, sh FIE 880 0811

 

Telli e-konsultatsioon
Telli dokument
Hakka eksperdiks