Kasutajatugi:
Skype: kannatanuabi
Keskkonnaga liitumiseks
registreeruge kasutajaks!

Artiklid

Avaldaja: kannatanuabi
Kapitali omanikel on rahvus ning mõnel juhul on sellel ka väga oluline julgeolekuline mõõde, kirjutab siseministeeriumi sisejulgeolekupoliitika asekantsler Erkki Koort.
Avaldaja: kannatanuabi
Pagulased ja rahvasteränne on jällegi aktuaalne teema ja nagu muudeski valdkondades toimub ka siin tugev lobistamine, mõjutamine ja propaganda. Meedias domineerib idealistlik abstraktne humanism ja vaatepunkt, mille kohaselt absoluutselt kõiki tuleb abistada. Põgenikke tuleb - ja sealjuures tingimustest ei räägita - vastu võtta ja abistada. Aga samas, kas põgenikud on Euroopasse jõudnud omal käel ja tasuta? Kas rahvast vedavad laevnikud ja nende abilised on ulatanud abistava käe puhtast altruismist? Me ei räägi siin ju heategevus- ega abiorganisatsioonidest, vaid rahvusvahelisest inimkaubandusest, mis nõuab jõhkralt kasumit.
Avaldaja: kannatanuabi
Ausa juhi leidmine võib osutuda oluliselt keerukamaks ülesandeks kui tubli töötegija palkamine. Piltlikult öeldes on Eestis välja kujunenud eetilistelt tõekspidamistelt kolme sorti juhid: esimene grupp, kes viibivad Rootsi kardinate taga; teiseks need, kes on sealt lahkunud ning kolmas grupp, keda ei ole veel kinni peetud. Püsib üksnes lootus, et see viimane on valdavas enamuses ka ise ausat äritegevust au sees hoidev seltskond.
Valdkond: Karistusõigus
Avaldaja: kannatanuabi
Rahvusvaheliste uuringute tulemusena on jõutud järeldusele, et keskmiselt igas teises organisatsioonis on viimase aasta jooksul aset leidnud mõni pettusejuhtum. Enamus juhtumeid on seotud ettevõttevälise petturiga, kelleks võivad olla näiteks kliendid, lepingupartnerid või koostööpartnerid.
Valdkond: Varia
Avaldaja: kannatanuabi
Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2013.–2014. aastal Igaüks meist tajub Eesti arengut aastatel 2013 ja 2014 ilmselt erinevalt, paljuski iseenda kogemuse kaudu – kel on läinud hästi, näeb kogu riigi arengut ja saavutusi eredamas valguses kui need, kel on läinud kehvemini. Jättes kõrvale üldist ebakindlust tekitavad julgeolekuküsimused, võib praegune majanduslik areng tunduda ühtedele kui rahulik edasiliikumise aeg, teistele kui paigalseis, kolmandatele kui lakkamatu tagasikäik. Küllap on omal moel õigus kõigil, sest riigi ja ühiskonna areng ei saa olla teistsugune kui inimeste elu oma mitmekesisuses.
Avaldaja: kannatanuabi
Suurim risk, millega iga uus gaasitarnija, sh regionaalse LNG terminali käitaja, arvestama peab, on tarbijate piiratud hulk Balti riikides ja Soomes, kirjutab energeetikaekspert Andres Mäe.
Avaldaja: kannatanuabi
Kui Eesti soovib liikuda eemale allhankemudelist ja luua senisest rohkem lisaväärtust, peab siin tekkima kohalik kapitaliturg, mis pakuks alustavatele ettevõtetele pikaajalist ning kannatlikku kasvukapitali.
Valdkond: Karistusõigus
Avaldaja: kannatanuabi
Rahapesu andmebüroo tegevus Avalikkuses kostunud süüdistused politsei jõulisest käitumisest bitcoin-idega kaubitsejate suhtes ei pea paika. Rahapesu andmebüroo (edaspidi RAB) on praeguseks hetkeks võtnud ühendust kahe teenusepakkujaga, kus internetikeskkonnas kuulutatakse, et toimub bitcoin-ide ost-müük. Oleme tutvustanud e-kirjade teel õiguslikku olukorda ja väljendanud soovi kohtuda isikuga, kes veebilehte peab. RAB ei ole midagi sulgenud ega käskinud sulgeda, samuti ei ole astutud ka muid samme. Hetkel on ühe isikuga kokku lepitud esmane kohtumine.
Valdkond: Karistusõigus
Avaldaja: kannatanuabi
Themis ei koba pimeduses, kuigi tal on side silmadel. Ta kaalub ja võib lüüa mõõgaga? Austatud kuulajad! Konverentsil on hea algne teema – koostöö õiguskindla ning turvalise äri- ja majanduskeskkonna heaks! Võib öelda, et Eesti riik toimib süsteemselt. Seadus peab olema kindel ja selge. Ehk teisisõnu ja lihtsustatult – kui keegi paneb toime majanduskuriteo või teeb kartellikokkuleppe, siis saab ta ka õiglase karistuse (Kõrvalmärkusena võiks küsida – kas kohtumenetlus on selleks ka piisavalt kiire? See on aga omaette teema). Elik – kohus on õiglane ja objektiivne, ükskõik missugune isik on kohtu all. Sümboolselt on seadusliku korra ja õigluse jumalanna Themis objektiivne, kõigepealt ta kaalub, seejärel võib lüüa mõõgaga.
Valdkond: Karistusõigus
Avaldaja: kannatanuabi
Korruptsioon erasektoris tõrjub välja konkurendid ja rikub ära turuloogika nähtamatu käe, räägib riigi peaprokurör Norman Aas. Kummas on rohkem korruptsiooni, kas era- või avalikus sektoris? Üldine hinnang on see, et erasektori korruptsioonirisk majanduse arenemisel kasvab. Kui väikeettevõttes on omanik samal ajal ka firma tegevjuht, siis klassikalist erasektori korruptsiooni seal nii kergelt tekkida ei saa.
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9