Kasutajatugi:
Skype: kannatanuabi
Keskkonnaga liitumiseks
registreeruge kasutajaks!

Artiklid

Majanduskuritegevuse konverentsi kava tutvustus.

Valdkond: Varia    Avaldaja: kannatanuabi    Keel: eesti    ID: 109

Meil on heameel koostööpartneritega kutsuda Teid taaskord juba traditsiooniks saanud kolmandale kõrgetasemelisele Majanduskuritegevuse konverents/messile 2014. Käesoleval korral oleme ürituse planeerinud kahepäevasena. Lisaks konverentsipäevale toimub kahel päeval valdkondlike ettevõtete ja ekspertide teenuseid/tooteid tutvustav mess.


Konverentsi avab piduliku avakõnega õiguskantsler Indrek Teder ja tervituskõnega riigi peaprokurör Norman Aas. Konverentsipäeva paneeldiskussioonides eeskõnelevad ettevõtete/ühingute ja asutuste/ametite juhid ja kõneisikud ning tunnustatud valdkondlikud eksperdid.

Konverentsi I paneeli "Majanduskuritegevuse regulatsioon täna ja homme" avab ettekandega "Majanduskuritegevuse kriminaal- ja karistuspoliitilised suunad" justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika asekantsler Kristel Siitam-Nyiri. Edasises vestlusringis diskuteerivad temale lisaks advokaadibüroo VARUL vandeadvokaat Marko Kairjak ja Tartu Ülikooli õigusteaduskonna dekaan, professor Jaan Ginter. Avatud diskussiooni keskseteks teemakäsitlusteks on "Majanduskaristusõiguse olulisemad muudatused ettevõtjate pilgu läbi" ja "Seadusemuudatusi ajendanud märgilise tähendusega menetlus- ja kohtupraktika ning pretsedendid."

Konverentsi II paneelis keskendutakse äri- ja majanduskeskkonda enim ohustavate kuriteoliikide analüüsimisele sh rahapesu-, IT/küber- ning finants- ja maksukuritegudele. Paneeli sissejuhatava ettekande "Raske- ja organiseeritud kuritegevuse (sh majanduskuritegevuse) ohuanalüüs – Europol SOCTA" teeb Ahti Truupõld Keskkriminaalpolitseist, kus tutvustatakse esmakordselt Eesti avalikkusele organiseeritud-ja majanduskuritegevuse ohuanalüüsi - SOCTAt(Serious and Organised Crime Threat Assessment). Tegemist on iga-aastase EL liikmesriikide julgeoleku- ja õiguskaitseorganite poolt ühiselt koostatava raske-ja organiseeritud kuritegevuse analüüsiga, kus tuukase kogutud kriminaalteabe analüüsi põhjal välja ohuhinnangud, mis aitavad ennekõike strateegilisel tasandil kaasa otsuste langetamisele võitluses tõsise kuritegevusega.

Avatud diakussiooni sissejuhatava ettekandega "Äri- ja majanduskeskkonda enim ohustavad kuriteod" esieneb Ernst & Young Baltic audiitor ja kvalifitseeritud pettuste uurija Marilin Pikaro ning seejärel jätkatakse teemade arutelu: "Ettevõtte küberturvalisus ja väljakutsed info kaitsmisel" ja "Rahapesukuritegude ennetamine ja tõkestamine - FAFT soovitustest Eesti ja maailma parima praktikani", milles osalevad lisaks veel Ernst & Young Baltic ärikonsultatsioonide osakonna vanemkonsultant Riivo Lepp ja Rahapesu andmebüroo juht Aivar Paul.

III paneelis "Sõltumatu ekspertiisi tagamine ja eksperdi roll selles" avab ettekandega "Efektiivsed kompetentsid ja praktikad majanduskuriteo ennetamisel, avastamisel ja tõendamisportsessis" KPMG Estonia pettuste uurimise- ja kohtuvaidluste valdkonnajuht Anu Ahas-Saaron. Avatud diskussiooni teemadel: "Finants- ja raamatupidamise ekspertiis", "Eksperttunnistaja roll ja tegevuse seaduslik alus", "Vandeaudiitor kui sõltumatu ekspert" arutlevad Audiitorkogu esindajad Sergei Tšistjakov ja Mai Palmipuu ning teemal "Uued ekspertiisitehnikad  ja -tehnoloogiad" arutleb kaasa Eesti Kohtueksperiisi Instituudi direktor Üllar Lanno.

IV paneelis "Kus algab ja lõppeb ärieetika- ja konkurentsirikkumine" vaagitakse ärieetika eiramise ja konkurentsirikkumiste äärmuslikke tagajärgi. Esimesena eeskõneleb teemal  "Ärieetika eiramisest korruptsioonikuriteoni"  Estonian Business School Ärieetikakeskuse juhataja, dotsent Mari Kooskora ning seejärel astub ettekandega "Konkurentsirikkumisest kartellikokkuleppeni"ülesse Konkurentsiameti direktor Märt Ots.

Konverentsi V paneeli "Majanduskuritegevuse mõjusfääri era- kui avalikus sektoris" analüüsitakse era- ja avaliku sektori koostöökohti maksu- ja üldisemalt majanduskuritegude tõkestamisel. Paneeli avab Maksu- ja tolliameti uurimisosakonna juhataja Rain Kuus ettekandega "Maksukuritegevusega põhjustatud kahjude ülevaade". Seejärel jätkatakse avatud diskussiooni teemadel: Kas riigil on hetkel olemas majanduskuritegude kahjude vähendamise ambitsioon ja selge tulevikuplaan?" ja "Maksuseaduste muudatused, mida riik soovib ja mida ettevõtjad ise soovitavad", kus osalevad lisaks eeskõnelejatena Lasse Lehis, Maksumaksjate liidust ja  Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor Mait Palts ning Riigikogu rahanduskomisjoni aseesimees, Rannar Vassiljev. Paneel lõpetatakse ühisaruteluga teemal "Era- ja avaliku sektori koostöökohad maksukuritegude tõkestamisel."


Konverentsi täpse päevakava ja esinejate ning registreerimise info leiate siit konverentsi lehelt.

Paralleelselt konverentsi päeval ning lisaks järgneval päeval so 20. - 21. veebruaril 2014 toimub kõrgetasemeline Majanduskuritegevuse mess 2014, kus valdkondlikud ettevõttevõtted/ühingud ja asutused tutvustavad/turustavad nii kohapeal kui meedia vahendusel klientidele ja avalikkusele enda kompetentse ning teenuseid/tooteid. Mess toimub ja on kõigile külastajatele avatud: 20. veebruaril 2014 kella 10.00 – 18.00 ja 21. veebruaril 2014 kella 09.00 – 16.00.

21. veebruari messipäeval toimub messi pealaval eksponentidena osalevate ettevõete/asutuste ja nende teenuste/toodete esitlused/tutvustused ning arutletakse üheskoos foorumi korras oluliste valdkondlike päevakajaliste teemade üle.
Infot eksponendina messil osalemise tingimuste kohta ning osalema registreeruda saab siit messi veebilehel.

Allikas: Kannatanuabi.ee meeskond

Kommentaari lisamine

Kommenteerida saavad ainult registreeritud ja sisse loginud kasutajad.

Kommentaarid