Kasutajatugi:
Skype: kannatanuabi
Keskkonnaga liitumiseks
registreeruge kasutajaks!

Artiklid

Põhiseaduse rikkumine lõpeb – riigilõivud alanevad kordades

Valdkond: Eraõigus    Avaldaja: kannatanuabi    Keel: eesti    ID: 42

Põhiseaduse rikkumine lõpeb – justiitsministeeriumis on valminud riigilõive kordades alandav eelnõu, mis peaks juba aasta teisest poolest oluliselt parandama inimeste juurdepääsu õigusemõistmisele. "Meil on kavas eelnõu juba lähiajal kooskõlastusringile saata," kinnitab justiitsminister Kristen Michal. Ministeeriumi plaan on, et uued madalamad lõivud hakkavad kehtima käesoleva aasta 1. juulist ning see on sisse kirjutatud ka käesoleva aasta riigieelarvesse. Eelnõu järgi alanevad riigilõivud arvestataval määral, mõnel seniste suuremate summade puhul aga lausa kordades. "Samas ei alanda me lõive n-ö ühe vitsaga – kõik lõivud vaadati eraldi üle ja nad ka vähenevad erinevalt," märgib minister.


Näiteks kui täna soovib inimene kohtu kaudu välja nõuda 1500eurost võlga, peab ta maksma riigilõivu 319,55 eurot. Eelnõu kohaselt tuleks aga maksta ainult 45 eurot juhul, kui seda teha läbi maksekäsu kiirmenetluse, 150 eurot juhul, kui esitada hagiavaldus elektrooniliselt ja 200 eurot juhul, kui esitada hagiavaldus paberil.

 
Elektrooniliselt odavam
 
Kui võla summaks on aga näiteks 7000 eurot, siis täna tuleb lõivuna tasuda 789,89 eurot, eelnõu kohaselt aga maksekäsumenetluses 210 eurot, elektrooniliselt 375 eurot ja paberil avaldusega 450 eurot.
 
"Oluline on ka see, et kui isikul ei ole mõjuval põhjusel võimalik taotlust elektrooniliselt esitada, siis on eelnõu kohaselt siiski ka neil võimalik sama soodsat lõivu maksta kui elektroonilise avalduse puhul – näiteks võivad sellisteks põhjusteks olla kõrge iga või puue. Samuti võib kohus soodsamat määra ka omal algatusel lubada," selgitab Michal.
 
Kõige soodsam aga on esitada edaspidi rahaliste nõuete osas avaldus maksekäsumenetlusse, mis on lihtsustatud kirjalik kohtumenetlus ja võimaldab inimestel kõige kiiremini saada võlga välja mõistvat kohtulahendit.
 
Ministri sõnul on see viis kõige mugavam inimesele endale ja aitab ka kiirendada kohtute tööd, kes peavad taoliste nõuetega sellevõrra vähem tegelema. "Et seda menetluse liiki veelgi rohkem soodustada, on ka eelnõus ette nähtud, et isegi kui teine pool vastu vaidleb ja asi peab minema hagimenetlusse, ei pea inimene riigilõivu juurde maksma ning saab oma vaidluse seega lahendada kõige soodsama võimaliku lõivuga," räägib minister.
 
Riigilõivude liiga kõrgele määrale on korduvalt tähelepanu juhtinud õiguskantsler Indrek Teder, kelle hinnangul pole kõrgete lõivude tõttu olnud juurdepääs õigusemõistmisele igaühele piisavalt kättesaadav.
 
Õigus pöörduda oma õiguste ja vabaduste rikkumise korral kohtusse on aga üks põhiseadusega kõrgemal tasemel kaitstud põhiõigusi. Seetõttu kutsus Teder möödunud aasta sügisel riigikogule saadetud ettekandes parlamenti üles viima riigilõivu määrad põhiseadusega kooskõlla.
 
Allikas: Õhtuleht
Andres Põld
17. jaanuar 2012

Kommentaari lisamine

Kommenteerida saavad ainult registreeritud ja sisse loginud kasutajad.

Kommentaarid