Kasutajatugi:
Skype: kannatanuabi
Keskkonnaga liitumiseks
registreeruge kasutajaks!

Artiklid

Sorainen: Maamaksu vabastusest koduomanikele

Valdkond: Haldusõigus    Avaldaja: kannatanuabi    Keel: eesti    ID: 80


Järgmisest aastast vabastatakse terves Eestis kodualune maa maamaksust. Kuigi juba sel aastal oli Tallinnas kodualune maa maksust vabastatud, jäid mitmed koduomanikud sellest paraku ilma ning seetõttu selgitamegi lühidalt, millised on vabastuse saamise tingimused.


Lühidalt kokkuvõttes saab 2013. a maksuvaba olema maa, millel asuvas elamus on maksumaksja elukoht vastavalt rahvastikuregistri andmetele. Kohalduv maamaksu vabastus toimub automaatselt.
Pikemalt lahtikirjutatuna on maksuvabastuse eeldused järgmised:

 1. Maamaksu vabastuse saab isik, kes on füüsilisest isikust maksukohustuslane, üldjuhul on selleks maa omanik. Reformimata maa puhul on selleks kasutaja, hoonestusõiguse puhul hoonestaja ning kasutusvalduse puhul kasutusvaldaja.
 2. Maamaksust vabastatava maa sihtotstarve peab olema elamumaa või maatulundusmaa. Viimase puhul kohaldub vabastus vaid õuemaa kõlviku osas. Oma maatüki sihtotstarvetega on võimalik tutvuda siin. Vastava avalduse esitamisega kohalikule omavalitsusele on vajadusel maa sihtotstarbeid võimalik muuta.
 3. Maatükil asub hoone, milles on maa omaniku elukoht vastavalt rahvastikuregistri andmetele. Rahvastikuregistri andmetega on võimalik tutvuda portaalis eesti.ee. Soovi korral on seal võimalik esitada ka elukohateade andmete muutmiseks. Paberkujul on teade kättesaadav siin. Teade vaadatakse kohaliku omavalitsuse poolt läbi kümne päeva jooksul.
 4. Vabastust rakendatakse tiheasustusega – üldjuhul tähendab see linna, küla, alevit või alevikku – alal kuni1500 m2 ulatuses. Hajaasustuse puhul muutub maksuvabaks kuni 2-hektariline maatükk. Täpsemat infot selle kohta, kas tegu on tiheasustuse või hajaasustusega saab kohalikult omavalitsuselt.


Vabastuse saamiseks on vajalik, et kõik nõutud tingimused oleksid täidetud. Kuigi tingimuste täitmise osas on määravaks järgmise aasta esimese päeva seis, soovitame vajadusel teha muudatused juba aegsasti, kuna maksuvabastuse saamisel võib esineda järgmisi probleeme, nt:

 1. Probleemsed on liitsihtotstarbega maatükid. Üheks näiteks on kortermajad, mille esimestel korrustel asuvad äripinnad. On juhuseid, kus sellistel majadel on elamumaa proportsiooniks määratud vaid 50%. Sellisel juhul ülejäänud osale vabastus ei kohaldu ning elanikud maksavad maamaksu selle eest, et keegi teine teeb samal maatükil äri. Lahenduseks on maa sihtotstarbe proportsioonide muutmine.
 2. Kuna vabastust on võimalik saada vaid ühe maatüki osas, tekib probleem maaomanikel, kes elavad justkui ühel maatükil, kuid mis registri järgi koosneb mitmest maatükist. Sellisel juhul peaks kaaluma maatükkide ühendamist.
 3. Maksuvabastust ei saa tõenäoliselt olukorras, kus maatükil elab selle omanik, kuid teda pole omanikuna kinnistusraamatusse kantud. Taoline olukord võib ette tulla siis, kui kodu on soetatud abielu kestel. Kuigi ühisomandi reeglite tõttu on mõlemad kaasad kodu omanikud, võib juhtuda, et registrisse on omanikuna sisse kantud vaid üks abikaasadest, nt mees. Juhul, kui kooselu on lõppenud, mees ära kolinud ning teinud vastava muudatuse ka rahvastikuregistris, ei ole võimalik ühise koduna ostetud maatükilt maksuvabastust saada. Üheks võimaluseks automaatse maksuvabastuse saamiseks on kinnistusraamatu kande muutmine nii, et korteri omanikuna oleks kinnistusraamatusse sisse kantud vaid naine.


Kuigi tallinlased said maamaksu vabastuse juba sel aastal, peavad nad järgmise aasta vabastuse osas arvestama järgmiste muudatustega:

 1. Eraldi avaldust pole enam vaja esitada;
 2. Kaob piirang, mis ei luba maamaksuvabastuse objektilt saada rendi- või üüritulu;
 3. Maamaksuvabastus laieneb ka hooneteühistutele, millele 2012. aastal maksuvabastus ei laienenud;
 4. Muutub maksuvaba piirmäär mitme omaniku korral, nt kahe kaasomaniku korral ei suurene vastavalt vabastatav osa ning sõltuvalt maatüki asukohast on maamaksust vabastatud vaid 0,15 või 2 ha.


Kuigi sõltuvalt maa asukohast võib maamaks näida väikese summana, on aastate jooksul tasutav maamaks siiski märkimisväärse suurusega.


Kui näib, et maksuvabastus teile mingil põhjusel ei kohaldu ja vajalik on teha näiteks maa sihtotstarbe muudatus, siis palume teil konsulteerida oma õigusnõustajaga.

 

Kaido Loor
Partner


tel +372 6 400 930
kaido.loor@sorainen.com

Priit Raudsepp
Maksuõiguse advokaat


tel +372 6 400 977
priit.raudsepp@sorainen.com

 

Allikas:

Kommentaari lisamine

Kommenteerida saavad ainult registreeritud ja sisse loginud kasutajad.

Kommentaarid