Kasutajatugi:
Skype: kannatanuabi
Keskkonnaga liitumiseks
registreeruge kasutajaks!

Artiklid

Valdkond: Karistusõigus
Avaldaja: kannatanuabi
Rahvusvaheliste uuringute tulemusena on jõutud järeldusele, et keskmiselt igas teises organisatsioonis on viimase aasta jooksul aset leidnud mõni pettusejuhtum. Enamus juhtumeid on seotud ettevõttevälise petturiga, kelleks võivad olla näiteks kliendid, lepingupartnerid või koostööpartnerid.
Valdkond: Karistusõigus
Avaldaja: kannatanuabi
Rahapesu andmebüroo tegevus Avalikkuses kostunud süüdistused politsei jõulisest käitumisest bitcoin-idega kaubitsejate suhtes ei pea paika. Rahapesu andmebüroo (edaspidi RAB) on praeguseks hetkeks võtnud ühendust kahe teenusepakkujaga, kus internetikeskkonnas kuulutatakse, et toimub bitcoin-ide ost-müük. Oleme tutvustanud e-kirjade teel õiguslikku olukorda ja väljendanud soovi kohtuda isikuga, kes veebilehte peab. RAB ei ole midagi sulgenud ega käskinud sulgeda, samuti ei ole astutud ka muid samme. Hetkel on ühe isikuga kokku lepitud esmane kohtumine.
Valdkond: Karistusõigus
Avaldaja: kannatanuabi
Themis ei koba pimeduses, kuigi tal on side silmadel. Ta kaalub ja võib lüüa mõõgaga? Austatud kuulajad! Konverentsil on hea algne teema – koostöö õiguskindla ning turvalise äri- ja majanduskeskkonna heaks! Võib öelda, et Eesti riik toimib süsteemselt. Seadus peab olema kindel ja selge. Ehk teisisõnu ja lihtsustatult – kui keegi paneb toime majanduskuriteo või teeb kartellikokkuleppe, siis saab ta ka õiglase karistuse (Kõrvalmärkusena võiks küsida – kas kohtumenetlus on selleks ka piisavalt kiire? See on aga omaette teema). Elik – kohus on õiglane ja objektiivne, ükskõik missugune isik on kohtu all. Sümboolselt on seadusliku korra ja õigluse jumalanna Themis objektiivne, kõigepealt ta kaalub, seejärel võib lüüa mõõgaga.
Valdkond: Karistusõigus
Avaldaja: kannatanuabi
Korruptsioon erasektoris tõrjub välja konkurendid ja rikub ära turuloogika nähtamatu käe, räägib riigi peaprokurör Norman Aas. Kummas on rohkem korruptsiooni, kas era- või avalikus sektoris? Üldine hinnang on see, et erasektori korruptsioonirisk majanduse arenemisel kasvab. Kui väikeettevõttes on omanik samal ajal ka firma tegevjuht, siis klassikalist erasektori korruptsiooni seal nii kergelt tekkida ei saa.
Valdkond: Karistusõigus
Avaldaja: kannatanuabi
Seminari I moodulil keskenduti erasektori korruptsiooni sisu ja olemuse avamisele ja sellest arusaamisele. Arutleti korruptsiooni nii kehtiva kui kavandatava(eelnõu) seaduseregulatsioonide sh karistus- ja tsiviilõiguslike aspektide üle. Diskuteeriti selle üle, mis on/ei ole korruptsioon Eesti ettevõtja pilgu läbi vs korruptsiooni seadusandlik tõlgendus. Käsitleti varalisi kahjunõudeid, mida saab kohaldada korruptiivse käitumise korral ning räägiti korruptsiooniriskide maandamisest erasektoris.  
Valdkond: Karistusõigus
Avaldaja: kannatanuabi
Riigikogu liige, Andres Anvelt , avas selleaastase majanduskuritegevuse konverentsi piduliku avaettekandega teemal: " Kuritegevuse uued trendid: Aastakümnega vägivallalt pettustele! Kas saame ikka uute väljakutsetega hakkama? " Taasiseseisvunud Eesti on elanud kahekümne aasta jooksul üle muutusi kõigis valdkondades. Oleme saavutanud tõsise edasimineku ühiskonna ja majanduse kiire arengu positiivses osas. Sisuliselt oleme teinud hüppe, mida teised Euroopa riigid on saavutanud mitu korda pikema aja jooksul, seda nii elatustaseme, väärtushinnangute, demokraatia arengu, sotsiaalse hoolekande süsteemis  ehk kokkuvõttes võime ennast lugeda täisväärtuslikuks või siis vähemalt seal kandis olevaks Lääne demokraatiaks. See tee ei ole olnud lihtne ja kohati ehk isegi mitte tasakaalukas, kuid kokkuvõttes tulemuslik. Seda on saatnud kindlasti mitte ainult riigi, vaid kõigi meie positiivsete inimeste tahe jõuda järele sellele tasemele, kuhu me saatuse ja meid ümbritsenud suurriikide tahtel olime maha jäänud. 
Valdkond: Karistusõigus
Avaldaja: kannatanuabi
Süütuse presumptsioon karistusõiguslikes menetlustes Viimastel aastatel on tõusnud meedia tähtsus kõiges, ka kriminaalmenetluses. Täna on krimiuudis mõjususelt hoopis enam, kui kakskümmend aastat tagasi oli kellegi suhtes tehtud kohtuotsus. Neljas võim on reaalne ja mõjus. Keegi pannakse „laulu sisse ja sealt tema enam välja ei saa“. Meediat kasutatakse vahendina. Meedia tabloidistumine toob kaasa, et uudis esitatud hagist või kahtlustusest on suurem, kui asi ise.  Kohtud, prokuratuur ja väärteomenetlejad esitavad pressiteateid. Ka menetlusalused isikud kasutavad samu meetodeid. Nii toimubki menetlus meedias. Pressiteated avaldatakse enne või samaaegselt, kui teate saab menetlusalune isik.   Menetleja pressiteate eesmärk on veenda, et kala, keda püütakse, tuleb kinni püüda ja ära praadida. Meedia kaudu arvamuse kujundamise võtted on sarnased, olgu eesmärk menetleja tegususe näitamine, menetlusaluse survestamine, targa poliitiku või erakonna kiitmine või hea pesupulbri müük. Meediasõdade põhitõde on, et ülim eesmärk on, kuidas asjad välja paistavad.   
Valdkond: Karistusõigus
Avaldaja: kannatanuabi
On hea, kui igasugune ebaseaduslik ja korruptiivne tegevus avastatakse võimalikult ruttu. Viimastel kuudel on avalikuks tulnud mitmed korruptsiooni- ja pettuste juhtumid. Näiteks Šotimaa Panga kaheksa töötaja korruptsiooni- ja rahapesuintsidendid suurusjärgus üle 40 miljoni euro, TeliaSonera juhtide altkäemaksu andmise kahtlus seoses teenusepakkumisega Usbekistanis, ja Saksamaal Leipzigi haigla arstidele esitatud kahtlus altkäemaksu küsimise kohta organisiirdamist ootavatelt patsientidelt.
Valdkond: Karistusõigus
Avaldaja: kannatanuabi
Ettevõtte sisekontrollisüsteem on vajalik selleks, et avastada ja ennetada äritegevusega seotud riske, mis võivad avalduda nii firma enda töötajate kui äripartnerite tegevuse kaudu. Riskide adekvaatne juhtimine on äriühingu juhtkonna ülesanne, kuid selles tegevuses pakub neile tuge ka ettevõtte siseaudiitor, riskijuht või muu sisekontrollifunktsiooni täitev töötaja. Juhul kui selline funktsioon äriühingus puudub, on organisatsioon avatud tegevusega seotud riskide, sh pettuseriskide realiseerumisele.
Valdkond: Karistusõigus
Avaldaja: kannatanuabi
In the past few years, Congress, the press and commentators have debated the wisdom of passing more federal criminal laws to deal with financial crime. However, lost in this debate is the fact that the current federal criminal laws dealing with white collar crime may already provide prosecutors with too much power because of the unclear definition of “fraud” under the federal criminal laws. A perfect example of this is how the crime of “fraud” is addressed in federal criminal statutes — be they mail or wire fraud or securities fraud statutes. Interestingly, the word fraud is not defined under those statutes. 
 
1  2