Kasutajatugi:
Skype: kannatanuabi
Keskkonnaga liitumiseks
registreeruge kasutajaks!

Artiklid

Avaldaja: Mai Palmipuu
Ettevõtjaportaalis on juhend majandusaasta aruande koostamiseks ja esitamiseks . Analoogiline juhend võiks olla ka likvideerimismenetluse läbiviimise kohta. Suure tõenäosusega aitaks niisugune juhend lihtsustada arusaamist likvideerimismenetlusest ja hoida kokku aega likvideerimismenetluse läbiviimisel.  
Avaldaja: kannatanuabi
Tartu maakohtu kohtunik Ingeri Tamm nendib, et mida aktiivsemalt kannatanu oma õigusi kaitseb, seda parem on tema jaoks tihti ka lõpptulemus. Kannatanu ütlustest loobumine ei päästa üldjuhul kodust vägivallatsejat süüdimõistmisest. Läinud nädalal kirjutasime naisest, kelle bensiiniga üle valanud mees pääses kohtust kannatanu hinnangul erakordselt kergelt. Tartu maakohtu kohtunik Ingeri Tamm selgitas perevägivalla juhtumite köögipoolt kohtuniku vaatenurgast. Tartu maakohtu kohtunik Ingeri Tamm nendib, et mida aktiivsemalt kannatanu oma õigusi kaitseb, seda parem on tema jaoks tihti ka lõpptulemus.
Avaldaja: kannatanuabi
Indrek Teder on seisukohal, et riigilõivude märkimisväärselt kõrge taseme tõttu ei ole juurdepääs õigusemõistmisele igaühele piisavalt kättesaadav. Õigus pöörduda oma õiguste ja vabaduste rikkumise korral kohtusse on aga üks põhiseadusega kõrgemal tasemel kaitstud põhiõigusi. Riigikogul on õigus kohtule juurdepääsu kujundada ning kehtestada selleks erineva suurusega riigilõive ja menetlusabi saamise tingimusi. Kuid Riigikogu ei tohi seejuures põhiseadusega vastuollu minna.