Kasutajatugi:
Skype: kannatanuabi
Keskkonnaga liitumiseks
registreeruge kasutajaks!

Artiklid

Valdkond: Haldusõigus
Avaldaja: kannatanuabi
Järgmisest aastast vabastatakse terves Eestis kodualune maa maamaksust. Kuigi juba sel aastal oli Tallinnas kodualune maa maksust vabastatud, jäid mitmed koduomanikud sellest paraku ilma ning seetõttu selgitamegi lühidalt, millised on vabastuse saamise tingimused. Lühidalt kokkuvõttes saab 2013. a maksuvaba olema maa, millel asuvas elamus on maksumaksja elukoht vastavalt rahvastikuregistri andmetele.   Kohalduv maamaksu vabastus toimub   automaatselt .
Valdkond: Haldusõigus
Avaldaja: kannatanuabi
Õiguskantsler Indrek Teder on seisukohal, et korruptsioonivastase seaduse tegevuspiirang, mis keelab ametiisikul kuuluda sellise äriühingu juht- või järelevalveorganisse, mille tegevusega tema ametiseisund puutumuses ei ole, on põhiseadusega vastuolus. Selline keeld on liiga intensiivne põhiõiguste riive, mis ei aita piisavalt kaasa eesmärgi tegelikule saavutamisele - korruptsiooni vältimisele. Seetõttu rikub see piirang õiguskantsleri hinnangul ametiisiku põhiseadusest tulenevat põhiõigust valida vabalt tegevusala, elukutset ja töökohta. Õiguskantsler saatis täna justiitsministrile märgukirja ettepanekuga esitada Riigikogule eelnõu selle vastuolu kõrvaldamiseks.