Kasutajatugi:
Skype: kannatanuabi
Keskkonnaga liitumiseks
registreeruge kasutajaks!

Artiklid

Valdkond: liiklusõigus
Kuigi liiklusõnnetused on tänapäevases autostunud ühiskonnas sagedased ja peaksid olema pea igaühele tuttavad juhtumid meie teedel ja tänavatel, näitab tegelik elu, et mitte kõik juhid/liiklejad ei tea, kuidas käituda, kui nad on sattunud liiklusõnnetusse või selle toimumiskohale. Teadmatus ja ebaõige käitumine võib viia aga soovimatute tagajärgedeni nagu näiteks süü tuvastamatus, süüteovastutusele võtmine, regressinõue kindlustusandjalt või kahjuhüvitise väljamaksmisest keeldumine või selle vähendamine.