Kasutajatugi:
Skype: kannatanuabi
Keskkonnaga liitumiseks
registreeruge kasutajaks!

Eesmärgid

  • tagada kannatanutele igakülgne õiguskindlus ja majanduslik turvalisus;

  • tagada kliendile professionaane esmase õigusabiteenuse kiire kättesaadavus, olenemata ajast ja kliendi asukohast; 

  • tagada kiire ja optimaalsete kuludega esmane õigusabi-, nõustamis- jm ekspertteenuste kättesaadavus;

  • koondada ja levitada nii juriidiliste kui füüsiliste isikute õiguste- ja vabaduste kaitse võimaluste ja abinõude kohast laiapõhjalist oskusteavet ja informatsiooni;

  • keskenduda teenuste pakkumisel igakülgsele ennetustegevusele, vähendades seeläbi  seeläbiseeesskannatanuks sattumise võimalusi ja ohte; 

  • edendatakse valdkonnas era- ja avaliku sektori omavahelist tihedamat koostööd, vähendades seeläbi õigusrikkumiste arvu ning tõhustades kuriteovastast võitlust ja selle preventsiooni;

  • pakkuda klientidele valdkondlike professionaalseid koolitusi. 

  

Slogan

Üheskoos õiglase- ja turvalise majanduskeskkonna heaks!

Missioon

Tagada valdkondlike ekspertide kaasabil kannatanute kiire õiguskaitse ning vahetu ja optimaalsete kuludega õigusabi.

 

Visioon

Visiooniks on saada kannatanute õigusabi- ja nõustamisteenuste osutamise keskseks kompetentsikeskuseks nii Eestis kui lähiriikides. Samuti olla valdkondlike e-teenuste vahendamisel nii meie klientidele kui koostööpartnerite esmaseks professionaalseks ning tunnustatud ja usaldusväärseks partneriks.

 

 

Telli e-konsultatsioon
Telli dokument
Hakka eksperdiks