Kasutajatugi:
Skype: kannatanuabi
Keskkonnaga liitumiseks
registreeruge kasutajaks!

Isikuandmete kaitse

Isikuandmete kaitse ja töötlemise info

 

Kannatanuabi.ee töötleb klientide andmeid selleks, et osutada ja vahendada neile kõiki portaali poolt pakutavaid teenuseid.

 

Andmete töötlemine on andmete kogumine, vahetamine, salvestamine, säilitamine, muutmine, kasutamine ja edastamine jne. Klientide andmed on kliendi isikuandmed (nimi, isikukood, kontaktandmed, andmed majandusliku ja tervisliku seisundi ning äri- ja ametisaladuste kohta).

 

Kannatanuabi.ee hoiab klientide andmeid saladuses ning tagab nende töötlemise seaduslikkuse. Isikuandmete avaldamine ja edastamine kolmandatele isikutele toimub ainult kliendi nõusolekul. Ilma nõusolekuta võib kannatanuabi.ee kliendi andmeid avaldada õigusaktides nimetatud juhtudel.

 

Klient on nõus, et kannatanuabi.ee võib edastada tema andmeid ülalnimetatud eesmärkidel Eestisse ja välisriiki isikutele, kes on seotud kannatanuabi.ee ning kliendile teenuse osutamisega. Kannatanuabi.ee koostööpartnerid on ära toodud kannatanuabi.ee portaalis www.kannatanuabi.ee Andmeid võib erandjuhul edastada ka muudele kolmandatele isikutele, kui see on vajalik kannatanuabi.ee või kliendi rikutud ja vaidlustatud õiguste kaitseks, samuti kui see on seotud kliendi finantskohustuse rikkumisega.

 

Kliendil on õigus oma andmete käitlemise kohta saada informatsiooni e-posti vahendusel, kui ta oma soovist kannatanuabi.ee kasutajatuge teavitab. Andmete uuendamise ja muutumisega tegelevad kliendid enda kontode piires iseseisvalt. Isikuandmete väärkasutuse kahtlustest peab klient kannatanuabi.ee kasutajatuge viivitamatult teavitama.

 

Kliendil on õigus nõuda oma andmete parandamist, kui need on muutunud või ebaõiged, samuti muudel õigusaktidega ettenähtud juhtudel. Kliendil on õigus nõuda andmete töötlemise lõpetamist ning olemasolevate andmete kustutamist, kui see on vajalik tema õiguste seaduslikkuse tagamiseks, samuti muudel  õigusaktidega ettenähtud juhtudel.

Telli e-konsultatsioon
Telli dokument
Hakka eksperdiks