Kasutajatugi:
Skype: kannatanuabi
Keskkonnaga liitumiseks
registreeruge kasutajaks!

Dokumendid

Portaal võimadab ekspertidel pakkuda portaalis dokumendi koostamise teenust. Teenuse pakkumine käib järgmisel põhimõttel. Portaali kasutaja valib dokumendi koostamise teenuse alt valdkonna, millele soovib teenust. Kui Te määrasite eksperdi avalikus profiilis, et pakute antud valdkonnas teenust, siis kuvatakse Teid teenuse tellijale eksperdina, kellele saab ta saata hinnapäringu - kirjeldades oma soovi. Päringu kohta saadetakse aut. teade nii Teie portaali sisesesse postkasti (asub portaali üleval paremal nurgas - vaadake lisatud pillti) kui ka Teie määratud e-posti aadressile (sel põhjusel tuleb oma konto andmetes kasutada alati õiget e-posti aadressi).

 

Juhul, kui teenuse tellija ei oska valdkonda valida, siis saadab ta üldise päringu ning portaali poolt määratud vastutav isik määrab ise õige valdkonna, mis peale saadetakse aut. juhusliku valiku alusel antud valdkonna ekspertidele päring.

 

Lisaks kirjale salvestuvad kõik uued päringud eksperdi ehk Minu menüü avalehel

 

 

ja ka eksperdi tööriistade alla Dokumendid. Klikkides dokumendi koostamise päringu nimel kuvatakse päringu sisu. Päringu sisu võib olla nii kirjeldusena kui ka failina. Ekspert saab päringu detailvaatest:

  • Esitada päringule lisaküsimusi - enne kui teeb pakkumise. Vastused kuvatakse Teie portaali siseses postkastis.
  • Teha hinnapakkumise.
  • Loobuda pakkumisest - kui Te ei kavatse pakkumisest osa võtta (tähtaeg liiga lühike vms. põhjus), siis on viisakas pakkumise tegemisest loobuda, et teenuse tellija ei peaks Teie pakkumise järgi ootama jääma.

 

Teenuse tellija näeb kõiki tehtud pakkumisi. Saab vaadate pakkumise tegijate avalikku profiil ning hinna sobivuse korral tellida töö. Töö tellimisel sooritab tellija internetipõhise makse vastavalt pakkumisele. Töö tellimisel saadetakse võitajale ning ka teistele, kes ei võitnud vastav automaatne teade.

 

Juhul kui osutusite tellimuse võitjaks, siis avades dokumendi koostamise tellimuse detailvaate kuvatakse Teile tellija kontakt andmed (sel hetkel näeb ka teenuse tellija Teie kontaktandmeid) ning 2 nuppu:

  • Lisa fail - võimaldab täita tellimuse. Faili lisamisel võite juurde lisada ka märkuse. Juhul kui läks midagi valesti, siis saate faili kustutada ning uue lisada.
  • Esita küsimus - võimaldab veel esitada lisaküsimusi. Vastused kuvatakse Teie portaali siseses postkastis.

 

Kui olete vajaliku faili ja info ära lisanud märkige töö valminuks, siis saadetakse teade töö valmimise kohta ka teenuse tellijale.

 

Kui kõik vastab kokkulepitule, siis saab teenuse tellija töö vastu võtta ning soovi korral hinnata antud tööd. Hinne kajastub Teie eksperdi avalikus profiilis.

Telli e-konsultatsioon
Telli dokument
Hakka eksperdiks