Kasutajatugi:
Skype: kannatanuabi
Keskkonnaga liitumiseks
registreeruge kasutajaks!

Kellele see on kasulik

Kliendile:

  • kes on langenud õigusrikkumise (näit pettuse, varavastase- või majanduskuriteo) ohvriks ja soovib asjakohast õigusabi kuidas olukorras tegutseda, kuhu ja kelle poole pöörduda jne
  • kes on oma igapäeva tööga väga hõivatud, aga soovib tekkinud probleemidele kiireid ja optimaalseid lahendusi 
  • kes peavad oluliseks enda rikutud õiguste võimalikult kiiret jaluleseadmist, seadusevastaselt omandatud  või võõrandatu (varastatu) tagasisaamist või ka selle hüvitamist
  • kes on valmis tegema nii enda, oma pere kui ettevõtte ja äri kaitseks mõistlike õigusabikulutusi
  • kes on valmis kasutusele võtma asjakohaseid meetmeid varalise kahju efektiivseks ärahoidmiseks ja selle parimal moel ennetamiseks tulevikus 
  • kes soovib vähendada kuritegevuse (või muu õigusrikkumisega) seonduvaid riske tulevikus ja investeerib teadlikult enda ja oma lähedaste turvalisusesse

Koostööpartnerile:

  • Portaal võimaldab ekspertidel kaasaegse veebikeskkonna vahendusel osutada klientide tasulist õigusabi- ja nõustamisteenust. Samuti pakub portaal mitmeid täiendavaid lisavõimalusi, Eksperdi enda, tema ettevõtte ja Teenuse/toote paremaks tutvustamiseks ja turundamiseks
  • kes saavad tänu portaali laialdastele kasutusvõimalustele nii ennast kui ettevõtet ja oma ekspertteadmisi ning oskusi, nii siseriiklikule- kui rahvusvahelisele üldsusele tutvustada ja reklaamida
  • veebikeskkonna põhiselt enda tooteid/teenuseid klientidele pakkuda
Telli e-konsultatsioon
Telli dokument
Hakka eksperdiks