Kasutajatugi:
Skype: kannatanuabi
Keskkonnaga liitumiseks
registreeruge kasutajaks!

Keskkonna idee

Meie eesmärgiks on tegutseda üheskoos kõigi kasutajate igakülgse õiguskindluse ja turvalisuse tagamise nimel. Seda viime ellu Portaaliga liitunud ekspertide professionaalsel kaasabil: läbi koondatava laiapõhjalise info, oskusteabe, vara- ja õiguskaitsemeetmete tutvustamise ning sellega seotud teenuste ja toodete müügi vahendamise.
 

Töövahendiks oleme loonud kaasaegse ja väga kasutajasõbraliku veebipõhise info- ja teabe avaldamise ning teenuse ja toodete müügi vahendamise keskkonna. Kus ühelt poolt Kasutaja saab lihtsalt ja turvaliselt erinevaid nõustamis- ja õigusabiteenuseid (e-konsultatsioon, dokumentide/lepingute nõustamine ja koostamine, hangete korraldamine, ekspertarvamus jne) tarbida ja meiega liitunud eksperdid, neid valdkonnapõhiselt osutada.
 

Portaali idee tugineb ja seab esile kasutajate  riivatud turva- ja õiglustunde võimalikult kiire ja efektiivse taastamise.
 

Eesmärgistatult tegeleme kliendi nii varalise kui moraalse kahju efektiivse ärahoidmise ja võimalike kahjude ennetamise nimel. Samas tagame oma püsiklientidele vahetu ja operatiivse teenusepakkumise igapäevaelus ettetulevate keeruliste olukordadega ja tekkinud probleemidega toimetulekuks. Leiame üheskoos sobilikumad ja parimad vahendid ning meetodid nendega toimetulekuks ja nende võimalikult efektiivseks lahendamiseks.


Oluline koht teabe jagamisel ja teenuste osutamisel on igakülgsel ennetustegevusel.

Esmatähtsaks peame isikute majanduslike-ja varaliste õiguse efektiivset kaitset ja õigusrikkumise eelse situatsiooni taastamist.


Edendame valdkonnas igakülgselt era- ja avaliku sektori omavahelist tihedamat koostööd, vähendades seeläbi õigusrikkumiste ja nende ohvriks langenute arvu. Selleks juurutame uusi ja tõhustame olemasolevaid ühiseid vastumeetmeid ja igakülgset preventsiooni.  

Telli e-konsultatsioon
Telli dokument
Hakka eksperdiks