Kasutajatugi:
Skype: kannatanuabi
Keskkonnaga liitumiseks
registreeruge kasutajaks!

Majanduskuritegevuse konverents 2012

"Riigi- ja erasektori partnerlus võitluses globaliseeruva majanduskuritegevusega"

 

Konverents toimus 22. veebrauril 2012.a Swissôtel Ballisaalis, Tallinnas. 


Konverentsi avatud diskusioonides käsitlesid valdkondlikult tunnustatud eksperdid muu seas uusimaid ülemaailmse majanduskuritegevuse trende, fokuseerides välja sellega kaasnevaid riske ja ohufaktoreid nii era- kui avaliku sektori jaoks. Tuginedes Eesti ja rahvusvaheliste õiguskaitseorganite parimale praktikale ja töövõitudele, kaardistati valdkondlikku hetkeolukorda ja prognoositi tuleviku arenguid. Analüüsiti toimivat siseriikliku süsteemi ja hinnati selle tõhusust ning jätkusuutlikkust pikemas perspektiivis. Vaagides riiklike strateegiate sidusust erasektori huvidega, otsiti osapoolte võimalusi ja motiveerivaid koostöökohti. Teemasid läbivalt teadvustati professionaalse ja vahetu rahvusvahelise koostöö olulisust ja rolli võitluses üha glabaliseeruva majanduskuritegevusega.


Blogipostituste all saate tutvuda konverentsi esinejate/ekspertide seisukohtade ja teesidega.
 Siseminister Ken-Marti Vaher´i konverentsi avakõne:

 

 

Tutvu ajakava ja esinejatega ning vaata otse lingilt videodiskussioone:
 

09.00 - 09.10 Konverentsi avakõne Ken-Marti Vaher, Siseminister
09.10 - 10.00 PWC globaalne majanduskuritegevuse uuring 2011 Teet Tender, PwC Eesti
10.00 - 10.10 Majanduskuritegevuse statistika 2011  
10.10 - 11.00 Eesti majanduskuritegevuse trendid 2012
11.00 - 12.00 Riiklik süsteem ja selle tulevikunägemus
13.00 - 14.00

Kuidas hinnata avaliku- ja erasektori hetke

valdkondlikku koostööd riigis?

14.00 - 14.45 Riiklikud strateegiad ja nende sidusus erasektori huvidega
15.00 - 16.00

Milline roll on professionaalsel ja vahetul 

rahvusvahelisel koostööl?

16.00 - 16.10 Lõppsõnad  

 

 

PWC globaalne majanduskuritegevuse uuring 2011
Teet Tender
ettekanne, PwC Eesti:

 


 

Majanduskuritegevuse statistika 2011 ja trendid 2012

Raul Vahtra, Keskkriminaalpolitsei, Rahapesu andmebüroo
Ardi Mitt, Maksu- ja Tolliamet ; Reigo Reimand, kannatanuabi.ee
 


Riiklik süsteem ja selle tulevikunägemus
Priit Heinsoo, Siseministeerium
Norman Aas, Riigiprokuratuur
Raigo Haabu, PPA, Keskkriminaalpolitsei
Astrid Asi, Justiitsministeerium

 

  

Kuidas hinnata avaliku- ja erasektori hetke valdkondlikku koostööd riigis?

Marek Helm, Maksu- ja Tolliamet
Tanel Meiel,  Kaitseliit, Küberkaitse üksus
Toomas Saarma, Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda
Erik Ernits, Eesti Liikluskindlustuse Fond/Eesti Kindlustusseltside Liit


Riiklikud strateegiad ja nende sidusus erasektori huvidega
Marko Pomerants, Riigikogu õiguskomisjon
Rait Maruste, Riigikogu põhiseaduskomisjon
Indrek Tibar, Swedbank AS, õigusekspert, TÜ doktorant

 

Professionaalne rahvusvaheline koostöö ja parim praktika?
 Lauri Abel, Kaitseväe Peastaap
Peeter Palo, Europol
 

 
Innovatiivseid ja interaktiivseid konverentsielamusi soovides

 

Sinu kannatanuabi.ee Meeskond

Telli e-konsultatsioon
Telli dokument
Hakka eksperdiks