Kasutajatugi:
Skype: kannatanuabi
Keskkonnaga liitumiseks
registreeruge kasutajaks!

Eksperdid

Portaali ekspertidena näeme erineva professiooni ja ameti esindajaid (sh õigus-, majandus-, finants-, IT- jm valdkondadest). Lisaks õiguskindlust, avalikku korda ja turvalisust tagavaid ning samuti valdkonnaga seotud teenuseid ja tooteid pakkuvaid nii füüsilisi kui juriidilisi isikuid, asutuste ja institutsioonide esindajaid, nagu näiteks:
 

  • vabade elukutsete esindajad (näit juristid, audiitorid, kohtutäiturid, notarid, pankrotihaldurid jt)
  • äriühingud (näit krediidiasutused, kindlustusseltsid, turvafirmad, turvatoodete- ja varustuse müüjad jt)
  • erinevad ametid ja ettevõtted, mis seotud tarbija-, töö-, tervise-, keskkonnakaitse jm-ga
  • avalikku korda ja julgeolekut tagavad riiklikud institutsioonid (justiits-, pääste- ja õiguskaitseorganid)
  • teised valdkondlikud nii siseriiklikud- kui rahvusvahelised organisatsioonid 
     

 

Telli e-konsultatsioon
Telli dokument
Hakka eksperdiks