Kasutajatugi:
Skype: kannatanuabi
Keskkonnaga liitumiseks
registreeruge kasutajaks!

Korruptsiooniseminarid 2014

kannatanuabi.ee portaal koos valdkondlike tunnustatud ekspertidega korraldas taaskord era- ja avaliku sektori korruptsiooni käsitleva seminaride sarja, mis toimus Tallinnas Meriton Grand Conference & Spa Hotellis: 

"KORRUPTSIOONI VÄLTIMISE PARIMAD PRAKTIKAD"
II MOODUL, 19.11.2014
 

SEMINARI EDUKASSE LÄBIVIIMISESSE PANUSTASID

ENDA TEADMISTE JA KOGEMUSEGA:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMINARI AJAKAVA JA EESKÕNELEJAD

 

09.30 – 10.00

Saabumine ja hommikukohv

 

10.00 – 11.00

TEEMA: TEHINGUD SEOTUD OSAPOOLTEGA

 

Arutleme praktiliste juhtumite põhjal kuidas vältida riski, et tehingud seotud osapooltega oleks läbipaistvad ja kooskõlas tavapärase ostuprotsessiga, seda nii nõukogu ja juhatuse liikmete kui tegevjuhtkonna ja valdkondlike juhtide tasandil.

EESKÕNELEJAD: TAAVI SAAT – AS Eesti Raudtee, Riskijuhtimise ja siseauditi osakonna juhataja

                                LAURI PLUTUS  AS EVR Cargo, Sisauditi juht ja ESAÜ juhatuse liige
 

11.00 – 12.00

TEEMA: UNIVERSAALNE KORRUPTSIOONIKAHTLUSE KÄITUMISJUHIS

 

Millest ja millal ning kuidas ja kellele oleks vajalik korruptsiooni kahtlustustest teavitada? Kuidas eristada pealekaebamist era ja/või avalikust huvist? Millised võivad olla mitteteavitamise ja/või varjamise tagajärjed töötajale/äriühingule/asutusele?

EESKÕNELEJA: KAIDO KÜNNAPAS  Advokaadibüroo LMP, partner/vandeadvokaat

 

12.00 – 13.00

LÕUNA: Buffette´e Aasia Restoranis Wok & Crill

 

13.00 – 14.00

TEEMA: KORRUPTSIOON KUI OLULINE ÄRIRISK

 

Korruptsioonivastaste meetmete rakendamine äris. Kuidas ärieetika printsiipidega arvestamisel ja eetikakoodeksite abil saab vältida korruptsiooni ning vähendada korruptsiooniohtu?

EESKÕNELEJA: MARI KOOSKORA – EBS Ärieetikakeskuse juhataja

 

14.00 – 15.00

TEEMA: RAHVUSVAHELINE ALTKÄEMAKSU KURITEGU JA SELLE ENNETAMINE

 

Rahvusvahelise korruptsiooni seadusandlik regulatsioon Eestis. OECD 2014 asjakohane raport. Era- ja avaliku sektori “vilepuhujate" kaitse korraldusest Eestis.

EESKÕNELEJA: TANEL KALMET – Jusiitsministeeriumi Karistusõiguse ja menetluse talitus nõunik

 

15.00 – 16.00

TEEMA: KORRUPTSIOON JA SELLE ENNETAMINE

VENE ÄRIKULTUURIGA ORGANISATSIOONIDES

 
Eetika põhimõtted Eesti ja Vene ärikeskkonnas, praktika võrdlus ning toimivate korruptsiooni ennetavate meetmete valik ja rakendamine.

EESKÕNELEJA: OKSANA ROMANOVA – Ernst & Young Baltic AS, vanemkonsultant


Siit lingilt saate välja printida seminari AJAKAVA dokumendina

 

 

"KORRUPTSIOON ERA- JA AVALIKU SEKTORI KOOSTÖÖS"

23.10.2014  I MOODUL

 

10.00 – 11.00

TEEMA: LIHTSAD MEETMED OSTU-MÜÜGI PROTSESSIS

PETTUSTE ENNETAMISEKS JA KONTROLLIKS

 

Sisekontrollisüsteemi roll pettuste ennetamiseks ja avastamiseks. Olemasolevate sisekontrollisüsteemide peamiste nõrkuste näited. Ostu-müügiga seotud pettuste tüübid, indikaatorid ja allikad ning nende efektiivse avastamise/kontrollimise näited.

EESKÕNELEJA: ANNA DI GREGORIO – Siseaudiitor.ee juhtivaudiitor, atesteeritud siseaudiitor, sertifitseeritud avaliku sektori audiitor


11.00 – 12.00

TEEMA: SÕIT KÄSIPIDURIGA – ERASEKTORI KORRUPTSIOONI MÕJU ETTEVÕTTE KASVULE

 

Tavapärane äri või korrumpeerunud juht? Näiteid avalikust- ja erasektorist. Organisatsiooni kasvu pidurdavad varjatud tegurid. Mida saab teha juht olukorras, kus kõik teavad aga keegi ei räägi?

EESKÕNELEJA: MARILIN PIKARO – Ernst & Young Baltic AS, audiitor

 

12.00 – 13.00

LÕUNA  Grand Tallinn lõunabufett


13.00 – 14.00

TEEMA: RIIGIKONTROLLI SOOVITUSED ERASEKTORI JA KOHALIKU OMAVALITVALITSUSE KOOSTÖÖ LÄBIPAISTVUSE SUURENDAMISEKS
 

Riigikontrolli poolsed korruptsiooni ennetamise kontrollimeetmed KOV tasandil. Kriitilisemad valdkonnad ja korruptsioonialtimad tehingud/toimingud. Läbi viidud auditite põhjal tehtud järeldused ja soovitused korruptsiooniriskide maandamiseks.
EESKÕNELEJA: AIRI MIKLI – Riigikontrolli Kohaliku omavalitsuse auditi osakonna peakontrolör

 

13.00 – 14.00

TEEMA: KORRUPTSIOONI PREVENTSIOONI KRIMINOLOOGILISED ASPEKTID
 

Arutletakse korruptsiooni kriminoloogilisest poolest, kuidas ja mis tingimustel see avaldub. Mida oleks vaja korruptsiooni preventsiooni ja tõkestamise seisukohalt olulise tähtsusega teada. See kõik oleks ka oluliseks vundamendiks parimate praktikate ja strateegiate väljatöötamisel.

EESKÕNELEJA: TOOMAS PLAADO – PPA Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo

 

15.00 – 16.00

TEEMA: UURIVA AJAKIRJANDUSE ROLL KORRUPTSIOONI OHJAMISEL
 

Meedia roll ja võimalused korruptsiooniteadlikkuse tõstmisel ühiskonnas. Uuriva ajakirjanduse oskus adekvaatselt ja õigeaegselt korruptsioonijuhtumeid kajastada ning seeläbi avalikkuse arvamust kujundada. 
EESKÕNELEJA: KATARIINA KRJUTŠKOVA – Äripäeva ajakirjanik
 

SEMINARI TOIMUMISE KOHT:


 

Meriton Grand Conference & Spa Hotell

 Aadress: Toompuiestee 27, 10149 Tallinn

 

Tammsaare seminariruum, 7. korrusel 

 

Lisainfo ja sarnaste seminaride tellimuse soovid palume esitada seminari projektijuhile läbirääkimisteks.

 

Parimatega

Reigo Reimand
seminari projektijuht

seminar@kannatanuabi.ee
(+372) 51 73 623

 

Telli e-konsultatsioon
Telli dokument
Hakka eksperdiks