Kasutajatugi:
Skype: kannatanuabi
Keskkonnaga liitumiseks
registreeruge kasutajaks!

Majanduskuritegevus 2015

Meil on hea meel kutsuda Teid 26. veebruaril 2015 koos kolleegidega juba 4ndat järjestikust aastat toimuvale kõrgetasemelisele majanduskuritegevust ja sellega seotud valdkondi käsitlevale aastakonverentsile Tallinnas. 

   

26. veebruaril 2015

Meriton Grand Conference & Spa Hotell

Konverentsi algus kell: 08.15

   Konverentsi lõpp kell: 17.30 

Paldiski mnt 4, TALLINNAS II KORRUSE KONVERENTSIKESKUS

KONVERENTSI AJAKAVA JA ESINEJAD 


MARILIN PIKARO

Siseaudiitor

08.15 – 09.00

(45 min)

 

Konverentsile saabumine ja registreerumine.
Hommikukohv ja-suupisted.

 

09.00 – 09.05

(5 min)

Konverentsi avamineja tervitussõnad

 

Marilin Pikaro, konverentsi moderaator


09.05 – 09.15

(10 min)


Konverentsi avakõne

Jürgen Ligi, Riigikogu liige


JÜRGEN LIGI
Riigikogu liige
 

 

I paneel - Majanduskuritegevuse vastased riiklikud prioriteedid.

 

PRIIT PÄRKNA
Peadirektori asetäitja
 

09.15 – 10.00

(45 min)

I paneeli sissejuhatavad

ETTEKANDED/SÕNAVÕTUD:

(09.20 – 09.40)

Riigi Peaprokurör, Lavly Perling

"Majanduskuritegude menetluspraktika ja prioriteedid 2015"


Priit Pärkna, Politsei- ja Piirivalveamet 
"Majanduskuritegevuse tõkestamise ja avastamise siseriiklik strateegia."

 

AVATUD VESTLUSRING

(09.40 – 10.00)
 

Hinnang majanduskaristusõiguse regulatsioonile ning riiklikule

kriminaal-ja karistuspoliitikale.

LAVLY PERLING

Riigi Peaprokurör
 

 

II paneel - Maksukuritegude menetlus-ja karistuspoliitika.

10.00 – 11.00

(60 min)

MAREK HELM

Maksu-jaTolliameti
peadirektor
 

II PANEELI AVAETTEKANNE:
(10.00 – 10.15)

MTA peadirektor, Marek Helm

"Maksurikkumiste kriminaal- ja karistuspoliitilised suunad"


AVATUD DISKUSSIOON

(10.15 – 11.00)
Riigi ja maksumaksja seisukohad:
- maksurikkumiste ennetamise,
- tõhusa seire ja kontrolli,
- maksude õiglase määramise,

- sunnimeetmete ja karistamise osas.

Rahvusvaheline parim praktika maksupettusi tõkestavate uute
erisätete rakendamisel?


LASSE LEHIS

Finantsõiguse- ja maksuekspert

 
 

III  paneel - Majanduskuritegevuse trendid ja ohuanalüüs.

11.00 – 12.00

(60 min)

JANEK MAASIK

Majanduskuritegude
büroo juht
, KKP

 

ETTEKANNE:
(11.00 – 11.15)

Keskkriminaalpolitsei, Janek Maasik

"Milliseid trende/ohte loob kuritegevuses kiiresti muutuv majanduskeskkond?"


ETTEKANNE:
(11.15 – 11.30)
Maksu-ja Tolliamet, Ardi Mitt
"Trendid maksukuritegevuse ning salakauba-ja aktsiisipettuste vallas" 

AVATUD DISKUSSIOON

(11.30 – 12.00)
Majandus-ja maksukuritegevuse piirideülene haare ja üha suurenev rahvusvahelistumine.

Kahtlase päritolu fiktiivse kauba ja/või
salakauba import ja transiit läbi Eesti.

 

ARDI MITT
Uurimisosakonna koordinatsiooni ja arendustalituse juhataja


 

 

EL-i hõlmava uuringu esitlus:"An European Outlook on Illicit Trade of Tobacco Products in Europe: a focus on Estonia"

 

 

ERNESTO SAVONA

Transcrime Uurimiskeskuse 
juhataja

12.00 – 12.30

(30 min)

 

UURINGU ESITLUS:

"An European Outlook on Illicit Trade of Tobacco Products in Europe: a focus on Estonia"
 
Prof. ERNESTO SAVONA (Itaalia)
Transcrime Uurimiskeskuse juhataja
Universita Cattolica del Sacro Cuore - Milaano

KONVERENTSIL NÄITUS:

“Võitluses salatubakaga pole piire”


 

 


Rahvusvaheline

postrite näitus

võitlusest salatubaka-ja sigarettidega. 

12.30 – 12.35

(5 min)

Rahvusvahelise postrite näituse pidulik avamine
“Võitluses salatubakaga pole piire” 
Sissejuhatavad avasõnad: Marek Helm, Maksu-ja Tolliameti peadirektor.
 

12.30 - 13.30 LÕUNA 

 

IV Rahvusvaheline ja siseriiklik finantshuvide kaitse korraldus Eestis.

13.30 – 14.30
(60 min)


KAUR SIRULI 
Finantskontrolli 

osakonna juht

 

 

ETTEKANNE:
(13.30 – 13.45)
Rahandusministeerium, Kaur Siruli
"Euroopa ja Eesti riigi finantshuvide kaitse
siseriiklik korraldamine ja rakendamine."

SISSEJUHATAV SÕNAVÕTT:
(13.45 – 14.00)
 Rahapesu andmebüroo, Aivar Paul
"Rahapesu trendid ning tõkestamise siseriiklik ja rahvusvaheline parim praktika."

AVATUD DISKUSSIOON

(14.00 – 14.30)
Riigi piiratud ressursside efektiivne kasutamine rahapesu tõkestamisel ja finantshuvide kaitmisel?

Tõhusad meetmed rikkumiste ennetamiseks ning avastamiste ja menetluste kiirendamiseks? 

AFCOS roll ja tegevussuunad uuel rahastusperioodil.

Rahvusvaheliste finantssanktsioonide siseriiklik rakendamine.


AIVAR PAUL

Rahapesu-andmebüroo juht

 

 

 

V  Vabade õiguskutsete roll majanduskuritegevuse eesliinil.

14.30 – 15.30
(60 min)

MÄRT-MARTIN

ARENGU

Audiitorkogu

president


STEN LUIGA

Advokatuuri

esimeesANNE SAABER

Notarite Koja

 aseesimees


PANELISTIDE SISSEJUHATAV SÕNAVÕTUD TEEMAL:

(14.30 – 15.00)

Vabade õiguskutsete missioon töötades

majanduskuritevuse tõkestamise eesliinil.


AVATUD DISKUSSIOON TEEMADEL:
(15.00 – 15.30)

Mida saab teha majanduskuritegevuse ja majanduskahjude

paremaks ennetamiseks ja tõkestamiseks?

 

Võimalused majanduskurjategijast nö "varatu võlgniku" kahjude kätte saamiseks.

 

Kuidas efektiivselt piirata kuritegelike ettevõtlus-ja äriskeemide toimepanemist?
 

Kuidas ennetada/tõkestada pahatahtlike pankrottide levikut?

Toimivad meetmed variiskute tegevuse takistamisel äri-ja majandustegevuses?

 

Positiivsed ideed/soovitused Eesti äri-ja majanduskultuuri parendamiseks?

 

VI  Piiriülese majanduskuritegevuse tõkestamise praktikad.

15.30 – 16.30
(60 min)


LEON GLIKMAN

Vandeadvokaat

 

ETTEKANNE:
(15.30 – 15.50)
 

Leon Glikman, vandeadvokaat:
"Majanduskuritegude menetluspraktika kitsaskohad ja valupunktid."

 

ETTEKANNE:
(15.50 – 16.10)
 

Carri Ginter, vandeadvokaat:
"Piiriüleste kahjude jälitamise ja sissenõudmise praktika"

AVATUD DISKUSSIOON:
(16.10 – 16.30)
Riigi ressursside kasutamine eraomandi vastu suunatud majanduskriminaalasjades.


CARRI GINTER

Vandeadvokaat

 

 

VII  Tõhus vastavuskontroll VS varjatud majanduskuritegevus.

16.30 – 17.30
(60 min)MARKO KAIRJAK

vandeadvokaat
 

 

 

 

ETTEKANDED:
(16.30 – 17.00)
Marko Kairjak, vandeadvokaat:
"Vastavuskontroll kui meede – eeskuju teistele majandussektoritele?"
 
Asso Prii, vastavuskontrolli juht:
„Vastavuskontroll tõsiste rikkumiste ärahoidmise meetmena“
 
AVATUD DISKUSSIOON:
(17.00 – 17.30)
Vastavuskontrolli efektiivsus finantsvaldkonnas siseselt: õnnestunud või ebaõnnestunud funktsioon.
 
Kas tegemist oleks hea eeskujuga rikkumiste ärahoidmisel, mida soovitada ka teistesse valdkondadesse?
 
Vastavuskontrolli sobivus hetke Eesti
õigus- ja majanduskeskkonda.


 

ASSO PRII

Swedbank P&C 

Insurance AS-i 

vastavuskontrolli juht

 


Üheskoos õiglase ja turvalise majanduskeskkonna heaks!
 
Reigo Reimand
konverentsi juht

info@kannatanuabi.ee
(+372) 51 73623
Telli e-konsultatsioon
Telli dokument
Hakka eksperdiks