Kasutajatugi:
Skype: kannatanuabi
Keskkonnaga liitumiseks
registreeruge kasutajaks!

Majanduskuritegevus 2016

Kutsume Teid koos kolleegidega 16.-17. märtsil, Park Inn by Radisson Meriton Tallinna, kus toimub:

 

RAHVUSVAHELINE AVALIKU JA ERASEKTORI KOOSTÖÖKONVERENTS

MAJANDUSKURITEGEVUSE TÕKESTAMISEL

FIN-EST ECC 2016

 
 
Viiendat korda toimuval konverentsil annavad rahvusvaheliste organisatsioonide: Interpol, Eurojust, Europol ning Soome ja Eesti ametite/asutuste tipp- ja valdkonnajuhid koos erasektori tunnustatud kõneisikute ja ekspertidega ülevaate majanduskuritegevuse olukorrast nii siseriiklikus kui globaalses võtmes. Analüüsitakse ohte ja trende ning tehakse ülevaade kuritegevuse tõkestamise parimast praktikast. Käsitletakse põhjalikult kuritegevuse ennetamise ja avastamisega seonduvat. Arutletakse avatult töös ette tulevatest probleemidest ja kitsaskohtadest, eesmärgiga leida uusi ja parimaid toimivaid lahendusi. Samuti on konverentsi fookuses avaliku ja erasektori parem teabevahetus ning efektiivsemad koostöövõimalused valdkonna riskide paremaks maandamiseks.

 

KONVERENTSI PÄEVAKAVAD

ENG HEREFIN TÄSTÄ 

I PÄEV 16.03.2016
 

10.00 - 11.00

 

 

Konverentsile saabumine ja registreerumine, hommikukohv ja suupisted

 

Konverentsi avamine: moderaator Ramon LOIK, õppejõud ja StratPol Consult Int. konsultant

11.00 - 11.15

 

 

 

Tervitussõnad ja avapaneel 
Eeskõnelejad: 
Soome suursaatkond Eestis, suursaadik Kirsti NARINEN
Eesti suursaatkond Soomes, konsulaartalituse direktor Liina VIIES

11.15 - 11.30

Konverentsi avakõne: Eesti Justiitsministeerium, justiitsminister Urmas REINSALU

11.30 - 12.00

I paneel Majanduskuritegevuse tõkestamise riiklikud strateegiad ja poliitikad

 

 

 

Avatud diskussioon:
Eesti Riigikogu liige Raivo AEG, Õiguskomisjoni ja korruptsioonivastase erikomisjoni liige

Soome Riigikogu liige Tom PACKALÉN, õiguskomisjoni liige

12.00 - 13.00

Rahvusvaheline majanduskuritegevus ja julgeolekuolukord

12.00 - 12.30

 

 

 

Ettekanne: INTERPOL edulood võitluses majanduskuritegevusega

INTERPOL, Kuritegelike võrgustike sub-direktoraat, Korruptsiooni ja finantskuritegude üksus, Sebastian BLEY

12.30 - 13.00

 

Ettekanne: Regionaalne tegevus globaalsete ohtude tõkestamisel
Interpoli sieohvitser Europolis Lenno REIMAND

13.00 - 14.00 LÕUNA

14.00 - 14.30

 

 

 

Ettekanne:  Äri-ja ettevõtluskeskkonna enim haavatavad sektorid ja valdkonnad regioonis

Ernst & Young Soome/Eesti
Soome E&Y pettuste uurimise ja vaidluste valdkonna siseaudiitor Mikko RUOTSALAINEN

Eesti E&Y pettuste uurimise ja vaidluste valdkonna siseaudiitor Marilin PIKARO

14.30 - 15.30

 

II paneel Eesti ja Soome ametkondade prioriteedid majanduskuritegevuse vastases võitluses

14.30 - 15.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avatud diskussioon teemadel:

Politsei siseriikliku-ja piiriülese majanduskuritegevuse tõkestamine

Maksu-ja tollikuritegude uurimine ning salakaubaveo tõkestamine

Kriminaaltulu jälitamine ja konfiskeerimine

Riikide ja ametkondade koostöö edendamine - uued võimalused ja väljakutsed?

Eeskõnelejad:
Eesti Politsei- ja Piirivalveamet, Keskkriminaalpolitsei juht Krista AAS

Eesti Maksu- ja Tolliamet, uurimisosakonna juht Rain KUUS
Soome Toll, asedirektor ja järelvalveosakonna juht Sami RAKSHIT
Soome Keskkriminaalpolitsei, organiseeritud kuritegevuse uurimisjuht Ari KARVONEN
Soome Maksuamet
, järelvalvejuht Jarkko ORJALA

15.30 - 16.00 KOHVIPAUS

16.00 - 17.00

III paneel Era ja avaliku sektori kogemus ning koostöö majanduskuritegude ennetamisel

 

 

 

 

 

Avatud diskussioon, eeskõnelejad:

Eesti Riigiprokuratuur, Riigi peaprokurör Lavly PERLING
AS ACE Logistics Group, nõukogu esimees Karli LAMBOT
Advokaadibüroo SORAINEN, vandeadvokaat ja juhtivpartner Pekka PUOLAKKA

Soome-Eesti Kaubanduskoda, juhatuse liige Simo S. HÄMÄLÄINEN

17.00 - 17.30

 

 

 

 

IV paneel Riskijuhtimine ja taustakontroll era ja avalikus sektoris

Eeskõnelejad: 
Eesti Politsei- ja Piirivalveamet, sisekontrollibüroo juht Raul VAHTRA

Inforegister, asutaja ja juht Marie ROSIN

17.30 - 18.00

 

 

 

 

 

Konverentsipäeva kokkuvõte ja ettepanekud otsustajatele

Eeskõnelejad:
Soome turvalisuse ja riskijuhtimise ajaleht "Turvallisus & Riskienhallinta -lehti", peatoimetaja Timo LAHTINEN
Eesti Politsei- ja Piirivalveameti ajakiri "RADAR" peatoimetaja Annika TUULEMÄE

18.00 - 19.30     

Konverentsi osalejate/esinejate pidulik vastuvõtt
 
II PÄEV 17.03.2016
 

09.00 - 10.00

 

 

Konverentsile saabumine ja registreerumine, hommikukohv ja suupisted
 

Konverentsi avamine: moderaator Ramon LOIK, õppejõud ja StratPol Consult Int. konsultant

10.00 - 10.15

 

Konverentsipäeva avasõnad Eesti-Soome majanduskoostöö edendaja, Valdar LIIVE

10.15 - 12.00

I paneel Piirideülene koostöö majanduskuritegevuse tõkestamisel

10.15 - 10.45

 

 

 

 

Ettekanne: Rahvusvahelise kriminaalmenetluse alase koostöö parim praktika ja põhilised probleemkohad

Eeskõneleja: EUROJUST, Finants- ja majanduskuritegevuse üksus, Michael SCHMID 

Viini Prokuratuuri finants- ja majanduskuritegude prokurör. Austria esindaja Eurojust´is.

10.45 - 11.15

 

 

 

Avatud diskussioon: Eesti-Soome õigusabi vs ühised uurimisrühmad
Eeskõnelejad:
Eesti Riigiprokuratuurriigiprokurör Piret PAUKŠTYS

Soome Riigiprokuratuur, rahvusvahelise koostöö nõunik Tuuli EEROLAINEN

11.15 - 12.00

 

 

 

 

 

 

Avatud diskussioon: Piiriülese koostöö praktilised näited

Eeskõnelejad:
Soome Toll, järelvalvejuht Esko HIRVONEN

Soome Keskkriminaalpolitsei, Majanduskuritegude üksuse juht Markku RANTA-AHO
Eesti Keskkriminaalpolitsei, majanduskuritegude büroo juht Janek MAASIK
Eesti Maksu-ja Tolliamet, rahvusvahelise kriminaalkoostöö talituse juhataja Neeme ROHTJÄRV

12.00 - 13.00

LÕUNA

13.00 - 13.30

 

Ettekanne: Kaasaegne teabehaldus ja infoanalüüs
Eeskõneleja: IBM Analysis, Safer Planet üksuse juht Sami SERPOLA

13.30 - 14.30

II paneel Era- ja avaliku sektori koostöö parimad praktikad

13.30 - 13.45

 

Soome koostöö näited ning parim praktika

Eeskõneleja: Soome Finantsettevõtete Liit, tegevjuht Risto KARHUNEN

13.45 - 14.30

 

 

 

 

 

 

Avatud diskussioon: Finantsettevõtete koostöö ning teabevahetus majandus-kuritegevuse tõkestamisel

Eeskõnelejad: 
Soome Finantsettevõtete Liit, tegevjuht Risto KARHUNEN

Eesti Kindlustusseltside Liit, juhatuse liige Andres PIIRSALU
Eesti Liisinguühingute Liit, juhatuse liige Sven JÜRGENSON

14.30 - 15.00 KOHVIPAUS

15.00 - 15.30

 

 

Ettekanne: Tõhus riskijuhtimine ja sisekontroll majanduskuritegude tõkestamisel - SRV riskijuhtimisprogrammi näitel.

EeskõnelejaSRV Rakennus Oyriskijuht Jari KORPISAARI

15.30 - 16.15

 

 

 

 

 

 

III paneel Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise parimad praktikad ja rahvusvaheliste sanktsioonide rakendamine

Avatud diskussioon, eeskõnelejad:
Soome Keskkriminaalpolitseirahapesu andmebüroo juht Pekka VASARA

LHV Pank, AML/TF tõkestamise üksuse juht Aivar PAUL
Eesti Finantsinspektsioon, juhatuse liige - järelevalve sh AML/TF valdkonna juht Andre NÕMM

16.15 - 17.00

 

 

 

 

 

 

 

IV paneel Märgilised läbimurded avaliku ja erasektori korruptsioonikuritegude avastamisel ja uurimisel
Avatud diskussioon, eeskõnelejad: 

Eesti Kaitsepolitseiamet, peadirektori asetäitja Eerik HELDNA
Eesti Keskkriminaalpolitsei
, Korruptsioonikuritegude büroo juht Mati OMBLER 

Transparency International Finland, juhatuse esimees Jarmo MIELONEN

 

17.00 - 17.30          

 

 

 

 

Konverentsipäeva kokkuvõte ja ettepanekud otsustajatele

Eeskõnelejad:
Soome turvalisuse ja riskijuhtimise ajaleht "Turvallisus & Riskienhallinta -lehti", peatoimetaja Timo LAHTINEN
Eesti Politsei- ja Piirivalveamet, Keskkriminaalpolitsei pressiesindaja Uku TAMPERE

 

Konverentsi keelteks on eesti, soome ja inglise keel ning tagatud on sünkroontõlge.

 

Parimate koostöösoovidega


 

Reigo Reimand

konverentsi korraldusmeeskond

 

Telli e-konsultatsioon
Telli dokument
Hakka eksperdiks