Kasutajatugi:
Skype: kannatanuabi
Keskkonnaga liitumiseks
registreeruge kasutajaks!

Otsing

 

Sisulehed (55)
    Ekspertarvamus
    Ekspertarvamused
    Juriidilisest isikust ekspert
    Füüsilisest isikust ekspert
    Ekspertarvamused
    E-teenused
    Meist
    Tegevussuunad
    Eesmärgid
    Keskkonna idee
    Teenusepaketid
    Tutvustus
    Hinnakiri
    Teenuste info
    Maksevõimalused
    Reklaam
    Kasutamistingimused
    Eksperdid
    Tuleviku plaanid
    Kellele see on kasulik
    Nõustamime
    edu pant
    Hinnakiri
    Majanduskuritegevus 2012
    Kasutaja loomine
    Juhend eksperdile
    Kasutaja profiilid
    Profiili täitmine ja muutmine
    Ettevõtte info haldamine
    Ettevõtte reklaam
    Bänner reklaam
    E-konsultatsioonid
    Dokumendid
    Hanked
    Majanduskuritegevus 2013
    seminar
    Majanduskuritegevus 2014
    Mess
    konverentsi materjalid
    Messi materjalid
    Korruptsiooniseminarid 2013
    Korruptsiooniseminarid 2014
    Majandusjulgeolek
    Hakka toetajaks!
    korralduse info
    Majanduskuritegevus 2015
    videod järelevaatamiseks
    Info toetajale
    Majandus
    Videod järelevaatamiseks
    Finantsõiguse seminar 15.04
    Majandusjulgeolek 2014
    Majanduskuritegevus 2016
    Majandusjulgeoleku konverents 2016
    e-RES 2016
   
est (17)
    Üle 40-ne eksperdi Majanduskuritegevuse juubelikonverentsil 2016
    Rahapesu andmebüroo juht asub tööle LHV Pangas
    Transcrime: Eestit kasutatakse salasigarettide transiitriigina
    Tõhus vastavuskontroll vs majanduskuritegevus.
    Kolmandal Majanduskuritegevuse konverentsil ja messil arutatakse päevakajalisi õigusprobleeme
    Korruptsiooni tajumise indeks 2013
    Erasektori korruptsiooniseminari l mooduli kokkuvõte
    Riiklik korruptsioonivastane strateegia 2013-2020
    Pevkur: kuritegudest teatamine peab kasvama
    2013 Majanduskuritegevuse konverentsi avaettekannete teemad
    Politsei- ja Piirivalveamet uuendab 2011. aasta ID-kaarte
    Tartus seatakse Euroopa CSI ja kohtuekspertiisi tulevikusuundi
    Swedbank ja kannatanuabi.ee portaali koostöökokkulepe
    Ekspertidele liitumiskutse portaali innovatiivse e-teenuste keskkonnaga
    Siseministri kõne konverentsil "Riigi- ja erasektori partnerlus võitluses globaliseeruva majanduskuritegevusega"
    Majandusprofessor: raha mida ei kasutata legaalselt on riigile kadunud raha
    Politsei: olge pangaautomaati kasutades tähelepanelikud
   
Teadetetahvel (42)
    SKA Finantskolledži aastakonverents
    Tark Turvalisus: Sisejulgeoleku väljakutsed ja kvaliteet
    Majanduskuritegevuse konverents 2012
    ekspertide keskkonna TASUTA kasutajakoolitus
    Ekspertkeskonna praktiline kasutajakoolitus
    Ekspertkeskkonna TASUTA kasutajakoolitus
    C5: Euroopa pettusevastase võitluse, kriminaaltulu jälitamise ja varade tagasinõudmise alane foorum
    Ekspertkeskkonna TASUTA kasutajakoolitus
    Ekspertkeskkonna TASUTA kasutajakoolitus
    Ssisekaitseakadeemia Avatud Akadeemia loeng: "Inimõigused ja julgeolek"
    Ssisekaitseakadeemia Avatud Akadeemia loeng: "Inimõigused ja julgeolek"
    Ekspertkeskkonna TASUTA kasutajakoolitus
    Riskianalüüsi õpituba
    Ekspertkeskkonna kasutajakoolitus
    Tasuta ekspertkeskkonna kasutajakoolitus
    Kindlustuse Aastakonverents
    Tasuta ekspertkeskkonna kasutajakoolitus
    TASUTA ekspertkeskkonna kasutajakoolitus
    ekspertide TASUTA praktiline kasutajakoolitus
    Ekspertide praktiline kasutajakoolitus
    Ekspertkeskkonna kasutajakoolitus
    Majanduskuritegude konverents 2013
    Ekspertidele TASUTA praktiline kasutajakoolitus
    Ekspertide TASUTA praktiline kasutajakoolitus
    ERASEKTORI KORRUPTSIOONISEMINARI l moodul
    ERASEKTORI KORRUPTSIOONISEMINARI ll moodul
    Majanduskuritegevuse konverents 2014
    Äriühingute juhtimine - kes siis ikkagi vastutab?
    Korruptsioon era- ja avaliku sektori koostöös
    Korruptsiooni vältimise parimad praktikad
    Korruptsioon era- ja avaliku sektori koostöös
    EVEA ettevõtlusfoorum 2014
    Majanduskuritegevuse konverents 2015
    ÄRIHOMMIK: Pangad ja riigid. Sümbioos või parasiitlus?
    ÄRIHOMMIK: Pangad ja riigid. Sümbioos või parasiitlus?
    Majanduskuritegevuse konverents 2015
    SEMINAR: Finantshuvide kaitse uus õigusraamistik.
    SEMINAR: Finantshuvide kaitse uus õigusraamistik.
    Majanduskuritegevuse konverents 2016
    Majandusjulgeoleku konverents 2016
    E-residentsus – Visioon ja riskijuhtimine
    e-Residentsus - Missioon ja riskijuhtimine 2017
   
Artiklid (8)
    Kes vajab regionaalset maagaasiterminali?
    Indrek Tederi avakõne Majanduskuritegevuse konverentsil
    Majanduskuritegevuse konverentsi kava tutvustus.
    Maksuekspert Lasse Lehis näitlikustab, kuidas Jürgen Ligi manipuleerib maksumaksjatega
    Korruptsioonivastase seaduse eesmärk on ennekõike maandada riski, et ei jõutaks korruptsioonikuritegudeni.
    XXV FIDE Kongress - Euroopa ja õiguse roll kriisis
    kannatanuabi.ee portaal korraldas kuriteoohvrite toetamise päeval konverentsi
    Kriminaapolitseinik Rauno Klaos: Reaalne politseitöö ei ole CSI-seriaal
   
Ekspertarvamused (21)
    FINANTSJULGEOLEK
    ENERGEETIKAJULGEOLEK
    MAJANDUSJULGEOLEKU UUS REAALSUS
    E-RIIGI MAJANDUSJULGEOLEK
    JULGEOLEKUPOLIITIKA UUED VÄLJAKUTSED
    MAJANDUSSEKTORI JULGEOLEK
    TRENDID KOHTUEKSPERTIISIS
    ORGANISATSIOONI EETIKAKOODEKS JA KUUMA LIINI RAPORT
    MAKSU- ning MAJANDUSKURITEOD JA ETTEVÕTLUSKESKKOND
    VALETAMISE AVASTAMISEST
    KINDLUSTUSKELMUS
    TRENDID MAKSUASJADE MENETLEMISEL
    MAJANDUSKURITEGEVUSE MÕJUSFÄÄR ERA-JA AVALIKUS SEKTORIS
    MAKSUKURITEGEVUSEGA PÕHJUSTATUD KAHJUDE ÜLEVAADE
    KONKURENTSIRIKKUMISEST KARTELLIKOKKULEPPENI
    ÄRIEETIKA RIKKUMISEST KORRUPTSIOONIKURITEONI
    SÕLTUMATU EKSPERTIISI TAGAMINE JA EKSPERDI ROLL SELLES
    EKSPERDI VÄLJAKUTSED MAJANDUSKURITEGUDE UURIMISEL
    MAJANDUSKURITEGEVUSE KRIMINAAL- JA KARISTUSÕIGUSLIKUD SUUNAD
    MAJANDUSKURITEGEVUSE OHUANALÜÜS JA PREVENTSIOON
    MAJANDUSKURITEGEVUSE REGULATSIOON TÄNA JA HOMME
   
Meedia (5)
    Mart Laar - Majandusjulgeoleku konverentsi avakõne
    Andres Anvelt, Justiitsministeri avakõne
    Riigi peaprokuröri konverentsi tervituskõne
    Õiguskantsleri konverentsi avakõne
    Eesti majanduskuritegevuse statistika ja trendid 2012
   
Foorum (9)
    Milline ekspert valida?
    Kuidas ekspert valida?
    Mis on ekspertarvamused?
    Ei näe ekspertarvamuse sisu
    Re: Kuidas saada konsultatsiooni?
    Re: Kuidas tellida dokumenti?
    Re: Kes saab dokumenti tellida?
    Re: Millal korraldada hange?
    III paneel "Sõltumatu ekspertiisi tagamine ja eksperdi roll selles"
   
Vormid (4)
    Hakka eksperdiks
    Räägi meile oma lugu
    Juriidilisest isikust ekspert
    Füüsilisest isikust ekspert
   
Reigo Reimand (9)
    Majandusjulgeoleku konverents 2015
    Majandusjulgeoleku konverentsi videod järelevaatamiseks.
    Ettevõtja, majandusekspert ja visionäär Ott Pärna konverentsi eelsed mõtted.
    III paneel: SÕLTUMATU EKSPERTIISI TAGAMINE JA EKSPERDI ROLL SELLES
    III paneel: SÕLTUMATU EKSPERTIISI TAGAMINE JA EKSPERDI ROLL SELLES
    Majanduskuritegevuse konverents 2013
    Siseministri konverentsi avakõne
    Ekspert - kui erineva professiooni kandja tänapäeva käsitlus.
    Kannatanuabi blogi
   

Telli e-konsultatsioon
Telli dokument
Hakka eksperdiks