Kasutajatugi:
Skype: kannatanuabi
Keskkonnaga liitumiseks
registreeruge kasutajaks!

Otsing

 

Sisulehed (75)
    kannatanuabi.ee
    kannatanuabi facebookis
    Turvalisus
    Teenusepaketid
    Isikuandmete kaitse
    Tutvustus
    Meedium
    Hinnakiri
    Teenuste info
    Maksevõimalused
    Reklaam
    Valdkonnad
    Kasutamistingimused
    Portaali info kasutamine
    Kasulikud viited
    Nõustamime
    Kontaktinfo
    Hinnakiri
    Meie koostööpartnerid
    Majanduskuritegevus 2012
    Kasutaja loomine
    Juhend eksperdile
    Kasutaja profiilid
    Esmakornde sisselogimine
    Andmete muutmine
    Profiili täitmine ja muutmine
    Ettevõtte info haldamine
    Ettevõtte reklaam
    Bänner reklaam
    Eripakkumised
    Teated kalendris
    Artiklid
    Ekspertarvamused
    Uudised
    Blogi
    Audio-video
    E-konsultatsioonid
    Dokumendid
    Hanked
    Majanduskuritegevus 2013
    seminar
    Majanduskuritegevus 2014
    ECC 2016 EXPO (mess)
    Mess
    konverentsi koostööpartnerid
    Messi koostööpartnerid
    Majutuse & SPA eripakkumine
    konverentsi materjalid
    Messi materjalid
    Korruptsiooniseminarid 2013
    Korruptsiooniseminarid 2014
    Majandusjulgeolek
    Hakka toetajaks!
    Partnerid ja toetajad
    toetajad ja partnerid
    Konverentsi hind
    korralduse info
    Majanduskuritegevus 2015
    videod järelevaatamiseks
    Konverentsid
    konverentsi hind
    Info toetajale
    Majandus
    Telli korruptsiooniseminar
    Koostööpartnerid
    Korralduslik info
    Business Breakfast on 15 April 2015
    Finantsõiguse seminar 15.04
    Majandusjulgeolek 2014
    Majanduskuritegevus 2016
    INFO toetajale
    Konverentsi hind
    Koostööpartnerid
    Majandusjulgeoleku konverents 2016
    e-RES 2016
   
est (124)
    Justiitsminister moodustas korruptsioonivastase nõukogu
    Majanduskuritegevus ei maga
    Justiitsminister võtab konkurentsivõime huvides majanduskuriteod tugevama luubi alla
    Reinsalu: majanduskuritegude menetluse ajad peavad olema lühemad
    Üle 40-ne eksperdi Majanduskuritegevuse juubelikonverentsil 2016
    Rahapesu andmebüroo juht asub tööle LHV Pangas
    Heldna: mõjuvõimuga kauplemine lõhub siseturvalisust
    Soome rahandusministeeriumi salamemo: Kreeka on krahhi äärel
    Transcrime: Eestit kasutatakse salasigarettide transiitriigina
    Majanduskuritegude uurimine muutub analüüsipõhisemaks.
    Ahtad Kreeka võimalused
    Tõhus vastavuskontroll vs majanduskuritegevus.
    Euroopa panganduse uued mängureeglid
    Politoloog: Venemaa rakendab Eesti ja Läti peal Gruusia ja Ukraina sõdadele eelnenud meetmeid
    Eksperdid: Eesti energiamajanduse strateegia on puudulik
    Hannes Hanso: Putini kohtlemine G20-l näitab, et sõpru on tal üha vähem
    Madalate naftahindade ohud ja võimalused
    Huvide konflikti vältimise voldikud.
    Eesti Pank ohjab laenubuumi rahuajal
    Eesti Pank plaanib kehtestada eluasemelaenude andmise nõuded
    Julgeolek algab toimivast majandusest
    Pevkur: Eesti võiks sarnaselt riigikaitsele ka sisejulgeolekusse panustada vähemalt 2% SKT-st
    2014 Eesti maksuseaduste kommentaaride ettetellimine on alanud
    Majanduskuritegevuse regulatsioon täna ja homme
    "Majandusvabadus käeraudade abil?" riigi peaprokuröri tervituskõne teesid.
    Kolmandal Majanduskuritegevuse konverentsil ja messil arutatakse päevakajalisi õigusprobleeme
    Marek Helm: fookuses on käibemaksupettused ja ümbrikupalgad
    Edaspidi jäävad kurjategijad ilma ka välismaale kanditud varast
    Komisjonid soovitavad käibemaksuseadust muutmata kujul mitte vastu võtta
    Ligi maksupettustest: sajad miljonid lähevad aastas vasakule ja tapavad ausat konkurentsi
    Helm: Ausa konkurentsikeskkonna tagamiseks on vajalik süsteemi muutus
    Juristi töölaualt: Maksuametis on valminud kavandatava käibedeklaratsiooni lisa vorm
    Korruptsiooni tajumise indeks 2013
    Aga kuidas siis tõhusalt maksupettustega võidelda?
    Eesti soovib jõuda maailma vähim korrumpeerunud riikide hulka
    Erasektori korruptsiooniseminari l mooduli kokkuvõte
    Korruptsioonivastaste tegevuste planeerimisel ei tohiks aluseks võtta korruptsiooni kitsast (kriminaalõiguslikku) tähendust.
    Ehitussektori riskid: kas olla aus või kasumlik?
    Koormama peaks pettureid, mitte kõiki ettevõtjaid.
    Riiklik korruptsioonivastane strateegia 2013-2020
    1. oktoober tähistatakse õigusemõistmise päeva.
    Eiki Nestor: valitsusel pole aimugi, kuidas kütusepetistega võidelda
    Kuritegevus vähenes aastases võrdluses seitsme kuuga 3%
    E-maksuametis/e-tollis saab nüüd tõendeid koostada
    Eestis on käibemaksupettused suurem probleem kui Lätis ja Leedus
    Põhjamaade eksperdid jagavad kuriteoennetuse alast kogemust
    Reisi targalt
    Pevkur: kuritegudest teatamine peab kasvama
    Marko Kairjak: praegu puudub mehhanism nn Panama pakettide pakkujatega võitlemiseks
    Pevkur: majanduskuritegevusega võitlemine ning regulatsioonide kehtestamine on kantud soovist kaitsta ausat ettevõtjat
    Majanduskuritegude menetlus- ja kohtupraktika.
    Konverentsi ettekanne: Piiriülene koostöö kahjude sissenõudmisel.
    Rahvusvaheline koostöö ja parim praktika kriminaaltulu tuvastamisel.
    Varalise kahju efektiivne väljanõudmine kriminaalmenetluslike vahenditega.
    Pevkur väikeettevõtjatele: eesmärk on ettevõtjate elu lihtsamaks muuta
    2013 Majanduskuritegevuse konverentsi avaettekannete teemad
    Tarbimislaenude andmine saab selgemad raamid
    Riik tahab, et omanik ise tegevusetu firma likvideeriks
    Arvamused kaitseväest enne ja pärast ajateenistust
    Õiguskantsler esines 11. jaanuaril Riigikohtu aastapäeval Tartus ettekandega "Vabadusest ja piirangutest"
    GRECO andis Eestile soovitusi korruptsioonivastaseks tegevuseks parlamendis ja õiguskaitses
    Riigikogu arutab SMS-laenu reklaami piiramist
    Uuest aastast kehtima hakkavad maksu- ja seadusemuudatused
    Kiirlaenuandja peab veenduma kliendi maksejõulisuses
    Justiitsminister Pevkur: seaduste keelekasutus peab olema arusaadav
    Riigi Teataja uus lahendus hoiab kursis õigusaktide arengutega
    Interaktiivne kaart visualiseerib reaalajas küberrünnakuid
    Valmis EIK kaebuste käsiraamatu tõlge
    Algavad koolitused vabaühenduste läbipaistvamaks ja tulemuslikumaks rahastamiseks
    Mis ohustab Läänt? Küberkuritegevuse hetkeriskide ülevaade
    Siseminister tänas ennetuskampaaniates osalenud ettevõtjaid
    Advokatuuriseadus läbis Riigikogus esimese lugemise
    Loodav kohtujuristi amet kiirendab lähiaastatel õigusemõistmist
    Järgmisest aastast müüvad täiturid vara e-oksjonikeskkonnas
    Pangakaart kindlustab automaatselt ostetud tooted
    Siseturvalisuse 2013. aasta prioriteedid
    Edaspidi saab kohtule kõiki dokumente esitada elektrooniliselt
    Põhiseaduskomisjonis tutvustati uusi e-lahendusi soodustavat eelnõu
    Eelnõu reformib advokatuuri ja kaotab reklaamipiirangu
    Politsei- ja Piirivalveamet uuendab 2011. aasta ID-kaarte
    Kohtule dokumente esitades on inimesed hakanud eelistama digitaalset e-toimikut
    Üha enam kindlustatakse internetis
    Eksperdid: küberrünnak Rootsi vastu võis olla test suuremaks rünnakuks tulevikus
    Hoidke oma reisijaõigused alati käepärast
    Konfiskeeritud kuritegeliku vara maht on kasvanud
    Tähtajaks esitas majandusaasta aruande ca 59% ettevõtjatest ning 52% mittetulundusühingutest.
    Esimesel poolaastal vähenes kuritegevus 3%
    ELi Kohtu pretsedentotsus tarkvaralitsentside edasimüügi kohta
    Täna on majandusaruannete esitamise tähtaeg
    Rakendus REISI TARGALT
    Inglise keelde on tõlgitud juba ligikaudu 150 seadust
    Abieluvararegister muutub elektrooniliseks
    Notarite tegevusvaldkond tulevikus laieneb
    Riigikogu võttis vastu uue korruptsioonivastase seaduse
    Eesti Kaugtöö Päev
    Uus ohtlik arvutiviirus varastab märkamatult andmeid
    Tallinn – Euroopa õiguse pealinn 2012
    Valmisolek pettusteks on märkimisväärselt kasvanud
    SORAINEN võitis kolmandat korda Baltikumi Aasta Maksunõustaja auhinna
    Tartus seatakse Euroopa CSI ja kohtuekspertiisi tulevikusuundi
    Kohus: kiirlaenule kehtestatud viivisemäär 0,5% kalendripäevas on õigustühine
    Käivitus üleeuroopaline karistusandmete vahetuse süsteem
    Swedbank ja kannatanuabi.ee portaali koostöökokkulepe
    Michal: kannatanud ja tunnistajad hindavad politsei ja prokuratuuri tööd kõrgelt
    Teavituskampaania kutsub inimesi kasutama uuenenud riigiportaali
    Ekspertidele liitumiskutse portaali innovatiivse e-teenuste keskkonnaga
    Riigikohus: tehnovõrgu või -rajatise talumise tasu pole põhiseadusega kooskõlas
    Miks vaktsineerida oma ettevõtet „puukide“ vastu?
    Kohus: Laenuandjale kehtib vastutustundliku laenamise põhimõte
    Täna algab üleeuroopaline e-oskuste nädal e-skills week
    Uuring: eestlased muretsevad nii mobiilse kui ka internetiturvalisuse pärast, kuid ei oska end ohtude eest kaitsta
    IT-ettevõtted jagavad teadmisi Interneti ohutust kasutamisest
    Siseministri kõne konverentsil "Riigi- ja erasektori partnerlus võitluses globaliseeruva majanduskuritegevusega"
    Majandusprofessor: raha mida ei kasutata legaalselt on riigile kadunud raha
    Michal: inimeste turvatunne on püsinud viimastel aastatel stabiilne
    Kelmid püüdsid eelmisel aastal kindlustusandjatelt välja petta ligi 2 miljonit eurot
    Kuidas võõras sinu e-kirjadele ligi pääseb?
    ESET teatab: Facebook’i Timeline meelitab küberkurjategijaid
    Portaalide eesti.ee ja kannatanuabi.ee koostöökokkulepe
    PwC uuring: majanduskuritegevus kasvas kahe aastaga 13%
    41% firmasisestest vargustest panevad toime keskastme juhid
    Uuendatud riigiportaal jõuab kasutajateni 26. novembril
    PwC globaalne uuring: IT-turvalisuse-alane optimism kahaneb
    Politsei: olge pangaautomaati kasutades tähelepanelikud
   
Teadetetahvel (69)
    Noored saavad tasuta seksuaaltervise alast nõu
    EESTI JULGEOLEKU KONVERENTS 2011: "Julgeoleku ja turvalisuse kontroll versus privaatsuse kaitse"
    Halduskohtumenetluse uus seadustik 2012
    Uuendatakse riigiportaali www.eesti.ee
    Halduskohtumenetluse uus seadustik 2012
    kannatanuabi.ee siirad Jõulusoovid kõigile!
    24. veebruar – iseseisvuspäev.
    Majanduskuritegevuse konverents 2012
    emadepäev
    Facebook’i Timeline meelitab ligi küberkurjategijaid
    ekspertide keskkonna TASUTA kasutajakoolitus
    Ekspertkeskonna praktiline kasutajakoolitus
    Rahvusvaheline kannatanute (kuriteoohvrite) päev
    suur reede
    Ekspertkeskkonna TASUTA kasutajakoolitus
    Ärijuhtimise magistriõppe infotund Sisekaitseakadeemias
    Ekspertkeskkonna TASUTA kasutajakoolitus
    Ekspertkeskkonna TASUTA kasutajakoolitus
    Tööõiguse aastakonverents 2012
    Finantskonverents Big4 2012
    Varimajandus, selle seos organiseeritud kuritegevuse ning rahapesuga
    Turundusega seotud õiguslikud ohukohad
    Ekspertkeskkonna TASUTA kasutajakoolitus
    Ekspertkeskkonna kasutajakoolitus
    Tasuta ekspertkeskkonna kasutajakoolitus
    Tartu Ülikooli kaugkoolituse SÜGISSEMESTER 2012
    Kindlustuse Aastakonverents
    Rahvusvahelise konverentsi "Kümme aastat võlaõigusseadust Eesti kohtupraktikas ja võlaõiguse areng Euroopas"
    Euroopa Kuriteoennetuse Projekti Auhinna ehk ECPA projektikonkurss 2012
    Euroopa Kuriteoennetuse Projekti Auhinna ehk ECPA projektikonkurss 2012
    Tasuta ekspertkeskkonna kasutajakoolitus
    Töölepingute sõlmimimise soovitused ja poolte huvide kaitse
    TASUTA ekspertkeskkonna kasutajakoolitus
    Metoodiliste finantskirjaoskuse õppematerjalide seminar
    Avalik loeng "Palkade kujunemine Eestis ja mujal Euroopas“
    Intellektuaalse omandi reformi lähtealused
    Riigiportaali eesti.ee infopäev
    ekspertide TASUTA praktiline kasutajakoolitus
    Ekspertide praktiline kasutajakoolitus
    Ekspertkeskkonna kasutajakoolitus
    Majanduskuritegevuse konverents 2013
    Riigikohtu esimehe iga-aastane avalik kohtumine rahvaga
    Majanduskuritegude konverents 2013
    Ekspertidele TASUTA praktiline kasutajakoolitus
    Ekspertide TASUTA praktiline kasutajakoolitus
    ERASEKTORI KORRUPTSIOONISEMINARI l moodul
    Siseauditi praktikum KOV siseaudiitoritele ja sisekontrolöridele
    ERASEKTORI KORRUPTSIOONISEMINARI ll moodul
    Majanduskuritegevuse konverents 2014
    MKK & MESS 2014
    Majanduskuritegevuse mess 2014
    Äriühingute juhtimine - kes siis ikkagi vastutab?
    Korruptsioon era- ja avaliku sektori koostöös
    Korruptsiooni vältimise parimad praktikad
    Korruptsioon era- ja avaliku sektori koostöös
    EVEA ettevõtlusfoorum 2014
    Majandusjulgeoleku konverents 2014
    Majanduskuritegevuse konverents 2015
    ÄRIHOMMIK: Pangad ja riigid. Sümbioos või parasiitlus?
    ÄRIHOMMIK: Pangad ja riigid. Sümbioos või parasiitlus?
    Majanduskuritegevuse konverents 2015
    SEMINAR: Finantshuvide kaitse uus õigusraamistik.
    SEMINAR: Finantshuvide kaitse uus õigusraamistik.
    Majandusjulgeoleku konverents 2015
    MAJANDUSJULGEOLEKU KONVERENTS 2015
    Majanduskuritegevuse konverents 2016
    E-residentsus – Visioon ja riskijuhtimine
    e-Residentsus - Missioon ja riskijuhtimine 2017
    e-RESIDENTSUS Väärtus ja turuosalister riskiisu
   
Artiklid (65)
    Majandusjulgeolek on riigi julgeolek
    Indrek Teder: kelle taskutesse või pangaarvetele jõuab Euroopasse jõudnud pagulastega teenitud raha?
    Otsin ausat juhti
    Pettused ettevõtluses – juriidilise isiku vastutus 2015. aastal
    Riigikontrolöri kokkuvõte Eesti riigi arengu ja majanduse probleemidest
    Kes vajab regionaalset maagaasiterminali?
    Kapitalijulgeolek on osa riigi julgeolekust
    Indrek Tederi avakõne Majanduskuritegevuse konverentsil
    Norman Aas majanduskurjategijate tingimisi karistamisel mõtet ei näe
    Majanduskuritegevuse konverentsi kava tutvustus.
    Maksuekspert Lasse Lehis näitlikustab, kuidas Jürgen Ligi manipuleerib maksumaksjatega
    Kahjunõuete vältimiseks rakendage ettevõttes toimivad korruptsioonivastased meetmed!
    Korruptsioonivastase seaduse eesmärk on ennekõike maandada riski, et ei jõutaks korruptsioonikuritegudeni.
    Vanaduspõlve ei tohiks rahalise katteta jätta
    Naiste kindlustatus ootamatustega toimetulekuks on madal
    Üheksa soovitust, kuidas toidupoes vähem kulutada
    Toiduhinnad Baltikumis: Lätis on toit kallim kui Eestis ja Leedus
    Kas praktikas on saamas tavaks likviidsuse probleemide lahendamine läbi pankroti?
    Tulumaksutagastus Baltikumis: Eestis kõrgeim tulumaksuvaba miinimum, kuid vähem maksusoodustusi kui Lätis või Leedus
    Mõtlemisteemad Eesti karistusõiguses
    Mida rohkem korruptsiooni, seda parem?
    Kokkuhoid 2013: maksusoodustused ja toetuste tõus
    Viis kasulikku nõuannet privaatsemaks Facebooki kasutamiseks
    Äriühingutega seotud pettused — müüdid ja tegelikkus
    Kindel pere-eelarve aitab vältida rahalistesse raskustesse sattumist
    Töösuhte sõlmides tasub täpsustada detaile
    Aasta lõpp on õige aeg lepingute ülevaatamiseks
    Pühade ajal varitseb laenulõks
    Pooled laenuga hädasolijatest elavad maal
    Laen paneb kohustuse ka lähedastele
    Esimesed külmetuspäevad viivad rahakotist juba kümnendiku
    Riik tellib seaduste venekeelseid tõlkeid ikka edasi
    Tarbimislaenude hind erineb pankades märgatavalt
    Üha rohkem inimesi otsustab ettevõtjana tulu teenida
    Pere-eelarvele lisab koormust ees ootav kodukulude tõus
    Sorainen: Maamaksu vabastusest koduomanikele
    Eesti elanike rahulolematus oma tuludega on suurenenud
    Vastutusest raamatupidamise eest
    Järelmaksu puhul arvuta välja kogukulu
    Perede kütusekulud on viimastel aastatel oluliselt kasvanud
    Pangakaartide kopeerimistest sularahaautomaatidel
    Paari varasuhte kindlaksmääramine annab selguse omavahelistes rahaasjades
    Lapsele stardiraha kogumisel on määravaks vanema finantsteadlikkus
    Erkki Koort: sisejulgeolekus ei tule meile keegi appi
    Allahindluste ajal kaitseb ülekulu eest ostunimekiri
    Arvuti süsteemi puhastamine – JetClean
    Kodu ostmine annab kindlustunde, üürimine aga suurema vabaduse
    Kohtunik: kannatanud pole sageli oma õigustest piisavalt teadlikud
    ESET IT-turvalisusese nõuanded
    Lapse koolitee alustamine võib viia viiendiku palgast
    Euro on mõjutanud iga teise eestimaalase tarbimisharjumusi
    Euroga on paremini kohanenud linnainimesed ja kõrgema sissetulekuga pered
    Kaardid rahakotis võivad soodustuse asemel hoopis lisakuluks osutuda
    Uudne valem aitab oma rahalise turvalisuse taseme välja arvutada
    10 rahaasjade alast soovitust selleks aastaks
    Kuidas käituda, kui on toimunud liiklusõnnetus?
    Dekreediraha ja vanemahüvitise suurust tasub teada
    kannatanuabi.ee portaal korraldas kuriteoohvrite toetamise päeval konverentsi
    Kannatanu on Eesti kohtusüsteemis peaaegu ei keegi
    Arvutikaitse ABC
    Eesti saab taas Keskkriminaalpolitsei
    Balti riikides kasvasid vargused poodidest aastaga 45 miljoni euro võrra
    Ärisuhted ausõna peal – kas paratamatus?
    Kuidas avalikus võrgus turvaliselt surfata?
    Kuidas kaitsta ettevõtet pettuste eest
   
Ekspertarvamused (21)
    FINANTSJULGEOLEK
    ENERGEETIKAJULGEOLEK
    MAJANDUSJULGEOLEKU UUS REAALSUS
    E-RIIGI MAJANDUSJULGEOLEK
    JULGEOLEKUPOLIITIKA UUED VÄLJAKUTSED
    MAJANDUSSEKTORI JULGEOLEK
    TRENDID KOHTUEKSPERTIISIS
    ORGANISATSIOONI EETIKAKOODEKS JA KUUMA LIINI RAPORT
    MAKSU- ning MAJANDUSKURITEOD JA ETTEVÕTLUSKESKKOND
    VALETAMISE AVASTAMISEST
    KINDLUSTUSKELMUS
    TRENDID MAKSUASJADE MENETLEMISEL
    MAJANDUSKURITEGEVUSE MÕJUSFÄÄR ERA-JA AVALIKUS SEKTORIS
    MAKSUKURITEGEVUSEGA PÕHJUSTATUD KAHJUDE ÜLEVAADE
    KONKURENTSIRIKKUMISEST KARTELLIKOKKULEPPENI
    ÄRIEETIKA RIKKUMISEST KORRUPTSIOONIKURITEONI
    SÕLTUMATU EKSPERTIISI TAGAMINE JA EKSPERDI ROLL SELLES
    EKSPERDI VÄLJAKUTSED MAJANDUSKURITEGUDE UURIMISEL
    MAJANDUSKURITEGEVUSE KRIMINAAL- JA KARISTUSÕIGUSLIKUD SUUNAD
    MAJANDUSKURITEGEVUSE OHUANALÜÜS JA PREVENTSIOON
    MAJANDUSKURITEGEVUSE REGULATSIOON TÄNA JA HOMME
   
Meedia (9)
    Mart Laar - Majandusjulgeoleku konverentsi avakõne
    Andres Anvelt, Justiitsministeri avakõne
    Riigi peaprokuröri konverentsi tervituskõne
    Õiguskantsleri konverentsi avakõne
    Rahvusvaheline praktika era- ja avaliku sektori koostööst kuritegevuse tõkestamisel
    Eesti majanduskuritegevuse statistika ja trendid 2012
    Riigi- ja erasektori koostöö võitluses majanduskuritegevusega
    PWC globaalne majanduskuritegevuse uuring 2011
    Siseministri avakõne 2012 majanduskuritegevuse konverentsil
   
Foorum (5)
    Re: Kuidas saada konsultatsiooni?
    Re: Millise valdkonna peaksin valima?
    Re: Millise valdkonna peaksin valima?
    Re: Kuidas tellida dokumenti?
    Re: Omanikehuve kahjustavad pettused
   
Vormid (5)
    Hakka eksperdiks
    e-Registreerimisvorm 16.-17. märts 2016 konverentsile
    EXPO alad ja reklaampinnad
    Videode tellimus
    Korruptsiooniseminari päring
   
Reigo Reimand (20)
    Erkki Koorti sõnum konvererntsi eel: „Ühiskonna isetoimimisvõime“
    Carri Ginter konverentsi eelsed mõtted ja küsimused arutlemiseks
    Raivo Aeg teesid, millele keskendub sissejuhatuses
    Reimo Hammerberg konverentsi eelsed mõtted ja teaser
    Andres Jõesaar´e konverentsi eelnsed mõtted ja küsimused aruteluks?
    Maris Lauri küsib konverentsi eel: "Kas me ei oska või me kardame otsustada?"
    Andrus Alber
    Hardo Pajula konverentsi eelsed mõtisklused
    Advokaadibüroo TRINITI partneri, Villu Otsmann´i, konverentsi eelsed mõtted.
    Majandusjulgeoleku konverents 2015
    Panustame üheskoos majanduskuritegevuse tõkestamisesse!
    Majandusjulgeoleku konverentsi videod järelevaatamiseks.
    I PANEEL: MAJANDUSKURITEGEVUSE REGULATSIOON TÄNA JA HOMME
    Riigi peaprokuröri tervituskõne "Majandusvabadus käeraudade abil?" teesid.
    I paneel: MAJANDUSKURITEGEVUSE REGULATSIOON TÄNA JA HOMME
    III paneel: SÕLTUMATU EKSPERTIISI TAGAMINE JA EKSPERDI ROLL SELLES
    II paneel: MAJANDUSKURITEGEVUSE OHUANALÜÜS JA PREVENTSIOON
    V paneel: MAJANDUSKURITEGEVUSE MÕJUSFÄÄR ERA-JA AVALIKUS SEKTORIS
    III paneel: SÕLTUMATU EKSPERTIISI TAGAMINE JA EKSPERDI ROLL SELLES
    AJURÜNNAK: 10 TEESI MAJANDSUKURITEGEVUSE VASTASE VÕIMEKUSE TÕSTMISEKS
   

Telli e-konsultatsioon
Telli dokument
Hakka eksperdiks