Kasutajatugi:
Skype: kannatanuabi
Keskkonnaga liitumiseks
registreeruge kasutajaks!

Otsing

 

Sisulehed (39)
    konverents
    konverentsi koostööpartnerid
    konverentsi materjalid
    Konverentsid
    Konverentsi hind
    konverentsi hind
    Majandusjulgeoleku konverents 2014
    Majandusjulgeoleku konverents 2015
    Konverentsi hind
    Majandusjulgeoleku konverents 2016
    E-teenused
    Meist
    Tegevussuunad
    Tutvustus
    Meie koostööpartnerid
    Majanduskuritegevus 2012
    Teated kalendris
    Majanduskuritegevus 2013
    Majanduskuritegevus 2014
    ECC 2016 EXPO (mess)
    Mess
    Messi koostööpartnerid
    Majutuse & SPA eripakkumine
    Messi materjalid
    Majandusjulgeolek
    Hakka toetajaks!
    Partnerid ja toetajad
    toetajad ja partnerid
    korralduse info
    Majanduskuritegevus 2015
    videod järelevaatamiseks
    Info toetajale
    Koostööpartnerid
    Korralduslik info
    Videod järelevaatamiseks
    Majandusjulgeolek 2014
    Majanduskuritegevus 2016
    INFO toetajale
    e-RES 2016
   
est (29)
    Majanduskuritegevus ei maga
    Justiitsminister võtab konkurentsivõime huvides majanduskuriteod tugevama luubi alla
    Üle 40-ne eksperdi Majanduskuritegevuse juubelikonverentsil 2016
    Heldna: mõjuvõimuga kauplemine lõhub siseturvalisust
    Transcrime: Eestit kasutatakse salasigarettide transiitriigina
    Majanduskuritegude uurimine muutub analüüsipõhisemaks.
    Tõhus vastavuskontroll vs majanduskuritegevus.
    Politoloog: Venemaa rakendab Eesti ja Läti peal Gruusia ja Ukraina sõdadele eelnenud meetmeid
    Eksperdid: Eesti energiamajanduse strateegia on puudulik
    Majanduskuritegevuse regulatsioon täna ja homme
    Rahapesukuritegude ennetamise ja tõkestamise trendid ja praktika.
    Kolmandal Majanduskuritegevuse konverentsil ja messil arutatakse päevakajalisi õigusprobleeme
    Marek Helm: fookuses on käibemaksupettused ja ümbrikupalgad
    Eesti soovib jõuda maailma vähim korrumpeerunud riikide hulka
    Põhjamaade eksperdid jagavad kuriteoennetuse alast kogemust
    Marko Kairjak: praegu puudub mehhanism nn Panama pakettide pakkujatega võitlemiseks
    Pevkur: majanduskuritegevusega võitlemine ning regulatsioonide kehtestamine on kantud soovist kaitsta ausat ettevõtjat
    Majanduskuritegude menetlus- ja kohtupraktika.
    Konverentsi ettekanne: Piiriülene koostöö kahjude sissenõudmisel.
    Rahvusvaheline koostöö ja parim praktika kriminaaltulu tuvastamisel.
    Varalise kahju efektiivne väljanõudmine kriminaalmenetluslike vahenditega.
    2013 Majanduskuritegevuse konverentsi avaettekannete teemad
    EMTA: Olulisim eesmärk on vähendada varimajanduse osakaalu
    Justiitsminister Pevkur: seaduste keelekasutus peab olema arusaadav
    Tallinn – Euroopa õiguse pealinn 2012
    Tartus seatakse Euroopa CSI ja kohtuekspertiisi tulevikusuundi
    IT-ettevõtted jagavad teadmisi Interneti ohutust kasutamisest
    Siseministri kõne konverentsil "Riigi- ja erasektori partnerlus võitluses globaliseeruva majanduskuritegevusega"
    Kriminaalpolitsei konverents vaeb riigi julgeolekuküsimusi
   
Teadetetahvel (43)
    KÜSK teabepäev Töölepingu seadusest ja töösuhte lepingutest mittetulundusühingutes
    EESTI JULGEOLEKU KONVERENTS 2011: "Julgeoleku ja turvalisuse kontroll versus privaatsuse kaitse"
    Konverents „Kuidas elad, Eestimaa laps?”
    Halduskohtumenetluse uus seadustik 2012
    SKA Finantskolledži aastakonverents
    Tark Turvalisus: Sisejulgeoleku väljakutsed ja kvaliteet
    Halduskohtumenetluse uus seadustik 2012
    Majanduskuritegevuse konverents 2012
    Kriminaalpolitsei roll riigi julgeoleku tagamisel
    Avaandmete teabepäev
    Rahvusvaheline kannatanute (kuriteoohvrite) päev
    Tuleohutuse aastakonverents 2012
    Infopäev "Millest alustada, kui oled töötu?"
    C5: Euroopa pettusevastase võitluse, kriminaaltulu jälitamise ja varade tagasinõudmise alane foorum
    Tööõiguse aastakonverents 2012
    Finantskonverents Big4 2012
    Turundusega seotud õiguslikud ohukohad
    Kindlustuse Aastakonverents
    Rahvusvahelise konverentsi "Kümme aastat võlaõigusseadust Eesti kohtupraktikas ja võlaõiguse areng Euroopas"
    Euroopa Kuriteoennetuse Projekti Auhinna ehk ECPA projektikonkurss 2012
    Euroopa Kuriteoennetuse Projekti Auhinna ehk ECPA projektikonkurss 2012
    Tallinna ettevõtluspäev 2012
    Töömess: Leia tööd Eestis või Euroopas
    Töölepingute sõlmimimise soovitused ja poolte huvide kaitse
    Intellektuaalse omandi reformi lähtealused
    Riigiportaali eesti.ee infopäev
    Majanduskuritegevuse konverents 2013
    Majanduskuritegude konverents 2013
    Majanduskuritegevuse konverents 2014
    MKK & MESS 2014
    Majanduskuritegevuse mess 2014
    EVEA ettevõtlusfoorum 2014
    Majandusjulgeoleku konverents 2014
    Majanduskuritegevuse konverents 2015
    Majanduskuritegevuse konverents 2015
    Majandusjulgeoleku konverents 2015
    MAJANDUSJULGEOLEKU KONVERENTS 2015
    Majanduskuritegevuse konverents 2016
    Majandusjulgeoleku konverents 2016
    E-residentsus – Visioon ja riskijuhtimine
    e-Residentsus - Missioon ja riskijuhtimine 2017
    e-RESIDENTSUS Väärtus ja turuosalister riskiisu
    e-Residentsus RISKIISU
   
Artiklid (9)
    Indrek Tederi avakõne Majanduskuritegevuse konverentsil
    Majanduskuritegevuse konverentsi kava tutvustus.
    Kuritegevuse uued trendid: aastakümnega vägivallalt pettustele! Kas saame ikka uute väljakutsetega hakkama?
    Kas praktikas on saamas tavaks likviidsuse probleemide lahendamine läbi pankroti?
    Äriühingutega seotud pettused — müüdid ja tegelikkus
    XXV FIDE Kongress - Euroopa ja õiguse roll kriisis
    kannatanuabi.ee portaal korraldas kuriteoohvrite toetamise päeval konverentsi
    Justiitsminister: Edukamad on riigid, kus kodanikud ise on julgeoleku loojad
    KONKURENTSILUURE JA TÖÖSTUSSPIONAAŽ – KAS KAKSIKVENNAD?
   
Ekspertarvamused (21)
    FINANTSJULGEOLEK
    ENERGEETIKAJULGEOLEK
    MAJANDUSJULGEOLEKU UUS REAALSUS
    E-RIIGI MAJANDUSJULGEOLEK
    JULGEOLEKUPOLIITIKA UUED VÄLJAKUTSED
    MAJANDUSSEKTORI JULGEOLEK
    TRENDID KOHTUEKSPERTIISIS
    ORGANISATSIOONI EETIKAKOODEKS JA KUUMA LIINI RAPORT
    MAKSU- ning MAJANDUSKURITEOD JA ETTEVÕTLUSKESKKOND
    VALETAMISE AVASTAMISEST
    KINDLUSTUSKELMUS
    TRENDID MAKSUASJADE MENETLEMISEL
    MAJANDUSKURITEGEVUSE MÕJUSFÄÄR ERA-JA AVALIKUS SEKTORIS
    MAKSUKURITEGEVUSEGA PÕHJUSTATUD KAHJUDE ÜLEVAADE
    KONKURENTSIRIKKUMISEST KARTELLIKOKKULEPPENI
    ÄRIEETIKA RIKKUMISEST KORRUPTSIOONIKURITEONI
    SÕLTUMATU EKSPERTIISI TAGAMINE JA EKSPERDI ROLL SELLES
    EKSPERDI VÄLJAKUTSED MAJANDUSKURITEGUDE UURIMISEL
    MAJANDUSKURITEGEVUSE KRIMINAAL- JA KARISTUSÕIGUSLIKUD SUUNAD
    MAJANDUSKURITEGEVUSE OHUANALÜÜS JA PREVENTSIOON
    MAJANDUSKURITEGEVUSE REGULATSIOON TÄNA JA HOMME
   
Meedia (15)
    Majandusjulgeoleku konverents 2015 - sissejuhatus ja avakõne
    Piiriüleste kahjude sissenõudmise ja jälitamise praktika
    Mart Laar - Majandusjulgeoleku konverentsi avakõne
    Andres Anvelt, Justiitsministeri avakõne
    Riigi peaprokuröri konverentsi tervituskõne
    Õiguskantsleri konverentsi avakõne
    Rahvusvaheline praktika era- ja avaliku sektori koostööst kuritegevuse tõkestamisel
    Eesti majanduskuritegevuse statistika ja trendid 2012
    Riigi- ja erasektori koostöö võitluses majanduskuritegevusega
    Riiklik nägemus võitluses majanduskuritegevusega
    Majanduskuritegevuse vastaste strateegiate sidusus riigi- ja erasektori huvidega
    PWC globaalne majanduskuritegevuse uuring 2011
    Siseministri avakõne 2012 majanduskuritegevuse konverentsil
    konverents
    SKA konverents "Tark turvalisus - Ahto Lobjakas
   
Foorum (5)
    I paneel "Majanduskuritegevuse regulatsioon täna ja homme"
    ll paneel "Majanduskuritegevuse ohuanalüüs ja preventsioon"
    III paneel "Sõltumatu ekspertiisi tagamine ja eksperdi roll selles"
    IV paneel "Kus algab ja lõppeb ärieetika- ja konkurentsirikkumine"
    V paneel "Majanduskuritegevuse mõjusfääri era- kui avalikus sektoris"
   
Vormid (4)
    e-Registreerimisvorm 16.-17. märts 2016 konverentsile
    EXPO alad ja reklaampinnad
    Videode tellimus
    Tagasiside konverentsile
   
Reigo Reimand (20)
    Eerik Heldna konverentsi eelsed jutupunktid
    Erkki Koorti sõnum konvererntsi eel: „Ühiskonna isetoimimisvõime“
    Carri Ginter konverentsi eelsed mõtted ja küsimused arutlemiseks
    Raivo Aeg teesid, millele keskendub sissejuhatuses
    Aivar Paul´i konverentsi eelselt välja pakutud aruteluteemad
    Reimo Hammerberg konverentsi eelsed mõtted ja teaser
    Andres Jõesaar´e konverentsi eelnsed mõtted ja küsimused aruteluks?
    Maris Lauri küsib konverentsi eel: "Kas me ei oska või me kardame otsustada?"
    Andrus Alber
    Hardo Pajula konverentsi eelsed mõtisklused
    Jaak Jõerüüt´i konverentsieelsed stardipakud/fraasid.
    Advokaadibüroo TRINITI partneri, Villu Otsmann´i, konverentsi eelsed mõtted.
    David Vseviov´i konverentsieelsed mõtted/teesid.
    Majandusjulgeoleku konverents 2015
    Panustame üheskoos majanduskuritegevuse tõkestamisesse!
    Majandusjulgeoleku konverentsi videod järelevaatamiseks.
    Ettevõtja, majandusekspert ja visionäär Ott Pärna konverentsi eelsed mõtted.
    Finantsinspektsiooni juhatuse esimehe, Kilvar Kessler´i konverentsi eelsed mõtted.
    Einari Kisel – Maailma Energeetikanõukogu Euroopa regiooni juhi teesid.
    Kaitsepolitseiameti peadirektori asetäitja Eerik Heldna konverentsi eelsed mõtted.
   

Telli e-konsultatsioon
Telli dokument
Hakka eksperdiks