Kasutajatugi:
Skype: kannatanuabi
Keskkonnaga liitumiseks
registreeruge kasutajaks!

Otsing

 

Sisulehed (8)
    seminar
    Majanduskuritegevus 2014
    konverentsi materjalid
    Korruptsiooniseminarid 2014
    Majanduskuritegevus 2015
    Telli korruptsiooniseminar
    Videod järelevaatamiseks
    Majanduskuritegevus 2016
   
est (27)
    Majanduskuritegevus ei maga
    Justiitsminister võtab konkurentsivõime huvides majanduskuriteod tugevama luubi alla
    Reinsalu: majanduskuritegude menetluse ajad peavad olema lühemad
    Üle 40-ne eksperdi Majanduskuritegevuse juubelikonverentsil 2016
    Majanduskuritegude uurimine muutub analüüsipõhisemaks.
    Rahapesukuritegude ennetamise ja tõkestamise trendid ja praktika.
    "Majandusvabadus käeraudade abil?" riigi peaprokuröri tervituskõne teesid.
    Marek Helm: fookuses on käibemaksupettused ja ümbrikupalgad
    Edaspidi jäävad kurjategijad ilma ka välismaale kanditud varast
    Erasektori korruptsiooniseminari l mooduli kokkuvõte
    Riiklik korruptsioonivastane strateegia 2013-2020
    Kuritegevus vähenes aastases võrdluses seitsme kuuga 3%
    Põhjamaade eksperdid jagavad kuriteoennetuse alast kogemust
    Pevkur: kuritegudest teatamine peab kasvama
    Pevkur: majanduskuritegevusega võitlemine ning regulatsioonide kehtestamine on kantud soovist kaitsta ausat ettevõtjat
    Ettevõtete pahatahtlik maksejõuetus on järjest levinum skeem
    Majanduskuritegude menetlus- ja kohtupraktika.
    Mis ohustab Läänt? Küberkuritegevuse hetkeriskide ülevaade
    Konfiskeeritud kuritegeliku vara maht on kasvanud
    Esimesel poolaastal vähenes kuritegevus 3%
    Käivitus üleeuroopaline karistusandmete vahetuse süsteem
    Siseministri kõne konverentsil "Riigi- ja erasektori partnerlus võitluses globaliseeruva majanduskuritegevusega"
    Michal: inimeste turvatunne on püsinud viimastel aastatel stabiilne
    Kelmid püüdsid eelmisel aastal kindlustusandjatelt välja petta ligi 2 miljonit eurot
    Kriminaalpolitsei konverents vaeb riigi julgeolekuküsimusi
    PwC uuring: majanduskuritegevus kasvas kahe aastaga 13%
    41% firmasisestest vargustest panevad toime keskastme juhid
   
Teadetetahvel (11)
    Kriminaalpolitsei roll riigi julgeoleku tagamisel
    Euroopa Kuriteoennetuse Projekti Auhinna ehk ECPA projektikonkurss 2012
    Euroopa Kuriteoennetuse Projekti Auhinna ehk ECPA projektikonkurss 2012
    Majanduskuritegevuse konverents 2013
    Majanduskuritegude konverents 2013
    Majanduskuritegevuse konverents 2014
    Korruptsioon era- ja avaliku sektori koostöös
    Korruptsiooni vältimise parimad praktikad
    Korruptsioon era- ja avaliku sektori koostöös
    Majanduskuritegevuse konverents 2015
    Majanduskuritegevuse konverents 2015
   
Artiklid (8)
    Majanduskuritegevuse konverentsi kava tutvustus.
    Korruptsioonivastase seaduse eesmärk on ennekõike maandada riski, et ei jõutaks korruptsioonikuritegudeni.
    Kuritegevuse uued trendid: aastakümnega vägivallalt pettustele! Kas saame ikka uute väljakutsetega hakkama?
    Vastutusest raamatupidamise eest
    Rahvusvaheline politseinik: kuritegelikud „rändtirtsud” ohustavad maailma
    Eesti saab taas Keskkriminaalpolitsei
    Kriminaapolitseinik Rauno Klaos: Reaalne politseitöö ei ole CSI-seriaal
    Kuidas kaitsta ettevõtet pettuste eest
   
Ekspertarvamused (4)
    MAJANDUSKURITEGEVUSE MÕJUSFÄÄR ERA-JA AVALIKUS SEKTORIS
    EKSPERDI VÄLJAKUTSED MAJANDUSKURITEGUDE UURIMISEL
    MAJANDUSKURITEGEVUSE KRIMINAAL- JA KARISTUSÕIGUSLIKUD SUUNAD
    MAJANDUSKURITEGEVUSE OHUANALÜÜS JA PREVENTSIOON
   
Meedia (1)
    PWC globaalne majanduskuritegevuse uuring 2011
   
Foorum (2)
    Re: ll paneel "Majanduskuritegevuse ohuanalüüs ja preventsioon"
    Re: V paneel "Majanduskuritegevuse mõjusfääri era- kui avalikus sektoris"
   
Reigo Reimand (6)
    Kaitsepolitseiameti peadirektori asetäitja Eerik Heldna konverentsi eelsed mõtted.
    II paneel: MAJANDUSKURITEGEVUSE OHUANALÜÜS JA PREVENTSIOON
    Riigi peaprokuröri tervituskõne "Majandusvabadus käeraudade abil?" teesid.
    I paneel: MAJANDUSKURITEGEVUSE REGULATSIOON TÄNA JA HOMME
    Majanduskuritegevuse konverents 2013
    Siseministri konverentsi avakõne
   

Telli e-konsultatsioon
Telli dokument
Hakka eksperdiks