Kasutajatugi:
Skype: kannatanuabi
Keskkonnaga liitumiseks
registreeruge kasutajaks!

Otsing

 

Sisulehed (17)
    Abitelefonid
    Uudised
    Kasulikud viited
    Majanduskuritegevus 2012
    seminar
    Majanduskuritegevus 2014
    konverentsi koostööpartnerid
    Korruptsiooniseminarid 2013
    Korruptsiooniseminarid 2014
    Majandusjulgeolek
    Partnerid ja toetajad
    Majanduskuritegevus 2015
    Koostööpartnerid
    Videod järelevaatamiseks
    Majandusjulgeolek 2014
    Majanduskuritegevus 2016
    e-RES 2016
   
est (30)
    Majanduskuritegevus ei maga
    Reinsalu: majanduskuritegude menetluse ajad peavad olema lühemad
    Üle 40-ne eksperdi Majanduskuritegevuse juubelikonverentsil 2016
    Heldna: mõjuvõimuga kauplemine lõhub siseturvalisust
    Majanduskuritegude uurimine muutub analüüsipõhisemaks.
    Huvide konflikti vältimise voldikud.
    Pevkur: Eesti võiks sarnaselt riigikaitsele ka sisejulgeolekusse panustada vähemalt 2% SKT-st
    "Majandusvabadus käeraudade abil?" riigi peaprokuröri tervituskõne teesid.
    Korruptsiooni tajumise indeks 2013
    Aga kuidas siis tõhusalt maksupettustega võidelda?
    Eesti soovib jõuda maailma vähim korrumpeerunud riikide hulka
    Riiklik korruptsioonivastane strateegia 2013-2020
    Põhjamaade eksperdid jagavad kuriteoennetuse alast kogemust
    Pevkur: kuritegudest teatamine peab kasvama
    Konverentsi ettekanne: Piiriülene koostöö kahjude sissenõudmisel.
    Rahvusvaheline koostöö ja parim praktika kriminaaltulu tuvastamisel.
    Siseminister tänas ennetuskampaaniates osalenud ettevõtjaid
    Siseturvalisuse 2013. aasta prioriteedid
    Politsei- ja Piirivalveamet uuendab 2011. aasta ID-kaarte
    Abivajavast lapsest saab teatada ööpäev läbi
    Abieluvararegister muutub elektrooniliseks
    Tööinspektsioon leidis esimese kvartali jooksul ettevõtetes üle 4500 rikkumise
    Tartus seatakse Euroopa CSI ja kohtuekspertiisi tulevikusuundi
    Michal: kannatanud ja tunnistajad hindavad politsei ja prokuratuuri tööd kõrgelt
    Siseministri kõne konverentsil "Riigi- ja erasektori partnerlus võitluses globaliseeruva majanduskuritegevusega"
    Kriminaalpolitsei konverents vaeb riigi julgeolekuküsimusi
    Politsei: Hoolimine võib päästa elu
    Politsei: räägi ja ära peksa
    ETEL koostöö MTA-ga muudab turvaturu maksupetturite elu kibedaks
    Politsei: olge pangaautomaati kasutades tähelepanelikud
   
Teadetetahvel (14)
    Politsei: olge pangaautomaati kasutades tähelepanelikud!
    Konverents „Kuidas elad, Eestimaa laps?”
    Majanduskuritegevuse konverents 2012
    Kriminaalpolitsei roll riigi julgeoleku tagamisel
    Varimajandus, selle seos organiseeritud kuritegevuse ning rahapesuga
    Euroopa Kuriteoennetuse Projekti Auhinna ehk ECPA projektikonkurss 2012
    Euroopa Kuriteoennetuse Projekti Auhinna ehk ECPA projektikonkurss 2012
    Majanduskuritegude konverents 2013
    ERASEKTORI KORRUPTSIOONISEMINARI l moodul
    Majanduskuritegevuse konverents 2014
    Korruptsioon era- ja avaliku sektori koostöös
    Korruptsioon era- ja avaliku sektori koostöös
    Majandusjulgeoleku konverents 2016
    E-residentsus – Visioon ja riskijuhtimine
   
Artiklid (17)
    Rahapesu andmebüroo juht Aivar Paul bitcoinidega seonduvast
    Majanduskuritegevuse konverentsi kava tutvustus.
    Kuritegevuse uued trendid: aastakümnega vägivallalt pettustele! Kas saame ikka uute väljakutsetega hakkama?
    Riik tellib seaduste venekeelseid tõlkeid ikka edasi
    Pangakaartide kopeerimistest sularahaautomaatidel
    „Nigeeria kirjad“
    Erkki Koort: sisejulgeolekus ei tule meile keegi appi
    Kuidas käituda, kui on toimunud liiklusõnnetus?
    Kannatanu on Eesti kohtusüsteemis peaaegu ei keegi
    Rahvusvaheline politseinik: kuritegelikud „rändtirtsud” ohustavad maailma
    Erkki Koort: igapäevane sisejulgeolek
    Eesti saab taas Keskkriminaalpolitsei
    Justiitsminister: Edukamad on riigid, kus kodanikud ise on julgeoleku loojad
    Politsei- ja Piirivalveameti ajakiri Radar
    Turvalisuse tagamine riigis algab koostööst ja tahtest teha koostööd
    Teadmata kadunud
    Kriminaapolitseinik Rauno Klaos: Reaalne politseitöö ei ole CSI-seriaal
   
Ekspertarvamused (1)
    MAJANDUSKURITEGEVUSE OHUANALÜÜS JA PREVENTSIOON
   
Meedia (2)
    Eesti majanduskuritegevuse statistika ja trendid 2012
    Riiklik nägemus võitluses majanduskuritegevusega
   
Foorum (1)
    Re: ll paneel "Majanduskuritegevuse ohuanalüüs ja preventsioon"
   
Reigo Reimand (5)
    Erkki Koorti sõnum konvererntsi eel: „Ühiskonna isetoimimisvõime“
    Kaitsepolitseiameti peadirektori asetäitja Eerik Heldna konverentsi eelsed mõtted.
    Riigi peaprokuröri tervituskõne "Majandusvabadus käeraudade abil?" teesid.
    II paneel: MAJANDUSKURITEGEVUSE OHUANALÜÜS JA PREVENTSIOON
    Siseministri konverentsi avakõne
   

Telli e-konsultatsioon
Telli dokument
Hakka eksperdiks