Kasutajatugi:
Skype: kannatanuabi
Keskkonnaga liitumiseks
registreeruge kasutajaks!

Portaali info kasutamine

 

Portaali kannatanuabi.ee info kasutamine
 

Portaali Haldaja ja Kasutajad on kohustatud tegema kõik endast oleneva, et käesoleval veebilehel sisalduv informatsioon oleks asjakohane, õige ja täpne.

Samas ei garanteerita informatsiooni kõikehõlmavust, igakülgsust, õigsust ja ajakohasust ega vastutata kuidagi informatsiooni kasutamisest tekkivate võimalike tagajärgede eest.

Käesoleval veebilehel toodud informatsiooni õigsus võib hälbida tulenevalt sellest, et teabe ja/või teenuse osutaja ei saa info edastamisel ja/või pakkumuse teostamisel ette näha kõiki asjaolusid, mis võivad tähtsust omada konkreetses situatsioonis, mille kohta teavet ja/või teenust edastatakse ja pakutakse.

Käesoleval veebilehel sisalduva informatsiooni reprodutseerimine ja levitamine ilma Portaali Haldaja eelneva loata on keelatud.

Veebilehel esitatud informatsiooni kasutamine on lubatud eelneval kokkuleppel ja tingimusel, et märgitakse ära informatsiooni allikas. Kui õigustatud kasutaja muudab informatsiooni, tuleb see selgesõnaliselt ära märkida.

Portaal ei vastuta veebilehe või sellel viidatud veebilehtede kasutamisel tekkinud tehniliste probleemide eest.

Käesoleva Portaali kasutamist tõlgendatakse kui kinnitust, et Kasutaja on käesolevate tingimustega tutvunud, neist aru saanud ning aktsepteerib neid.
Telli e-konsultatsioon
Telli dokument
Hakka eksperdiks