Kasutajatugi:
Skype: kannatanuabi
Keskkonnaga liitumiseks
registreeruge kasutajaks!

Teadetetahvel

Varimajandus, selle seos organiseeritud kuritegevuse ning rahapesuga

Toimumisaeg 10:00 - 15:30 29.05.2012
Sisu

Projekti "Teadmistemahukas turvalisus" toel toimub Sisekaitseakadeemia Avatud Akadeemia raames loeng „Varimajandus, selle seos organiseeritud kuritegevuse ning rahapesuga“.
 

Loengu toimumiskoht: Sisekaitseakadeemia, Kase 61, E. Raska nimelises auditooriumis (B-232)
Aeg: 29.mai 2012, kell 10:00 - 15:30
 

Lektor: Indrek Tibar on Tartu Ülikooli õigusteadukonna doktorant.
Alustas tööd politseis 1993. aastal keskuurimisbüroo uurijana. Teenistuskäigu jooksul on Tibar töötanud korrakaitse valdkonnas keskuurimisbüroos ja aastatel 1997-2003 keskkriminaalpolitseis. 2003.-2005. aastal töötas Tibar erasektoris turvaettevõtte juhina ning alates 2005.a augustis naases Politseiametisse arenguosakonna politseidirektoriks.

Alates 2008.a töötab Swedbankis, rahapesu tõkestamise ning sisejärelevalve ja finantskuritegevuse tõkestamise valdkonnas.


Loengu eesmärk: Anda üliõpilasele ülevaade teemakohasest mõistesüsteemist ning nähtustest, samuti nende tõkestamise peamistest meetoditest.
 

Loengu raames käsitletakse järgmisi teemasid:
• Varimajanduse mõiste
• Organiseeritud kuritegevuse avaldumisvormid, seos varimajandusega
• Rahapesu ajalugu ning mõiste, seos varimajandusega
• Rahapesu tõkestamise peamised põhimõtted ning õiguslikud alused.
• Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise arenguvõimalused ning -suunad
 

Loengu maht: 1 EAP

Loengu töökeel: eesti keel.
 

Neil, kes soovivad Avatud Akadeemia raames läbitud koolituse tunnitust, tuleb sooritada arvestus. Arvestuse saamiseks tuleb esitada vabas vormis kirjutatud essee, mis vastab teadusliku essee sisu- ja vorminõuetele.

Loengule on võimalik registreeruda siin. Registreerumine lõpeb hiljemalt päev enne loengu algust või kohtade täitumisel. Osalejate arv loengul on piiratud – kuni 40 Avatud Akadeemia loengule registreerujat.

NB! Avatud akadeemia loengutel saadud ainepunkte on võimalik edaspidi sisejulgeoleku magistriõppes vabaainete raames üle kanda.

Asukoht

Sisekaitseakadeemia, Kase 61, E. Raska nimelises auditooriumis (B-232)
 


«Tagasi