Kasutajatugi:
Skype: kannatanuabi
Keskkonnaga liitumiseks
registreeruge kasutajaks!

Teadetetahvel

Tartu Ülikooli kaugkoolituse SÜGISSEMESTER 2012

Toimumisaeg 26.09.2012 - 09.03.2013
Sisu

 

Tartu Ülikooli kaugkoolituse SÜGISSEMESTRI 2012 õpperühmad alustavad 26. septembril 2012 ja
lõpueksamid on hiljemalt 9. märtsil 2013.

Kaugkoolituse õppevorm võimaldab lõpetada kursuse(d) ka varasema eksamiga 10.novembril 2012.

Tutvu lähemalt kursuste info ja ajakavaga.

Õpe põhineb iseseisval tööl ja veebipõhisel koostööl. 

"Ma võin ära anda kõik, mida ma tean, kuid ma tean seda edasi ja erinevalt maast või sularahast on see ikka minu oma ka pärast selle äraandmist."
                              C.Handy


Kursused on kantud ülikooli ühtsesse őppekavasse järgmiste koodidega ja mahus:

 


Koosta just endale vajalik portfell sobivatest kursustest!

Kursuste õpikud on paberkandjal. Muu õpe - kaasused, vahetestid, sõnastik, õpitulemused, infovahetus, suhtlemine konsultantide ja kursusekaaslastega - toimub veebipõhises koolituskeskkonnas Moodle. Igal kursusel (aines) toimub õppe jooksul vaid kuni kaks klassikonsultatsiooni Tallinnas.

Iga kursuse lehe lõpus on kontrolltest, proovi seda lahendada ja veendu, et see on just Sinu kursus! Kursuste arv ei ole piiratud, st kaalu mitme kursuse võtmist. Ühe semestri mahuks sobib 3-4 kursust töö ja pere kõrvalt.


Kursused lõpevad eksamitega. Edukalt lõpetades saate Tartu Ülikooli tunnistuse koos ainepunktidega, mis ei aegu ja mida saate õppekava sobivusel ka tasemeõppesse üle kanda.


Kursuslaste nimekirjad sulgeme 13.SEPTEMBRIL

Kursuste hinnad ja registreerimine
 

LISAINFO: karin.liikane@ut.eeK Ä I   T Ö Ö L ,   K U U L U   Ü L I K O O L I

Asukoht

Üldine õpe toimub veebipõhises koolituskeskkonnas Moodle.


«Tagasi