Kasutajatugi:
Skype: kannatanuabi
Keskkonnaga liitumiseks
registreeruge kasutajaks!

Teadetetahvel

Riigikohus kuulutas välja 8-nda õpilaste kaasuskonkursi

Toimumisaeg 09.11.2012
Sisu

Riigikohus kuulutab oma 93. aastapäeva puhul välja järjekorras kaheksanda õpilastööde konkursi. Kaasuskonkurss on mõeldud 9.–12. klasside õpilastele ning töid hinnatakse neljas vanuserühmas: 9., 10., 11. ja 12. klasside arvestuses.

 

Vt ka venekeelset juhendit.

 

Pakume lahendamiseks kolme kaasust:
Kaasus nr 1: "Hooldekodu kaasus" (tsiviilküsimus) EST / RUS
Kaasus nr 2: "Õpihimulise koolipoisi kaasus" (haldusküsimus) EST / RUS
Kaasus nr 3: "Kodune internetipiraatlus" (süüteoküsimus) EST / RUS

 

Konkursil osaleja valib nende kolme kaasuse hulgast lahendamiseks ühe. Kaasuse võib lahendada nii eesti kui ka vene keeles.

 

Kaasust tuleb lahendada justkui kohtus: esitades esmalt mõlema poole argumendid, sõnastades need kas kohtukõnena, kirjaliku nõudena või mõnel muul viisil ning seejärel tuues välja kohtuniku otsuse ja argumentatsiooni. Kaasuse lahendusel peab seega olema kolm struktuuriosa: ühe poole argumendid, teise poole argumendid ning kohtuniku otsus.
 
Ootame, et konkursil osaleja lahendaks kaasustes toodud olukordi peaasjalikult enda õiglustundest ja eetikast lähtudes. Halba ei tee ka viited Eesti Vabariigi põhiseadusele. Muude seaduste kasutamine kaasuste lahendamisel siiski tingimata lisapunkte ei anna ning neile ei tasu ka liigselt keskenduda, et isiklikud mõtted ja sisemine õiglustunne teisejärguliseks ei jääks. Teatavasti ongi õigus headuse ja õigluse kunst.

 

Kaasuse lahendamisel tasub vältida:
• kaasuseteksti liigset ümberjutustamist,
• uute faktide juurdemõtlemist,
• emotsionaalselt vaidleva stiili kasutamist faktipõhise argumenteerimise asemel,
• kohtuotsuse esitamist ilma põhjendava arutluskäiguta.
 
Kaasuse lahendus võib olla maksimaalselt neli A4 lehekülge pikk (arvutikirjas, Times New Roman, kirjasuurus 12 punkti, 1,5-kordne reavahe). Konkursitööle tuleb märkida oma ees- ja perekonnanimi, kool, klass, kontaktandmed (e-posti aadress, kontakttelefon) ning juhendava õpetaja nimi. Konkursist võib osa võtta ka iseseisvalt.
 
Osalemiseks palume töö saata hiljemalt 9. novembriks e-posti aadressile info@riigikohus.ee või kirja teel Riigikohtusse (Lossi 17, Tartu 50093). Palume e-kirja teemareale või ümbrikule kirjutada märgusõna "Kaasuskonkurss".
 
Iga vanusegrupi kolm paremat autorit ning neid juhendavad õpetajad on jaanuaris palutud Tartusse, kus Riigikohus tublimaid vääriliselt tänab.


Kaasuskonkursi parimate autorite nimed ja tööd avaldame alates 14. jaanuarist Riigikohtu koduleheküljel www.riigikohus.ee. Varasemate konkursside parimad tööd on kogumikena saadaval siin.
 

Lisalugemist ja -vaatamist:

"Kohtukaasuste kasutamine ühiskonnaõpetuses", Eveli Kuklane, Gümnaasiumi valdkonnaraamat SOTSIAALAINED, 2011

Lühifilm "Vaidluse lahendamisest kohtus", Riigikohus 2012Täpsem info:
Eveli Kuklane
Eveli.Kuklane@riigikohus.ee
Tel 730 9042
Mob 5333 9846


«Tagasi