Kasutajatugi:
Skype: kannatanuabi
Keskkonnaga liitumiseks
registreeruge kasutajaks!

Teadetetahvel

Euroopa Kuriteoennetuse Projekti Auhinna ehk ECPA projektikonkurss 2012

Toimumisaeg 24.08.2012 - 21.09.2012
Sisu

Euroopa Liidus jagatakse juba aastaid parima kuriteoennetuse projekti auhindu. Parimaid projekte oodatakse kõikidelt liikmesriikidelt. Iga riik otsustab ise, millise projekti esitab, kuid seejuures tuleb arvestada, et iga riik saab konkursile esitada ühe projekti, mis peab vastama spetsiaalsetele vormistusnõuetele ja olema esitatud inglise keeles.

Auhinnaraha suuruseks on 20 000 eurot ja see jaguneb kolme autasustatud projekti vahel järgmiselt: võitja saab 10 000 eurot, kaks teist äranimetatud projekti, st kõige paljulubavam ja innovaatilisem, saavad mõlemad 5000 eurot.

 

2012. aastal korraldab üritust EL eesistujariik Küpros ja auhinnad antakse üle 4. detsembril toimuval konverentsil Küprosel. Selle aasta teemaks on: „kogukonnakeskne politseitöö röövide, perevägivalla ja alaealiste kuritegevuse ennetamisel".

Projekt peab:

  • olema suunatud igapäevaste kuritegude ja kuriteohirmu ennetamisele/vähendamisele;
  • olema hinnatud ja vähemalt osa eesmärkidest peab olema saavutatud; projekti tulemuste kirjeldamisel peab ära näitama, kuidas projekt vähendab kuritegevust või suurendab turvalisust;
  • olema innovatiivne ning sisaldama uusi kuriteoennetuslikke töömeetodeid;
  • põhinema eri partnerite koostööl;
  • olema kasutatav teistes riikides. Projektikirjeldus peab sisaldama ülevaadet projekti maksumuse, sh rahastamise allika kohta, samuti projekti elluviimise protsesside ning seotud materjalide asukoha viiteid.


Projektikonkursi reeglid leiate siit:  ECPA 2012 reeglid


Euroopa parimate kuriteoennetuslike projektide valimisel osalemiseks tuleb täita lisatud vorm: ECPA 2012 vorm


Eesti projektid tuleb esitada hiljemalt 21-ks septembriks lisatud vormil Justiitsministeeriumisse, meilile anu.leps@just.ee.  Projekti lisad (pildid, vms) tuleb saata Anu Lepsile postiga aadressil: Justiitsministeerium, Tõnismägi 5a, Tallinn, 15191 märksõnaga „ECPA 2012“.


Eesti esindaja valitakse välja Justiitsministeeriumi poolt kokku kutsutud laiapõhjalise kuriteoennetusliku taustaga töörühma poolt kõikide esitatud Eesti projektide seast.


Eesti projekti esitab Justiitsministeerium hiljemalt 8-ks oktoobriks projekti valikukomisjonile. Valikukomisjoni kuuluvad Euroopa Kuriteoennetuse Võrgustiku esindajad Taanist, Küproselt, Iirimaalt ja Leedust.  

Allikas:

 

Asukoht

Projektimaterjalid saata aadressile:

Justiitsministeerium, Tõnismägi 5a, Tallinn, 15191  


«Tagasi