Kasutajatugi:
Skype: kannatanuabi
Keskkonnaga liitumiseks
registreeruge kasutajaks!

Teadetetahvel

Töölepingute sõlmimimise soovitused ja poolte huvide kaitse

Toimumisaeg 09:30 - 15:00 05.10.2012
Sisu

Koolitus on jagatud kahte ossa ning suunatud ühest küljest selgitama erinevate töö tegemist reguleerivate lepingute olemust, kasutusala ja eristamise olulisust ning teisest küljest avama lepingupoolte huvide kaitsmise seisukohalt üldolulisi küsimusi kohtupraktika valguses.


Koolituse esimene osa on pühendatud töölepingule, käsunduslepingule ja töövõtulepingule, mille omavahelisel eristamisel esineb praktikas jätkuvalt olulisi probleeme. Kuna nimetatud lepingute kasutusala on mõnevõrra erinev, on ühe või teise lepinguliigi valimisel ka omad tagajärjed, millega tuleb osata arvestada. Muu hulgas leiab käsitlemist temaatika, et mil määral on võimalik seaduses sätestatust poolte kokkuleppel kõrvale kalduda.


Koolituse teine osa käsitleb lepingupoolte huvide kaitset, keskendudes praktilistele teemadele nagu lepingu sõlmituks lugemine, leppetrahv, käendus ja viivis, ning enimkasutatavatele õiguskaitsevahenditele nagu lepingu täitmise nõue ja kahju hüvitamise nõue. Kuigi kõiki neid „instrumente“ kasutatakse praktikas laialdaselt, ei teadvustata endale piisavalt nende sisu. Selle paremaks mõistmiseks pööratakse tähelepanu ka asjakohasele kohtupraktikale.
 

Koolitajaks:Advokaadibüroo Casus 
nõunik Olavi Jänes

Teemade käsitlemisel lähtutakse võlaõigusseaduse ja töölepingu seaduse regulatsioonist ja nendega seonduvast kohtupraktikast.


Registreerimiseks valige Teile sobiv võimalus:


- registreeruge veebivormil SIIN
- helistage meile telefonil 6 670 411
- saatke registreerumissoov aadressil registreerimine@aripaev.ee


Seminaril osalemine maksab 199 eurot (km-ga 238.80 eurot).

Hindadele lisandub käibemaks 20%.

 

Korraldaja:

Asukoht

Park Inn Central Tallinn, Narva mnt 7C, Tallinn


«Tagasi