Kasutajatugi:
Skype: kannatanuabi
Keskkonnaga liitumiseks
registreeruge kasutajaks!

Teadetetahvel

Majanduskuritegevuse konverents 2013

Toimumisaeg 09:00 - 16:15 22.02.2013
Sisu

Meil on konverentsi koostööpartneritega heameel kutsuda Teid koos kolleegidega 22. veebruaril Tallinnas toimuvale "Majanduskuritegevuse konverentsile 2013"

 
KONVERENTSIL KÄSITLETAVAD TEEMAD:
 

Mis on majanduskuritegude menetlemise eripärad? 

Tõendamiseseme ning objektide ja subjektide erisused.
2012 menetlus- ja kohtupraktika markantsemad näited.
Mis on levinumad menetluste alustamise takistused ja alustamata jätmise põhjused?


Miks pahatahtlik pankrot väärib nii riigi kui äriringkondade hukkamõistu?
Kas praktikas on saanud tavaks likviidsusprobleemide lahendamine läbi pankroti?
Kas ettevõtete aus likvideerimine on liialt kulukas ja aeganõudev protsess?
Pahatahtliku maksejõuetusega seotud levinumad skeemid?


Äriühingutes toimuvad pettused - kas müüdid või tegelikkus?
Kas valmisolek pettusteks era- ja avalikus sektoris on märgatavalt kasvanud?
Eesti ettevõtete sisekontrollisüsteemide nõrkused.


Kuriteoga tekitatud kahju sh kriminaalulu tuvastamine ja tagasivõitmine.
Piiriülene kahjude sissenõudmine.
Kriminaaltulu tuvastamise siseriiklik ja rahvusvaheline parim praktika.
Varalise kahju efektiivne väljanõudmine kriminaalmenetluslike vahenditega.


2013 kavandatavad olulisemad muudatused karistus- ja menetlusõiguses.
 
Tutvuge palun konverentsi lehel lähemalt esitluste ja diskussioonide sisu ja ajakava.
 

Registreerimise info

Hind

soodushind kehtib kuni 22.01.2013

 

169 eurot (km-ga 202.80 eurot)

Alates 22.01.2013 tavahind 199 eurot (km-ga 238.80 eurot)
Muud soodustused:
Registreerudes korraga ühest maksjaettevõttest
2 - 6 osalejat kehib grupisoodustus
Igale täiendavale registreerujale
lisasoodustus 5 - 25%
(näit 4-ndale osalejale - 15%)

NB! Konverentsile registreerimine lõppeb 18.02.2013 ja osalejate kohtade arv on limiteeritud!


Üheskoos õiglase- ja turvalise ühiskonna heaks!

Kohumiseni konverentsil
 

Aimi Murumäe
Konverentsi projektijuht

konverents@kannatanuabi.ee
(+372) 56 461 035


«Tagasi