Kasutajatugi:
Skype: kannatanuabi
Keskkonnaga liitumiseks
registreeruge kasutajaks!

Teadetetahvel

Majanduskuritegude konverents 2013

Toimumisaeg 08:30 - 16:15 22.02.2013
Sisu

Meil on koostöös konverentsi partneritega heameel kutsuda Teid koos kolleegidega 22. veebruaril Tallinnas Swissotel ballisaalis toimuvale
 

"Majanduskuritegevuse konverentsile 2013"

 

Selleaastasel konverentsil käsitletakse tunnustatud valdkondlike ekspertide poolt Eesti majanduskuritegevuse tänast olukorda ja prognoositakse tulevikku. Tutvustatakse 2013. aastal planeeritavaid peamisi menetlus- ja karistusõiguse seadusemuudatusi. Aktuaalsete ja markantsete menetlus- ja kohtupraktika näidete varal tuuakse välja majanduskuritegude menetlemise eripärad. Vaagitakse ettevõtete likvideerimisprotsessi keerukust Eestis ning lahatakse  pahatahtliku pankroti ja maksejõuetuse tagamaid ning levinumaid skeeme. Lisaks analüüsitakse äriühingutes toimuvate pettuste tagamaid ja juhitakse tähelepanu Eesti ettevõtete sisekontrollisüsteemide nõrkustele. Varaliselt kannatanutele jagatakse parimat praktikat kuriteoga tekitatud kahjude sh kriminaaltulu tuvastamiseks ning võimalikult efektiivseks sissenõudmiseks ja tagasivõitmiseks.

 

Konverentsil astuvad üles tervituskõnedega riigikogu liige Andres Anvelt  ja justiitsminister Hanno Pevkur.

Paneeldiskussioonide aruteludes osalevad järgnevate ettevõttete ja asutuste kõrgelt tunnustatud eksperdid:
Advokaadibürood: Sorainen, Lextal ja Varul ; audiitorbürood: Ernst & Young ja Enable ; Eesti Siseaudiitorite Ühing, Politsei- ja Piirivalveamet, Maksu- ja Tolliamet ja Justiitsministeerium jt.

 

Paneeldiskussioonide peamised aruteluteemad on:
 

Mis on majanduskuritegude menetlemise eripärad? 

Tõendamiseseme ning objektide ja subjektide erisused.
2012 menetlus- ja kohtupraktika markantsemad näited.
Mis on levinumad menetluste alustamise takistused ja alustamata jätmise põhjused?


Miks pahatahtlik pankrot väärib nii riigi kui äriringkondade hukkamõistu?
Kas praktikas on saanud tavaks likviidsusprobleemide lahendamine läbi pankroti?
Kas ettevõtete aus likvideerimine on liialt kulukas ja aeganõudev protsess?
Pahatahtliku maksejõuetusega seotud levinumad skeemid?


Äriühingutes toimuvad pettused - kas müüdid või tegelikkus?
Kas valmisolek pettusteks era- ja avalikus sektoris on märgatavalt kasvanud?
Eesti ettevõtete sisekontrollisüsteemide nõrkused.


Kuriteoga tekitatud kahju sh kriminaalulu tuvastamine ja tagasivõitmine.
Piiriülene kahjude sissenõudmine.
Kriminaaltulu tuvastamise siseriiklik ja rahvusvaheline parim praktika.
Varalise kahju efektiivne väljanõudmine kriminaalmenetluslike vahenditega.


2013 kavandatavad olulisemad muudatused karistus- ja menetlusõiguses.

TUTVUGE PALUN TÄPSE AJAKAVA JA ESINEJATEGA KONVERENTSI LEHEL

EKSPERTIDE KONVERENTSI EELSETE TEESIDEGA SAATE TUTVUDA PORTAALI BLOGIS
 

Registreerimise info

Hind

   

Konverentsile registreerumine toimub kuni 20.02

199 eurot (km-ga 238.80 eurot)

Registreerudes korraga ühest maksjaettevõttest
2 - 6 osalejat

kehib grupisoodustus

Igale täiendavale registreerujale
lisasoodustus 5 - 25%
(näit 4-ndale osalejale - 15%)


Konverentsile saab registreeruda:

- käesoleva lehe alguses ja lõpus oleva on-line nupu "Registreeru" kaudu saadetava vormi kaudu;

- täites allpool oleva ankeedi ja saates registreerimisinfoi e-postile: konverents@kannatanuabi.ee

Täpsustavat lisainfot ning registreeruda saab lisaks telefonil: (+372) 56 461 035
 

NB! Kui osalemisest loobutakse hiljem kui 20.02, osavõtutasu ei tagastata ning arve kuulub tasumisele.
 
Vajadusel saate välja printida konverntsi AJAKAVA dokumendina.

Kohtumiseni konverentsil

Aimi Murumäe
Konverentsi projektijuht

konverents@kannatanuabi.ee
(+372) 56 461 035


----------------------------------

TELLIMUS/ REGISTREERIMISINFO:
Soovime osaleda 22. veebruaril „Majanduskuritegevuse konverentsil 2013"

Osaleja(te) arv:

Nimi, tegevusala/amet:
Kontaktid: telefon, e-post:

Juriidiline isik, aadress:
Arve kontaktid (e-post, telefon):

Asukoht
SWISSOTEL TALLINN
KONVERENTSIKESKUS

TORNIMÄE TN 3
   TALLINN 10145   
http://www.swissotel.com/tallinn

 

 


«Tagasi