Kasutajatugi:
Skype: kannatanuabi
Keskkonnaga liitumiseks
registreeruge kasutajaks!

Teadetetahvel

ERASEKTORI KORRUPTSIOONISEMINARI ll moodul

Toimumisaeg 09:30 - 15:30 14.11.2013
Sisu


kannatanuabi.ee
 portaalil on koos ettevõtete esindajate ja valdkondlike tunnustatud ekspertidega heameel kutsuda Teid Tallinnas Meriton Grand Conference & Spa Hotellis toimuvale seminarile, mis käsitleb erasektori parimaid praktikaid korruptsiooni vastu: 
 


SEMINARI EDUKASSE LÄBIVIIMISESSE PANUSTAVAD
TEADMISTE JA KOGEMUSEGA:

 
 
                                             
                                                     
   

 

SEMINARI AJAKAVA

09.30 – 10.00

Registreerimine ja hommikukohv Cubano Bar´is


 

10.00 – 11.00

TEEMA: „ERASEKTORI KORRUPTSIOONI TÕKESTAMISE EFEKTIIVSEMAD METOODIKAD JA PRAKTIKAD EESTI JA MAAILMA NÄITEL“

Tutvustatakse efektiivsemaid kasutusel olevaid metoodikaid ja praktikad erasektori korruptsiooni tõkestamisel. Käsitlust leiavad muuhulgas USA ja Suurbritannia korruptsioonivastase seadusandluse tulemusena tekkinud metoodikad ja praktikad.

EESKÕNELEJA:
ANU AHAS-SAARON, KPMG Estonia pettuste uurimise- ja kohtuvaidluste valdkonnajuht

 

11.00 – 12.00

TEEMA: „ÄRIÜHINGU RISKIJUHTIMISE ROLL KORRUPTSIOONIJUHTUMITE ENNETAMISEL JA/VÕI PALJASTAMISEL”

Praktiliste näidete ja kogemuste najal räägitakse kuidas ja milliseid meetmeid rakendada riskijuhtimise- ja sisekontrollisüsteemi kaudu pettuste- ja korruptsioonijuhtumite ennetamisel ja paljastamisel.


EESKÕNELEJA: TAAVI SAAT AS Eesti Raudtee, riskijuhtimise ja siseauditi osak. juhataja

KAASKÕNELEJA: BERT-ERIK SALUVEER AS Eesti Raudtee siseaudiitor

 

12.00 – 12.45 LÕUNA pakume osalejatele Grand Tallinn lõunabuffeed

 

12.45 – 13.45

TEEMA: „KARISTUSÕIGUSE UUED ARENGUD ERASEKTORI KORRUPTSIOONI KRIMINALISEERIMISE VALDKONNAS“

Antakse ülevaade lähitulevikus planeeritavatest muudatustest seadusandluses, kus nähakse ühe täiendusena ette mitmed altkäemaksu koosseisud erasektoris. Arutleme antud meetmete mõjususele erasektori äri- ja majandustegevuse toimimise aususele ja eetilisusele ning teiselt poolt isikute kriminaalkaristuste kasvu võimalikku trendi.


EESKÕNELEJA: RAUL OTSA Advokaadibüroo Glikman, Alvin & Partnerid, vandeadvokaat

 

13.45 – 14.30

TEEMA: „ÄRIÜHINGU KORRUPTSIOONIVASTANE POLIITIKA JA/VÕI PROGRAMM“
Tutvustatakse ettevõtte korruptsioonivastast poliitikat ja programmi, nende eesmärke ja mõjusid nii ettevõttele kui selle töötajatele. Saame teada, mida kätkeb endas nn 5 "0" reegel.


EESTKÕNELEJA: ANDERO LAURSKANSKA AS arendusjuht

 

14.30 – 15.30
TEEMA: „KORRUPTSIOONIJUHTUMEID ENNETAV PERSONALIPRAKTIKA”

Antakse ülevaade: Milline võiks olla keskkond, kus on lihtne korruptsiooniohtu märgata ning selle teket tõkestada? Kuidas seda luua, kes peaksid koostööd tegema ja kes vastutama? Mida silmas pidada värbamisel, millised rutiinid aitavad suurendada töötajate huvide ja otsuste läbipaistvust, kuidas tekitada nulltolerantsi korruptsiooni suhtes?


EESKÕNELEJA: SIGNE KAURSON SWEDBANK AS personalidirektor

KAASKÕNELEJA: ANDRUS HINRIKUS SWEDBANK AS vastavuskontrolli juht

 

Seminari II mooduli registreerimise info ja tingimused:

  • seminari moodulil osalemine maksab 118 eurot (km-ga 141.60 eurot)   
  • registreerudes korraga osalejaid ühest maksjaettevõttest kehib grupisoodustus igale täiendavale kuni 4le registreerujale lisasoodustus -5% (näit 4-ndale osalejale - 15%)


Seminarile saab registreeruda:

- nupu "Registreeru" alt avaneva registreerimisvormi kaudu;

- täites allpool oleva ankeedi ja saates registreerimisinfo e-postile: seminar@kannatanuabi.ee 

- telefonidel: (+372) 665 3015 või (+372) 51 73 623
 

NB! Seminari kohtade arv on piiratud. Seminari II moodulile registreerumine toimub kuni 12.11.2013.


TUTVU SIIN LINGIL 14.11 SEMINARI KORRALDUSLIKU INFOGA

 

Meriton Hotelli soodus parkimispilet prindi vajadusel välja siit.


Peale registreerumist ja arve tasumist seminaril mitteosalemisest andke palun meile viivitamatult teada e-posti aadressi seminar@kannatanuabi.ee kaudu või telefonil 665 3015. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal aega varem, maksame tagasi 100% koolitusrahast või pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal. Juhul, kui teatate oma mitteosalemisest kuni 3 tööpäeva varem, maksame tagasi 50% ning 3 tööpäeva enne koolituse päeva 30% koolituse summast. Kui mitteosalemisest ei teavitata  või tehakse seda koolituse toimumise päeval, siis koolitusraha ei tagastata.

Kohtumiseni seminaridel

Reigo Reimand
seminari projektijuht

seminar@kannatanuabi.ee
(+372) 51 73 623

                          KORRUPTSIOONIVABA

PERSONALIVALIKU TOETAJA


 

----------------------------------

TELLIMUS:
Soovime osaleda 25. oktoobril seminari I moodulil „Teadlikkuse tõstmine erasektori korruptsioonist"

Soovime osaleda 14. novembril seminari II moodulil „Parimad praktikad korruptsiooni vastu erasektoris"

Osaleja(te) arv:

Osaleja(te) nimed, tegevusalad/ametid:
Kontaktid: telefon, e-post:

Juriidiline isik, aadress:
Arve kontaktid (e-post, telefon):

Asukoht

Meriton Grand Conference & Spa Hotell

ruum „Jakobson 2" 

Aadress: Toompuiestee 27, 10149 Tallinn

 


«Tagasi