Kasutajatugi:
Skype: kannatanuabi
Keskkonnaga liitumiseks
registreeruge kasutajaks!

Teadetetahvel

Äriühingute juhtimine - kes siis ikkagi vastutab?

Toimumisaeg 13:00 - 17:00 13.03.2014
Sisu

 

 

Advokaadibüroo VARUL ja audiitorbüroo Deloitte korraldavad ühisseminari, kus räägitakse äriühingu juhtorganite liikmete õigustest, kohustustest ja vastutusest.


AEG: 13.03.2014, kell 13.00 - 17.00

ASUKOHT: Meriton Grand Conference & SPA Hotel, Toompuiestee 27, Tallinn

KEEL: eesti

Anname ülevaate äriühingu juhtorgani liikme õiguslikust positsioonist ning vastutusest suhetes äriühingu enda, aktsionäride ja võlausaldajatega. Seminari käigus teeme kokkuvõte kehtivast seadusest ja jõustunud kohtulahenditest ning toome rohkelt praktilisi näiteid.

Samuti keskendume nii sise- kui ka välisaudiitori rollile. Nende ülesanne ei ole pelgalt kontrollida – lisaks kontrollimisele aitavad nad oma tegevusega otseselt kaasa sellele, et juhatus täidaks oma eesmärke ja kohustusi. Seminari käigus tuuakse selle kohta näiteid.

Seminari sihtrühma kuuluvad osaühingute ja aktsiaseltside juhatuse ja nõukogu liikmed, tegevjuhid, raamatupidajad, juristid ja teised, kelle tegevus on seotud äriühingu juhtimise nõustamise või toetamisega.

REGISTREERIMINE JA LISATEAVE

Seminaril osalemise tasu on 50 eurot, millele lisandub käibemaks.
Registreerimiseks täitke palun ankeet või saatke e-kiri aadressile tallinn@varul.com
Lisateave telefonil 626 4300.

PÄEVAKAVA

13.00–13.30 Registreerimine

13.30–15.00 Juhtorgani liikme kohustused
Leonid Tolstov, advokaadibüroo VARUL partner ja vandeadvokaat
 

 • Juhtorgani liikme kohustuste allikad
 • Kui palju võib kalduda põhikirjaga kõrvale seaduses sätestatust?
 • Milline tähendus on juhatuse liikme lepingul?
 • Kas töölepingu seadus ulatub juhatuse liikmeni?
 • Millal peab juhatuse liige keelduma kõrgemalseisva organi otsuse täitmisest?
 • Juhatuse liikme kohustused
 • Kuidas defineerida hoolsuskohustust?
 • Kas juhatuse liikme hoolsuskohustus kehtib ainult sisesuhtes äriühinguga?
 • Millised on olulisemad lojaalsuskohustused?


15.00–15.15 Kohvipaus

15.15–16.00 Ekspertide kasutamine: siseaudiitor ja välisaudiitor
Erki Usin, Deloitte auditi osakonna juht ja vandeaudiitor

 • Nõukogu roll järelevalvajana
 • Kuidas saab omanik veenduda juhatuse kohustuste täitmises?
 • Milleks on auditi komitee vajalik ja kasulik? Millal on see nõutud?
 • Alluvussuhe ja aruandlus
 • Komitee ülesanne ja eesmärk
 • Siseaudiitori ja välisaudiitori koostöö nõukogu ja auditi komiteega


16.00–16.45 Juhatuse liikme vastutus
Leonid Tolstov, advokaadibüroo VARUL partner ja vandeadvokaat

 • Juhatuse liikme vastutus sisesuhtes
 • Kuidas võtta juhatuse liiget äriühingu ees vastutusele?
 • Kuidas jaguneb vastutus mitme juhatuse liikme korral?
 • Kas juhatuse liiget on võimalik vastutusest vabastada?
 • Mis saab, kui juhatuse liige tegutseb volituste tähtaja möödumisel juhatuse liikmena faktiliselt edasi?
 • Mis juhtub, kui juhatusse määratakse nn tankist?
 • Juhatuse liikme vastutus osanike/aktsionäride ja võlausaldajate ees
 • Milliseid osanike/aktsionäride huve peab juhatuse liige arvestama?
 • Millised on juhatuse liikme kohustused ja vastutus ühingu kriisisituatsioonis?
 • Kolmandate isikute otsenõude esitamise peamised alused


16.45–17.00 Seminari kokkuvõte

 

 

Leonid Tolstov, advokaadibüroo VARUL partner ja vandeadvokaat

Leonid Tolstov nõustab kliente mitmesugustes ühinguõiguse küsimustes, nagu äriühingute asutamine, ühinemine, jagunemine ja likvideerimine ning juhtorganite liikmete vastutus. Ta on tugev kohtuadvokaat, kes on oma valdkondades esindanud kliente vaidlustes seoses lepingutest tulenevate nõuetega, lepinguvälise vastutusega, seadusest tulenevate õiguskaitsevahenditega, asjaõiguslike nõuetega jms-ga.

Leonid Tolstov kuulub Eesti ühe suurima kinnisvaraarendaja Estiko nõukogusse. Ta annab sageli loenguid ning on avaldanud artikleid ühingu- ja võlaõiguse teemal.

Deloitte auditi osakonna juhil ja vandeaudiitor Erki Usinal on üle 15aastane kogemus auditeerimise ja raamatupidamise valdkonnas. Tema igapäevane ülesanne on juhtida auditi osakonda ning auditi- ja nõustamisprojekte.

Erki Usin on vandeaudiitor, Eesti Audiitorkogu liige alates 2001. aastast.

Aastast 2007 The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) liige.


Deloitte vandeaudiitor, Erki Usin

 

Asukoht


Paldiski mnt 4 Tallinn 10149, Eesti
Tel: (+372) 628 8100
Faks: (+372) 628 8101
E-post: conferencespa@meritonhotels.com

«Tagasi