Kasutajatugi:
Skype: kannatanuabi
Keskkonnaga liitumiseks
registreeruge kasutajaks!

Teadetetahvel

Korruptsioon era- ja avaliku sektori koostöös

Toimumisaeg 09:30 23.10.2014 - 16:00 19.11.2014
Sisu


kannatanuabi.ee
 portaalil on koos valdkondlike tunnustatud ekspertidega heameel kutsuda Teid taaskord era- ja avaliku sektorile suunatud korruptsiooni käsitlevatele seminaridele, mis leiavad aset Tallinnas Meriton Grand Conference & Spa Hotellis vastavalt: I moodul 23. oktoobril 2014 ja II moodul 19. novembril 2014.a.I MOODUL 

KORRUPTSIOON ERA- JA AVALIKU SEKTORI KOOSTÖÖS

23.10.2014

 

SEMINARI AJAKAVA JA EESKÕNELEJAD


09.30 – 10.00

Registreerumine ja hommikukohv

 

 

10.00 – 11.00

TEEMA: LIHTSAD MEETMED OSTU-MÜÜGI PROTSESSIS PETTUSTE ENNETAMISEKS JA KONTROLLIKS

Sisekontrollisüsteemi roll pettuste ennetamiseks ja avastamiseks. Olemasolevate sisekontrollisüsteemide peamiste nõrkuste näited. Ostu-müügiga seotud pettuste tüübid, indikaatorid ja allikad ning nende efektiivse avastamise/kontrollimise näited.

EESKÕNELEJA: ANNA DI GREGORIO – Siseaudiitor.ee juhtivaudiitor, atesteeritud siseaudiitor, sertifitseeritud avaliku sektori audiitor

11.00 – 12.00

 

TEEMA: SÕIT KÄSIPIDURIGA – ERASEKTORI KORRUPTSIOONI MÕJU ETTEVÕTTE KASVULE

Tavapärane äri või korrumpeerunud juht? Näiteid avalikust- ja erasektorist. Organisatsiooni kasvu pidurdavad varjatud tegurid. Mida saab teha juht olukorras, kus kõik teavad aga keegi ei räägi?

EESKÕNELEJA: MARILIN PIKARO – Ernst & Young Baltic AS, audiitor


 

12.00 – 13.00

LÕUNA  Grand Tallinn lõunabufett


13.00 – 14.00

 

TEEMA: RIIGIKONTROLLI SOOVITUSED ERASEKTORI JA KOHALIKU OMAVALITVALITSUSE KOOSTÖÖ LÄBIPAISTVUSE SUURENDAMISEKS

Riigikontrolli poolsed korruptsiooni ennetamise kontrollimeetmed KOV tasandil. Kriitilisemad valdkonnad ja korruptsioonialtimad tehingud/toimingud. Läbi viidud auditite põhjal tehtud järeldused ja soovitused korruptsiooniriskide maandamiseks.
EESKÕNELEJA: AIRI MIKLI – Riigikontrolli Kohaliku omavalitsuse auditi osakonna peakontrolör

 

13.00 – 14.00

 

TEEMA: KORRUPTSIOONI PREVENTSIOONI KRIMINOLOOGILISED ASPEKTID

Arutletakse korruptsiooni kriminoloogilisest poolest, kuidas ja mis tingimustel see avaldub. Mida oleks vaja korruptsiooni preventsiooni ja tõkestamise seisukohalt olulise tähtsusega teada. See kõik oleks ka oluliseks vundamendiks parimate praktikate ja strateegiate väljatöötamisel.

EESKÕNELEJA: TOOMAS PLAADO – PPA Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo

 

15.00 – 16.00

 

TEEMA: UURIVA AJAKIRJANDUSE ROLL KORRUPTSIOONI OHJAMISEL

Meedia roll ja võimalused korruptsiooniteadlikkuse tõstmisel ühiskonnas. Uuriva ajakirjanduse oskus adekvaatselt ja õigeaegselt korruptsioonijuhtumeid kajastada ning seeläbi avalikkuse arvamust kujundada. * Eeskõnelejaga käivad läbirääkimised

 

Seminari I ja II moodulile registreerumise tingimused:
 

REGISTREERIMISE INFO

HIND

ühel seminari moodulil osalemine

(kas 23.10.2014 või 19.11.2014)

118 eurot (km-ga 141.60 eurot)

registreerudes korraga sama isiku kahele seminari moodulile kehtib soodustus

 

a´ 99 eurot (km-ga 118,80 eurot)

kokku 198 eurot  (km-ga 237,60 eurot)

registreerudes korraga osalejaid ühest maksjaettevõttest

kehib grupisoodustus

igale täiendavale kuni 4le registreerujale
lisasoodustus -5%
(näit 4-ndale osalejale - 15%)

Seminarile saab registreeruda:

- nupu "Registreeru" alt avaneva registreerimisvormi kaudu;

- täites allpool oleva ankeedi ja saates registreerimisinfo e-postile: seminar@kannatanuabi.ee 

- telefonidel: (+372) 665 3015 või (+372) 51 73 623
 

NB! Seminari kohtade arv on piiratud.


Peale registreerumist ja arve tasumist seminaril mitteosalemisest andke palun meile viivitamatult teada e-posti aadressi seminar@kannatanuabi.ee kaudu või telefonil 665 3015. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni kaks nädalt varem, maksame tagasi 100% osalustasust või pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal. Juhul, kui teatate oma mitteosalemisest kuni 3 tööpäeva ürituse toimumise päevast varem, maksame tagasi 50% ning kuni 3 tööpäeva enne koolituspäeva 30% summast. Kui mitteosalemisest ilma mõjuva põhjuseta ei teavitata, siis koolitusraha ei tagastata.

Siit saate välja printida seminari AJAKAVAD dokumendina: I moodul ja II moodul. 

Kohtumiseni seminaridel

Reigo Reimand
seminari projektijuht

seminar@kannatanuabi.ee
(+372) 51 73 623


----------------------------------

TELLIMUS:
Soovime osaleda 23. oktoobril seminari I moodulil „Korruptsioon era- ja avaliku sektori koostöös"

Soovime osaleda 19. novembril seminari II moodulil „Korruptsiooni vältimise parimad praktikad"

Osaleja(te) arv:

Osaleja(te) nimed, tegevusalad/ametid:
Kontaktid: telefon, e-post:

Juriidiline isik, aadress:
Arve kontaktid (e-post, telefon):

Asukoht

Meriton Grand Conference & Spa Hotell

Ruum „Jakobson 2" 

Aadress: Toompuiestee 27, 10149 Tallinn


«Tagasi