Kasutajatugi:
Skype: kannatanuabi
Keskkonnaga liitumiseks
registreeruge kasutajaks!

Teadetetahvel

Konverents „Kuidas elad, Eestimaa laps?”

Toimumisaeg 10:00 - 16:30 17.11.2011
Sisu

 

Konverents on pühendatud Eesti ÜRO Lapse õiguste konventsiooniga (LÕK) ühinemise 20 aastapäevale. LÕK jõustus Eesti suhtes 20. novembril 1991.a. Millised muutused on sel perioodil ühiskonnas toimunud  ja kuhu oleme 20 aasta jooksul jõudnud?

 
Aeg: 17. november 2011. a kell 10.00.-16.30

Koht: Eesti Rahvusraamatukogu Konverentsikeskus, Tallinn

Sihtrühm: Otsustajad - kohaliku omavalitsuste juhid, Riigikogu liikmed, laste ja peredega  töötavad lastekaitse- ja siduserialade spetsialistid, ministeeriumite esindajad, noorte esindajad. Maksimaalne osalejate arv 250 inimest.

Üldeesmärk: Teadvustada lapse kasvukeskkonna loomisel ning hoidmisel 20 aasta jooksul toimunud muutusi ning sellega seotud lastekaitsetöötajate  ja sidusvaldkondade esindajate (lasteaia, algkooli ja üldhariduskooli õpetajad, perearstid, noorsoopolitseinikud jt) tööalaseid uusi väljakutseid.

Lähtekohad:

  • Eesti lapse olukorra arutamise ja analüüsimise keskseks subjektiks on laps. Tema arengukeskkonna loomisel, kujundamisel ja selle stabiilsuse hoidmisel on põhivastutus lapsevanematel (riigi poolt vanemluse toetamine seoses perevormide mitmekesistumisega). Vajadusel aitavad perel lapse arengut toetavaid tingimusi tagada lastekaitse- ja siduseriala spetsialistid ning nende koostöövõrgustikud. Viimaste efektiivsus eeldab piisavate ressursside olemasolu ning otsustajate, arendajate toetavat ja realistlikku suhtumist valdkonna arenguvajaduste hindamisel ning seeläbi realiseerimisel. Kas ka hilisema vanemluse toetamine? Vanemluse õpetamine ka isadele.
  • Tänapäeva  riskiühiskonna  lapsed ja lastega pered kuuluvad ühiskonna kõige haavatumate hulka ning on riigi ja kohaliku omavalituse erilise tähelepanu ja toetuse all. Riskide mõjudega edukas toimetulek eeldab probleemide  varase  märkamise ja sekkumiskoostöö tõhusust nii sotsiaal-, haridus-, tervishoiu-, justiits- kui ka teistes valdkondades.
  • Ressursikasutuse optimeerimine ning sekkumise efektiivsus eeldavad õigeaegset märkamist, koolitatud professionaalide olemasolu, piisavate aja- ja  finantsressursside olemasolu ning sidusvaldkondade efektiivset  koostööd.
  • Teaduspotentsiaali kaasamine ja seeläbi praktika tõenduspõhisuse tagamine on probleemide analüüsimise ja toimivate lahendusvõimaluste väljatöötamise, sekkumisstrateegiate kavandamise seisukohast vajalikud. Nii nagu on vajalik ka eriala spetsialistide kõrgetasemeline koolitus ning täienduskoolitus

 

Osalemise tasu: 15 eurot

Osalemise tasu õpilasele või üliõpilasele: 10 eurot

TASUMINE:

Osalemise tasu on võimalik tasuda ülekandega või arvega.

MTÜ Lastekaitse Liit kontonumber: 221001192369

Makse selgitus:"Konverents"

Arve tasumine: vajalik on edastada maksja kontaktid, posti aadress ja e-maili aadress.

Täpsem info: 53771086 või kiira@lastekaitseliit.ee

 

Täiendavat informatsiooniga saad tutvuda konverentsi internetilehel.

Asukoht

Koht: Eesti Rahvusraamatukogu Konverentsikeskus, Tõnismägi 2,  10119 Tallinn.

 

«Tagasi