Kasutajatugi:
Skype: kannatanuabi
Keskkonnaga liitumiseks
registreeruge kasutajaks!

Teadetetahvel

Halduskohtumenetluse uus seadustik 2012

Toimumisaeg 09:30 - 17:00 10.11.2011
Sisu

 

“Halduskohtumenetluse uus seadustik 2012” koolituse eesmärk on tutvustada 01.01.2012 kehtima hakkavat halduskohtumenetluse seadustikku, käsitledes selle erisusi kehtivast halduskohtumenetluse seadustikust ning juhtides tähelepanu menetluse erinevustele võrreldes tsiviilkohtumenetlusega. Pikemalt peatutakse halduskohtumenetluse neil küsimustel, milles muudatused on olulisemad või mis senises kohtupraktikas on enam probleeme tekitanud. Tuuakse näiteid kohtupraktikast, mis ei kaota kaalu ka pärast 01.01.2012.


Viive Ligi, Tallinna Ringkonnakohtu halduskolleegiumi esimees ja kohtunik, käsitleb koolituspäeva vältel järgnevaid teemasi:
* Milleks senisest mahukam HKMS? Eelnõu struktuur ja ülevaade olulisematest muudatustest
* Kohtusse pöördumine (kaebeõigus ja kaebetähtaeg)
*  Menetlusdokumendid, nende kättetoimetamine
* Menetluskulud ja menetlusabi
* Menetlus halduskohtus (kohtulikud menetlustoimingud, tõendid, kohtulahendid)
* Mõningaid küsimusi seoses menetlusega apellatsiooniastme kohtus ja Riigikohtus
* Erimenetlused (esialgne õiguskaitse, kaebus eraisiku vastu, haldustoiminguks loa andmine, menetlus hankeasjades)
* Seaduse rakendamine
 

Toimumisaeg: 10. november 2011. a 
Osalemistingimused: Kui lisate märkuste lahtrisse „ kannatanuabi” on hind a´ 110 € + km (tavahind 128 €+ km).

Kohtumisteni!


Täpne programm ja registreerumine siin

Marge Arians
Projektijuht
Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus
www.conferencecenter.ee

 

Asukoht

Toimumiskoht: Meriton Grand Conference & Spa Hotel (Paldiski mnt 4, Tallinn)


«Tagasi