Kasutajatugi:
Skype: kannatanuabi
Keskkonnaga liitumiseks
registreeruge kasutajaks!

Teadetetahvel

Uuendatakse riigiportaali www.eesti.ee

Toimumisaeg 26.11.2011 - 31.12.2011
Sisu

 

26.11.2011 avalikustab Riigi Infosüsteemide Amet uuendatud riigiportaali.
 
Vaata: Uuendatud riigiportaali eesti.ee ja selle alajaotuse Minu asjad videotutvustused.
 
Uuenduste rakendamisest tulenevalt ei ole riigiportaali võimalik kasutada ajavahemikul 25.11 20:00 - 26.11 14:00.
Samuti ei ole võimalik kasutada riigiportaali rakendust "Digitaalallkiri" ajavahemikul 25.11 17:00 - 26.11 14:00.
 

«Tagasi