Kasutajatugi:
Skype: kannatanuabi
Keskkonnaga liitumiseks
registreeruge kasutajaks!

Teenusepaketid

Kuutasuga teenusepaketid kus lepinguteenused ühes kalendrikuus või jooksvalt 30 päeva arvestusega on limiteeritud ning nende hulk sõltub valitud kliendipaketist.

 

Nõustamispakett

Kuutasu eest on Teil võimalik kasutada 1 täiskuu või 30 jooksva kalendripäeva jooksul portaali ekspertide poolt osutatud e-konsultatsiooni teenust paketis määratud mahus.

 

 • Pakett A: Sisaldab kalendrikuus kuni 3 tundi nõustamisteenust kuutasuga 100.00 EUR.
 • Pakett B: Sisaldab kalendrikuus kuni 5 tundi nõustamisteenust kuutasuga 150.00 EUR.
 • Pakett C: Sisaldab kalendrikuus kuni 10 tundi nõustamisteenust kuutasuga 250.00 EUR.

 

Kuutasuga nõustamispakett on väga soodne ja mugav lahendus nii era- kui ärikliendile jooksvate õigusküsimuste lahendamiseks. Paketis sisalduvad nõustamisteenuse tunnid võib jagada nii erinevate nõustamisteenuste tellimuste vahel kui ka kasutada need ära ühe tellimuse raames.

 

Dokumendipakett

Kuutasu eest on Teil võimalik 1 täiskuu või 30 jooksva kalendripäeva jooksul kasutada portaali ekspertide poolt osutatud järgmisi teenuseid paketis määratud mahu ja kestvusega: dokumentide õigsuse kontroll, hinnangu andmine ja koostamine.

 

 • Pakett A: Sisaldab kalendrikuus kuni 3 tundi dokumendi koostamist, kontrolli kuutasuga 200.00 EUR.
 • Pakett B: Sisaldab kalendrikuus kuni 5 tundi dokumendi koostamist, kontrolli kuutasuga 300.00 EUR.
 • Pakett C: Sisaldab kalendrikuus kuni 10 tundi dokumendi koostamist, kontrolli kuutasuga 500.00 EUR.

 

Kuutasuga dokumendipakett on väga soodne lahendus nii era- kui ärikliendile juriidiliselt korrektseks dokumentide koostamiseks ja asjaajamise korraldamiseks. Paketis sisalduvad dokumendi koostamist, kontrolli tunnid võib jagada nii erinevate tellimuste vahel kui ka kasutada need ära ühe tellimuse raames.

 

Ekspertarvamuste pakett

Kuutasu eest on Teil võimalik kasutada 1 täiskuu või 30 jooksva kalendripäeva jooksul  portaali ekspertide poolt koostatud ekspertarvamusi paketis määratud mahus.

 

 • Pakett A: Sisaldab kuni 5 ekspertarvamust kalendrikuus kuutasuga 10.00 EUR.
 • Pakett B: Sisaldab kuni 10 ekspertarvamust kalendrikuus kuutasuga 20.00 EUR.
 • Pakett C: Sisaldab kuni 20 ekspertarvamust kalendrikuus kuutasuga 30.00 EUR.

 

Kuutasuga eksperdipakett on väga soodne ja parim lahendus olemaks nii era- kui ärikliendil jooksvalt kursis oma ala ekspertide arvamustega.

 

NB! Kasutades teenuseid, mis ei ole paketi nimekirjas nimetatud või ületades teenuste limiite, tuleb tellimuse eest tasuda lepingus kokku lepitud ühekordsete teenuste hinnakirja alusel. Ühes kuus ostetud pakettide arv ei ole piiratud.

 

Lepinguteenused järgmisesse arvestusperioodi edasi ei kandu!

 

24 h teenusepakett

Kuutasu eest on Teil võimalik kasutada portaali ekspertide poolt osutatavaid teenuseid (e-konsultatsioon, dokumendi koostamine ja kontroll) paketis määratud mahus ja 24 h täitmisajaga.

 

 • Pakett A: Sisaldab kalendrikuus 3 väikesemahulist* kiirteenust kuutasuga 400.00 EUR.
 • Pakett B: Sisaldab kalendrikuus 5 väikesemahulist* kiirteenust kuutasuga 600.00 EUR.
 • Pakett C: Sisaldab kalendrikuus 10 väikesemahulist* kiirteenust kuutasuga 1000.00 EUR.

 

Kuutasuga kiirteenuse pakett on parim lahendus tagamaks 24 h jooksul nii era- kui ärikliendile juriidilise õiguskindluse.

 

*Väikesemahulised teenused on portaali ekspertide poolt pakutavad teenused (e-konsultatsioon, dokumendi koostamine ja kontroll), mille ajaline maht ei ületa 2 (kahte) tundi.

 

NB! Lepinguteenused järgmisesse kalendrikuuse edasi ei kandu.

 

Kokkuleppel teenusepaketid

Kokkuleppel on võimalik sõlmida kuutasuga teenusepaketi lepinguid, mis hõlmavad kõiki pakutavaid teenuseid ja ka suuremaid teenusemahte.

 

Oma konkreetsetest teenusevajadustest ja püsivatest teenuse tarbimise mahtudest, anna meile teada ja koos leiame kindlasti lahenduse, nende parimal moel täitmiseks. Koostame Teie erivajadustest tuleneva teenustepaketi ja teeme konkreetse pakkumise teenusepaketi kuutasu suuruse ja lepingutingimuste kohta.

Täiendava info saamiseks kontakteeru kannatanuabi kasutajatoega.

Telli e-konsultatsioon
Telli dokument
Hakka eksperdiks