Kasutajatugi:
Skype: kannatanuabi
Keskkonnaga liitumiseks
registreeruge kasutajaks!

Tegevussuunad

Portaali põhitegevused seonduvad üldises plaanis õigusabi- ja nõustamisteenuste ning sellega kaasnevate erinevate juriidiliste toimingute vahendamisega. Olulisel kohal teenuste pakkumisel on ennetustegevusel ja vajaliku ekspertteenuse osutamisel ning spetsiifiliste koolituste ja konverentside korraldamisel.

 

Oleme orienteeritud ennekõike just nende kannatanute abistamisele, kes ise aktiivselt soovivad lahendada tekkinud probleeme ja preventiivselt vähendada seonduvaid riske. On valmis kasutusele võtma asjakohaseid meetmeid ning tegema ka optimaalseid ja mõistlike kulutusi, oma riivatud õiguste võimalikult kiireks jaluleseadmiseks ning seadusevastaselt omandatud ja/või võõrandatu varaliste õiguste korvamiseks.

 

Meie põhitegevus on suunatud rõhuasetusega just preventiivsele Klientide õiguste kaitsele – eesmärgiga nii varalise kui moraalse kahju efektiivseks ärahoidmiseks ja võimalike kahjude ennetamiseks. Samas tagame oma püsiklientidele vahetu ja operatiivse teenusepakkumise igapäevaelus ettetulevate keeruliste olukordadega ja tekkinud probleemidega toimetulekuks ning leiame üheskoos sobilikumad ja parimad vahendid ning meetodid nende võimalikult efektiivseks lahendamiseks.
 

Telli e-konsultatsioon
Telli dokument
Hakka eksperdiks