Kasutajatugi:
Skype: kannatanuabi
Keskkonnaga liitumiseks
registreeruge kasutajaks!

Uudised

03. oktoober 2012

Järgmisest aastast müüvad täiturid vara e-oksjonikeskkonnas

Justiitsministeerium saatis kooskõlastusele eelnõu, millega sätestatakse täiturite vara müügiks kasutatava e-oksjoni keskkondade nõuded. Kuna lähiaastail saab vara müügil domineerivaks e-oksjon, siis vajavad sellele esitatavad tingimused ka täpsustamist, mida kooskõlastusele saadetud eelnõu ka teeb.
 Justiitsminister Kristen Michali sõnul edastatakse kohtutäituritele aastas ligikaudu 100 000 nõuet ja eelnõuga luuakse võimalus nõudeid automatiseeritult koguma hakata ning sätestatakse täpsemalt alused elektroonilise oksjonikeskkonna loomiseks.

 

„2013. aastast alates hakatakse täiturite poolt vara müüma üldjuhul elektroonilises oksjonikeskkonnas ja sellega muutub oksjonitel osalemine inimestele lihtsamaks ning ülevaade toimuvast on parem. Näiteks, kui täna soovib täitur müüa mõnda väiksemat eset, olgu selleks siis televiisor või arvuti, siis korraldab ta reeglina oksjoni oma büroos. See pole mugav neile, kes seda vara on nõus ostma ega anna ka parimat ülevaadet toimuvast. Kindlasti vähendab see ka võimaliku asjade väärtus nende realiseerimisel, mis on kahjulik ka täitemenetluses osalejale. Uue eelnõuga tekib võimalus kasutada müügiks elektroonilist keskkond aja oksjoneid. See peaks olema rahaliselt kasulik nii täitemenetluses osalejale kui neile, kes tunnevad müügis oleva vastu huvi,“ märkis justiitsminister Kristen Michal


Muudatused puudutavad näiteks e-oksjoni korralduse aspekte, näiteks kuidas määrata oksjoni pikkus ning kaua peab olema senist suurimat pakkumist võimalik üle pakkuda. Samuti kirjeldatakse ära oksjonile registreerumine, oksjoni kuulutuse sisu ning avaldamise kord, aga ka näiteks see, mida teha, kui tehnilise tõrke korral peaks oksjonil pakkumine pooleli jääma.


Kuigi kohtutäiturite ja pankrotihaldurite koda on asunud juba ette valmistama kõiki neid nõudeid täitvat oksjonikeskkonna, on täituril võimalik valida oma enampakkumise korraldamiseks ka mõni teine oksjonikeskkond. Seda tingimusel, et seal keskkonnas on täidetud kõik seaduses määratud nõudmised elektroonilisele oksjonikeskkonnale.


Teise suurema muudatusena luuakse eelnõuga ka alused avalik – õiguslike nõuete automatiseeritud töötlemiseks. Kuna nõuete kogumise ja jagamise töö maht on olnud jätkuvalt suur, on kohtutäiturite ja pankrotihaldurite koda alustanud juba justiitsministeeriumiga koostöös neid probleeme lahendava elektroonilise tööriista loomisega.

Loodava infosüsteemi eesmärgiks on jaotada edaspidi avalik-õiguslikke nõudeid automaatselt ning kõigile täituritele võrdsetel alustel. Oluline on, et nõuete jagamine oleks keskkonnas läbipaistev ning kogu süsteemis ringlev info jälgitav.

Ühe lisavõimalusena saaks keskkond vahendada sissenõudjate ja kohtutäiturite vahelist infovahetust.

Lisaks neile kahele suuremale muudatusele toob eelnõu kaasa ka rea väiksemaid muudatusi. Näiteks on kehtiva seaduse kohaselt kohtutäituritel kohustus avaldada enampakkumise kuulutus vähemalt ühes enampakkumise kohas levivas ajalehes, siis seadusemuudatuse kohaselt on kuulutuse avaldamine kohtutäituri õigus, mitte enam kohustus.

Samuti annab muudatus võimaluse ilma sissenõudja või võlgniku avalduseta müüa vallasasju, mille väärtus ei ületa 100 eurot või korraldada nende müümine mõne müüja kaudu, näiteks komisjonikaupluse kaudu.  

 

Allikas:

Lisainfo: Kaisa Lutter

Kommentaari lisamine

Kommenteerida saavad ainult registreeritud ja sisse loginud kasutajad.

Kommentaarid

Telli e-konsultatsioon
Telli dokument
Hakka eksperdiks