Kasutajatugi:
Skype: kannatanuabi
Keskkonnaga liitumiseks
registreeruge kasutajaks!

Uudised

24. oktoober 2012

Valmis EIK kaebuste käsiraamatu tõlge


Valminud on Euroopa Inimõiguste Kohtu (EIK) koostatud kaebuste vastuvõetavuse kriteeriumide käsiraamatu tõlge eesti keelde. Vajadust tõlkida see liikmesriikide keeltesse on Euroopa Nõukogu rõhutanud Izmiri ja Brightoni deklaratsioonis. 

Käsiraamat on mõeldud eelkõige inimõiguste kohtus kaebajaid esindavatele juristidele ja selle eesmärk on anda paremat teavet Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni ning inimõiguste kohtu praktika kohta. Käsiraamatuga soovitakse esitada selgem ja detailsem pilt kaebuste vastuvõetavuse tingimustest, et vähendada selliste kaebuste arvu, mida inimõiguste kohus ei vaataks sisuliselt läbi, ja teiseks tagada, et läbivaatamist vajavad kaebused läbiksid vastuvõetavuse testi. Kõiki konventsiooni artiklis 34 (individuaalkaebused) ja artiklis 35 (vastuvõetavuse kriteeriumid) sätestatud vastuvõetavuse kriteeriume on analüüsitud inimõiguste kohtu lahendite valguses. Käsiraamatu sissejuhatuses on märgitud, et keskendutakse enim esinevatele stsenaariumidele.Käsiraamat koosneb sissejuhatusest ja kolmest suuremast peatükist: esmalt määratletakse individuaalkaebuse ja ohvri seisundi mõiste; seejärel käsitletakse vastuvõetavuse menetluslikke aluseid (I), inimõiguste kohtu pädevusega seotud vastuvõetamatuse aluseid (II) ning viimasena kaebuse sisulise vastuvõetamatuse aluseid (III).


Käsiraamatu on koostanud inimõiguste kohtu õigusosakond ja selles käsitletav vastuvõetavuse kriteeriumide tõlgendus ei ole inimõiguste kohtule siduv. Käsiraamatut on viimati ajakohastatud märtsis 2011. Käsiraamat koostati prantsuse ja inglise keeles, eestikeelne tõlge on mitteametlik ning mis tahes küsitavuste korral tuleb pöörduda algteksti poole.

Käsiraamat on kättesaadav välisministeeriumi kodulehel.


Käsiraamatu eestikeelne tõlge on lisatud ka inimõiguste kohtu kodulehele, kus on juba avaldatud hulk tõlkeid Euroopa Nõukogu liikmesriikide keeltesse.

Allikas:

Kommentaari lisamine

Kommenteerida saavad ainult registreeritud ja sisse loginud kasutajad.

Kommentaarid

Telli e-konsultatsioon
Telli dokument
Hakka eksperdiks