Kasutajatugi:
Skype: kannatanuabi
Keskkonnaga liitumiseks
registreeruge kasutajaks!

Uudised

09. veebruar 2013

Pevkur väikeettevõtjatele: eesmärk on ettevõtjate elu lihtsamaks muuta

Justiitsminister Hanno Pevkur

Justiitsministri ning Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni (EVEA) esindajate kohtumisel arutati võimalusi lihtsustada ettevõtjate suhtlust riigiga ning räägiti ettevõtjate nägemusest ettevõtluskeskkonna arendamisel ja juba tehtud muudatuste mõjust.

 

Ministri sõnul on ettevõtjate esindajatega kohtumine saanud heaks traditsiooniks, mis annab ülevaate ettevõtluskeskkonnas toimuvast, seni võetud sammude mõjust ning toob lauale ettevõtjate kesksemad probleemid. „Riigipoolne panus on vaieldamatult selge, arusaadav ja kvaliteetne õigusloome ning konkreetsed toimivad e-lahendused, mis lihtsustavad ettevõtjate elu. Näiteks hetkel töötame välja järgmisest aastast käivituvat e-raamatupidamiskeskkonda, mis on mõeldud eelkõige alustavale ning väikesele ettevõttele.Loodav võimalus peaks katma ära selliste ettevõtjate raamatupidamisvajadused ning lihtsustama oluliselt aruannete esitamist riigile. Teine sama valdkonna mugavusteenus, mis lähitulevikus käivitub, on elektrooniline kohustuste kalender, mis tuletab ettevõtjatele varakult meelde tähtajad deklaratsioonide esitamise kuupäevadest, kuni maksude tasumise päevani välja,“ lausus justiitsminister.


EVEA poolt oli üheks välja toodud teemaks maksetega hilinemine, mille osas olukorda parandavate muudatustega eelnõu kiitis valitsus eelmisel nädalal heaks, kuid täiendavate võimaluste arutelud seisavad veel ees. "Teineteisele võlgu olemine ja pahatahtlik maksmata jätmine on muutunud ettevõtjate suurimaks probleemiks, mille vastu peab võitlema nii seaduste abil, kui ka ärikultuuri parandavate „pehmete“ meetmetega. Tuletan kõigile meelde, et arvete tasumisega viivitamine seab raskesse olukorda arve esitaja ning pikemas perspektiivis ka tasumisega viivitaja enda,“ sõnas EVEA president Marina Kaas.

 

Üldise maksekultuuri teemaga haakus ka probleemsete ettevõtjatega seotud mured, kus pankrotiavalduste esitamisega viivitades jõutakse olukorda, kus pankrotimenetluses ei saa enam võlausaldajate nõuded kaetud. Ministri sõnul asub justiitsministeerium selle probleemiga tegelema veel sel aastal, vaadates üle pankroti- ja saneerimismenetlusega seonduvad õigusaktid, et need protsessid oleksid tulevikus tõhusamad ning kiiremad.

 

Lõpetuseks tõid EVEA esindajad välja vajaduse muuta seaduste ja teiste juriidiliste tekstide keelekasutust lihtsamaks, kompaktsemaks ja tavakodanikele, s.h. ettevõtjatele arusaadavamaks. Selles osas on riik juba asunud normiks saanud õigusloome hea tavaga erasektorile eeskujuks ning edasi jääb soovida, et erasektori ettevõtted näitavad head tahet ja kasutavad klientidega suheldes lihtsat ja arusaadavat õiguskeelt.

 

Ühiselt tõdeti, et hea koostöö justiitsministeeriumi ja EVEA vahel aitab parandada Eesti ettevõtluskeskkonda ning reageerida ettevõtjate muredele operatiivsemalt. Kaasates ettevõtjaid neid puudutava regulatsiooni loomisse, saavad tehtavad muudatused olema ettevõtluskeskkonnale mõjusamad ning praktilisemad.

 

Allikas:

9. veebruar 13 / Kaisa Lutter
 

Kommentaari lisamine

Kommenteerida saavad ainult registreeritud ja sisse loginud kasutajad.

Kommentaarid

Telli e-konsultatsioon
Telli dokument
Hakka eksperdiks