Kasutajatugi:
Skype: kannatanuabi
Keskkonnaga liitumiseks
registreeruge kasutajaks!

Uudised

11. veebruar 2013

Varalise kahju efektiivne väljanõudmine kriminaalmenetluslike vahenditega.

Advokaadibüroo Lextal partner ja vandeadvokaat Üllar Talviste osaleb konverentsi paneeldiskussioonis, kus käsitletakse kriminaalulu ja kahjude tuvastamist ja tagasivõitmist. Kitsam temakäsitlus on varalise kahju efektiivne väljanõudmine kriminaalmenetluslike vahenditega. Saame teada, kuidas toimub  kriminaalasjade läbivaatamisel eraõigusliku kahju hüvitamine, milline on kohtupraktika ja mida peaks kanntanu enda varaliste huvide kaitsel tähele panema. Kas ja milles erineb samalaadsete kahjunõuete hüvitamine kriminaal- ja tsiviilkohtu praktikas? 

Konverentsieelsed teesid:

Huvitav on teada, kuidas toimub  kriminaalasjade läbivaatamisel eraõigusliku kahju hüvitamine, milline on kohtupraktika ning mida on vaja kanntanul enda varaliste huvide esindamisel kriminaalmenetluses tähele panna.


Uurime, kas kahju hüvitamine kriminaalasjade lahendamisel kohtus erineb samalaadsete nõuete  tsiviilasjade kohtupraktikast.

 

Seoses märgituga pöörame tähelepanu:

  • Kannatanu kui tsiviilhageja õigustele ja kohustustele kriminaalmenetluses;
  • Nõuete esitamise tähtaegsusele ja prokuratuuri selgitamiskohustusele;
  • Riigi kohustustustele kanntanu ees EIK valguses;
  • Tutvume, milliseid nõudeid saab kriminaalmenetluse raames esitada ning millised on mittevaralise kahju hüvitamise võimalused;
  • Käsitleme kriminaalmenetluses nõuete tagamisega seonduvaid probleeme ning kriminaalasjas esitatava hagi vorminõudeid;
  • Millised on praktikas enamlevinud juhtumid, mis takistavad kriminaalmenetluses efektiivset kahju hüvitamist.

 

Üllar Talviste

vandeadvokaat

 

Kommentaari lisamine

Kommenteerida saavad ainult registreeritud ja sisse loginud kasutajad.

Kommentaarid

Telli e-konsultatsioon
Telli dokument
Hakka eksperdiks