Kasutajatugi:
Skype: kannatanuabi
Keskkonnaga liitumiseks
registreeruge kasutajaks!

Uudised

12. juuni 2012

Abieluvararegister muutub elektrooniliseks


Riigikogus on esimesel lugemisel eelnõu, mis muudab abieluvararegistri elektrooniliseks, registris oleva info inimestele paremini kasutatavaks ning vähendab oluliselt halduskoormust.Justiitsminister Kristen Michali sõnul hakkas 2010. aasta 1. juulil kehtima uus perekonnaseadus ning sellest ajast alates on oluliselt kasvanud abieluvararegistrisse tehtavate kannete hulk. „Kuna kannete kasv on olnud märkimisväärne, siis on halduskoormuse vähendamiseks ja abieluvararegistrisse kantud andmetega tutvumise lihtsustamiseks ainuõige lahendus muuta register elektrooniliseks,“ sõnas minister.
 

„Paljud abiellujad kasutavad võimalust valida juba abielu sõlmimisel varasuhe ning selle kohta tehakse abieluvararegistrisse kanne. See on tekitanud olukorra, kus 2005. aastal tehti registrisse 504 kannet ning 2010. aastal tehti kandeid juba 1555. Eelmisel aastal kasvas kannete arv 2507 kandeni ning see on juba oluline halduskoormuse kasv. Tahame teha abiellujate ja abielus olijate elu lihtsamaks ning tulevikus varasuhted selgemaks, teemegi registri elektrooniliseks. See hoiab kokku nii inimeste endi kui vajadusel abieluvarasuhte vastu huvi tundvate poolt aega. Abieluvararegistrit on vaja vaid neil kes valivad muu vararežiimi kui varaühisuse, kus pooled asju teevad ühiselt,“ sõnas minister.
 
Eelnõu loob eeldused üleminekuks elektroonilisele abieluvararegistrile, elektrooniliste registrikaartide ja -toimikute kasutuselevõtuks ning kindlasti lihtsustab see abieluvararegistrisse kantud andmetega tutvumist. Samuti väheneb eelnõuga perekonnaseisuametnike töökoormus abieluvararegistri pidajaga suhtlemisel, mis 2010. aastast alates on märgatavalt suurenenud.
 
Ministri sõnul saab abieluvararegistri kande aluseks olevate dokumentidega, nagu näiteks abieluvaralepingu või kohtuotsusega tutvuda ainult õigustatud  huvi olemasolu korral. „Õigustatud huvi ei pea tõendama abikaasad, notar, kohtutäitur, pankrotihaldur, kohus ja järelevalveõiguslik asutust nagu näiteks politsei. Kõigil neil on võimalik tutvuda lepingute sisuga ka praegu, hetkel on need lihtsalt paberil,“ lausus minister.
 
Abieluvararegister üks riigi põhiregistritest, kuhu kantakse andmed abikaasade poolt valitud varasuhete, nende muutmise ja lõppemise kohta. Abieluvarasuhte saab määrata kas varaühisuse, vara juurdekasvu tasaarvestuse või varalahususena. 
 
Varaühisuse korral kuulub vara võrdsetes osades mõlemale osapoolele ning enamiku tehinguid peavad nad tegema ühiselt. Vara juurdekasvu tasaarvestus annab abikaasadele suurema varalise iseseisvuse, säilitades majanduslikult nõrgemale abikaasale siiski ka selged tagatised, nagu näiteks perekonna ühise eluaseme kaitse. Varalahususe puhul on mõlemad pooled teineteisest varalises mõttes täiesti sõltumatud, puuduvad ühised õigused vara suhtes ning varaga tehinguid tehes pole vaja teise abikaasa nõusolekut.
 
Abieluvararegistrisse tehakse kanne juhul, kui valitakse vara juurdekasvu tasaarvestuse või varalahususe varasuhe või kui abikaasad sõlmivad abieluvaralepingu.
 
Praegu peetakse abieluvararegistrit paberil, mistõttu on esitatud kandeavalduste menetlemine aeganõudev ja registrikaardile väljatrükkide tegemine ebamugav ning paberarhiivi maht üha suureneb. 
 
Abieluvararegistri andmetega tutvumiseks tuleb praegu pöörduda kinnistusosakonna poole, registrikaardile kantud andmetega ei ole võimalik tutvuda veebilahenduse kaudu. 
 
Abieluvararegistri seadus on planeeritud jõustuma 2013. aasta 1. jaanuaril.
 
2011. aasta registreeriti Eestis 5543 abielu.
 
Allikas: 
12. juuni 12/ Priit Talv 
 

Kommentaari lisamine

Kommenteerida saavad ainult registreeritud ja sisse loginud kasutajad.

Kommentaarid

Telli e-konsultatsioon
Telli dokument
Hakka eksperdiks