Kasutajatugi:
Skype: kannatanuabi
Keskkonnaga liitumiseks
registreeruge kasutajaks!

Uudised

09. juuni 2012

Notarite tegevusvaldkond tulevikus laieneb

Notarite Koja eestseisus arutas sel nädalal toimunud korralisel aastakohtumisel justiitsminister Kristen Michaliga ideid võtta üle osa kohtute tänastest ülesannetest ning vähendada seeläbi kohtute töökoormust.
Kohtumisel olid kõne all võimalused kohtute ja  kohtulike registrite töökoormuse vähendamiseks notarite poolt, võttes enda ülesandeks  tulevikus näiteks kannete tegemise pärimisregistrisse ja abieluvararegistrisse või mõnede  muude kohtutoimingute  tegemise.Justiitsminister Kristen Michal tervitas soovi vähendada kohtute suurt töökoormust ja rõhutas vajadust neid võimalusi täiendavalt analüüsida. „Igasugune kohtute töökoormuse vähendamine ülesannete jagamisega on alati teretulnud, kuid igale sellisele muudatusele peab eelnema põhjalik mõjude analüüs. Mul on hea meel, et seekord tuleb see initsiatiiv notaritelt endilt, mis võimaldab arvata, et osad neist ettepanekutest ka realiseeruvad. Teiseks tunnustan Notarite Koda  notarite hea maine hoidmise eest. Kohtumisel pakkusid notarid välja väga huvitava idee. Kuna notarite võrgustik üle Eesti on üsna ulatuslik, saaks nad olla riigile tulevikus partneriks inimestele tasuta õigusnõustamisel ning uute seaduste ja regulatsioonide tutvustamisel - pean seda ideed väga positiivseks algatuseks. Juba see hoiak, et ei pea alati riigilt midagi nõudma, vaid pakutakse ka oma abi inimestele, on väga tänuväärne ja eeskuju vääriv,“ lausus minister.


„Notarite jaoks on inimeste nõustamine igapäevane tegevus ning teada ka probleemid, mis kaasnevad enda õiguste ja kohustuste vähese tundmisega. Seepärast peame õigusalase informatsiooni levitamist ja kättesaadavust väga oluliseks,“ märkis Notarite Koja esimees Anne Saaber. „Samuti võib tõdeda, et  notarid  on reeglina  lisandunud ülesannetega hästi hakkama saanud ning on valmis tegevusvaldkondade laiendamiseks."


Ühe ideena arutati kohtumisel notarite abielude lahutamise pädevuse võimalikku laiendamist, kui poolte vahel puuduvad vaidlused. Lahutamisasjades saaks notarid võtta üle ka täna kohtul oleva ülesande lahutada abielu, kui üks osapool elab välisriigis või on välismaalane. Abielu lahutamisele lisaks  saavad notarid nõustada lahutajaid ühisvara jagamisel või elatise kokkulepete sõlmimisel Selle idee tulemuseks saaks olla kohtukoormuse vähenemine ning inimeste varasuhetes ka lahkumine korral parema selguse loomine.


Lisaks  arutati notari tasust vabastamise küsimusi. Nimelt on kohtul võimalik  majanduslikel põhjustel eelkõige pärimisasjades  vabastada inimene notari tasu maksmisest. Notari tasu hüvitatakse sellisel juhul Notarite Koja eelarvelistest vahenditest. Notarid tõid välja vajaduse selline tegevus sarnaselt riigi õigusabiga viia üle vähemalt osalisele riigipoolsele finantseerimisele. Samuti toodi kohtumisel välja vajadus leida täiendavad vahendid notarite töövahendiks oleva e-notari infosüsteemi arendusega seotud kulude katmiseks, mis tekivad erinevate riigi poolt hallatavate registrite pidevate muudatustega kaasaskäimise vajadusest.
 

Autor: Priit Talv
Allikas:

Kommentaari lisamine

Kommenteerida saavad ainult registreeritud ja sisse loginud kasutajad.

Kommentaarid

Telli e-konsultatsioon
Telli dokument
Hakka eksperdiks