Kasutajatugi:
Skype: kannatanuabi
Keskkonnaga liitumiseks
registreeruge kasutajaks!

Uudised

16. august 2012

Laenu ennetähtaegne tagasimaksmine võib sulle tähendada lisakulu

Kui sa soovid laenu enne lepingu tähtaja lõppu tagasi maksta, võib pank või muu laenu andnud ettevõte nõuda sinult hüvitist. Kas laenuandjal on õigus sinult hüvitist nõuda, sõltub üldjuhul sellest, kas sul on sõlmitud fikseeritud või fikseerimata intressimääraga laenuleping.Fikseeritud intressimääraga laenulepingu puhul (st lepingus on kokku lepitud kindlaks perioodiks konkreetse suurusega intressimäär, näiteks 5% aastas) võib laenuandja sinult nõuda mõistlikku hüvitist kahju eest, mis on tingitud laenu ennetähtaegsest tagasimaksmisest. See õigus on laenuandjal sellepärast, et kui ta on sinuga sõlminud fikseeritud intressimääraga laenulepingu , siis on tal õiguspärane ootus teatud suuruses intressi teenimiseks. Intressi suurus on lepingu sõlmimise hetkel välja arvutatav.


Tasub teada, et sinu poolt makstava hüvitise suurus sõltub sellest, kui palju varem sa enne lepingus kokkulepitud lõpptähtaega tahad laenu tagasi maksta. Kui laenu tegeliku tagasimaksmise hetke ja laenulepingus kokkulepitud lepingu lõppemise tähtaja vaheline periood on pikem kui üks aasta, siis ei tohi hüvitise suurus ületada 1% ennetähtaegselt tagasimakstava laenu summast. Kui see periood on lühem kui üks aasta, siis ei tohi hüvitis olla suurem kui 0,5% ennetähtaegselt tagasimakstava laenu summast.


Kui sinu laen on tagatud hüpoteegiga (tavaliselt on selline laen näiteks eluasemelaen), on laenuandjal õigus eelnimetatud protsentidest suuremat hüvitist nõuda, kui ta on laenu ennetähtaegse tagasimaksmise tõttu suuremat kahju saanud.


Fikseerimata intressimääraga laenulepingu puhul (st lepingus kokkulepitud intressimäär sõltub näiteks 6 kuu Euriborist või mõnest muust muutujast, mida kumbki lepingupool prognoosida ei saa) ei ole laenuandjal õigust sinult laenu ennetähtaegse tagasimaksmise korral hüvitist nõuda.


Erandiks on siinjuures hüpoteegiga tagatud laenud (tavaliselt on selline laen näiteks eluasemelaen). Sel juhul  on laenuandjal õigus sinult nõuda saamata jäänud intressi kolme järgneva kuu eest.
Loe täpsemalt Võlaõigusseadusest: § 411. Tarbija õigus ennetähtaegsele tagasimaksmisele


Tasub teada, et need Võlaõigusseaduse sätted jõustusid 1. juulil 2011. Kui sinu leping on sõlmitud enne seda kuupäeva, siis tuleb laenu ennetähtaegse tagasimaksmisel korral juhinduda Võlaõigusseaduse varasemast redaktsioonist.
 

Allikas: minuraha.ee

Kommentaari lisamine

Kommenteerida saavad ainult registreeritud ja sisse loginud kasutajad.

Kommentaarid

Telli e-konsultatsioon
Telli dokument
Hakka eksperdiks