Kasutajatugi:
Skype: kannatanuabi
Keskkonnaga liitumiseks
registreeruge kasutajaks!

Uudised

16. juuli 2012

ELi Kohtu pretsedentotsus tarkvaralitsentside edasimüügi kohta

eHOWtech

3. juulil 2012 võttis Euroopa Liidu Kohus (Kohus) vastu murrangulise otsuse, mis mõjutab paljude SORAINENi Baltikumis tegutsevate klientide äritegevust – ettevõtted, mis tegelevad arvuti tarkvaralitsentside müügi või edasimüügiga (kohalikud tarkvaramüüjad või tarkvara turustajad) ning äriühinguid (lõppkasutajad), mis soetavad tarkvara ning litsentse ettevõtte äritegevuse tarbeks.

Saksamaa ettevõtte UsedSoft GmbH ja Oracle International’i vahelise vaidluse (kohtuasi C 128/11) kohta langetatud otsuses leidis Kohus, et autoriõiguse omanikul pole õigust välistada enda poolt müüdud litsentside edasimüüki. 
Kohus leidis, et „kasutatud“ tarkvaralitsentsidega kauplemine on õiguspärane ning taolise tarkvara autoriõiguse omanikul ei ole õigust välistada litsentside edasimüüki. Arvutiprogrammi litsentseeritud koopia levitamise ainuõigus lõppeb pärast koopia esimest müüki. Sama põhimõtet rakendatakse ka allalaaditavale tarkvarale ning CD-l või DVD-l soetatud tarkvarale.


Tehes kliendile kättesaadavaks arvutiprogrammi koopia – füüsilisel andekandjal või allalaaditaval kujul – ning samal ajal sõlmides tasu eest litsentsilepingu, annab autoriõiguse omanik sellega kliendile õiguse kasutada koopiat piiramatu aja jooksul. Seega kui õiguste omanik müüb koopia kliendile, siis ammendub ka koopia levitamise ainuõigus. Tehing kujutab endast koopia omandiõiguse üleandmist. Seetõttu ei saa asjaomane õiguste omanik enam kõnealuse koopia edasimüüki välistada, sõltumata hilisemat võõrandamist keelavate lepingutingimuste olemasolust.


Kohus otsustas samuti, et vigade kõrvaldamiseks mõeldud programme või tarkvara uuendusi, mis on soetatud teenuse osutamise lepinguga peetakse „kasutatud“ tarkvara osaks, mida võib edasi müüa. Levitamisõiguse ammendumine hõlmab müüdud arvutiprogrammi koopiat, nii nagu seda on õiguste omanik parandanud ja ajakohastanud. Isegi juhul, kui tarkvara hooldusleping on sõlmitud kindlaksmääratud ajaks, on lepingu alusel parandatud, muudetud või lisatud funktsionaalsused algselt alla laaditud koopia lahutamatuks osaks ja koopia omandaja võib neid kasutada ajalise piiranguta.


Kohus aga rõhutas, et kui esimese omandaja omandatud litsents ületab tema jaoks vajalikku kasutajate arvu, ei ole selle omandajal lubatud levitamisõiguse ammendumise alusel litsentsi tükeldada või sellest ainult osa edasi müüa.

Lisaks rõhutas Kohus, et algne omandaja, kes müüb edasi sellise arvutiprogrammi materiaalse või immateriaalse koopia, mille autoriõiguse omanikule kuuluv levitamise õigus on ammendunud, peab muutma oma koopia selle edasimüügi hetkel kasutamatuks.


See ajalooline otsus loob pretsedendi kasutatud tarkvaraga kauplemisel nii Euroopa Liidus kui Baltikumis. Kohalikud tarkvara autoriõiguse omanikud, kes tahavad kontrollida tarkvara edasimüüki ka tulevikus peavad üle vaatama oma litsentseerimispoliitikad ning tarkvara müümise asemel keskenduma enam tarkvara väljarentimisele.Teisalt äriühingutele, mis on soetanud litsentseeritud tarkvara immateriaalse varana ning oma äritegevuse tarbeks, muutub kasutute või üleliigsete tarkvarakoopiate ja litsentside müük äriühingu müügi, reorganiseerimise või maksejõuetuse korral aga juriidiliselt selgemaks ja kindlamaks.

 Allikas:

Kommentaari lisamine

Kommenteerida saavad ainult registreeritud ja sisse loginud kasutajad.

Kommentaarid

Telli e-konsultatsioon
Telli dokument
Hakka eksperdiks